PLN - Polski złoty
CHF
4,57
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Bank Pekao SA znalazł sposób na Frankowiczów? Co dalej z kredytami we frankach? Raport III kwartał 2023

Przy okazji publikacji rewelacyjnych wyników finansowych za III kwartał 2023 roku bank PEKAO SA pochwalił się także dużym zainteresowaniem nowym programem ugód dla Frankowiczów, który uruchomił z początkiem października. Od tego momentu miało dojść do podpisania blisko 200 ugód, a odsetek odmów klientów wyniósł zaledwie 10 proc. Czyżby bank PEKAO znalazł sposób na kredytobiorców frankowych procesujących się z nim w sądach i odzyskujących olbrzymie sumy? Na razie jest zbyt wcześnie by mówić o sukcesie banku na polu ugód. Wiadomo natomiast, że giganta polskiej bankowości stać jest na spłatę wszystkich Frankowiczów, nawet gdyby 100 proc. z nich poszło do sądu i wygrało prawomocnie swoje sprawy. Tylko w III kwartale 2023 roku PEKAO zarobił na czysto 1,716 mld zł, a zysk netto za okres styczeń – wrzesień 2023 wyniósł 4,855 mld zł.

  • Bank PEKAO od początku 2023 roku zarobił już blisko 5 mld zł i zapewne nie jest to jego ostatnie słowo. Zarówno wysokie stopy procentowe, jak i korzyści z przystąpienia do rządowego programu mieszkaniowego „Bezpieczny kredyt 2 proc.” dają podstawy by przypuszczać, że za cały rok 2023 zysk banku będzie jeszcze bardziej imponujący.
  • Chociaż PEKAO od 20 lat nie udziela kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego to problem ten dotyczy go z uwagi na spuściznę po banku BPH SA. Bank ma w swoim portfelu hipoteki frankowe o wartości ponad 2 mld zł, a umowy te są chętnie kwestionowane przez Frankowiczów.
  • Na koniec września w sądach toczyło się 4.919 spraw przeciwko PEKAO z powództwa kredytobiorców frankowych, przy czym od początku roku przybyło ich 1.997.
  • Zarówno gwałtowny przyrost nowych pozwów, jak i bardzo wysoki odsetek przegranych (w 2023 roku bank przegrał ogółem 97 proc. spraw frankowych, a odsetek prawomocnych przegranych wyniósł blisko 99 proc.) skłonił zarząd PEKAO do opracowania nowej formuły ugód, które mają być sposobem na Frankowiczów.
  • W ciągu nieco ponad miesiąca od uruchomienia programu „Bezpieczna ugoda 2 proc.” bank PEKAO skontaktował się z około 1 tys. posiadaczy czynnych kredytów w CHF i podpisał blisko 200 ugód.
  • Na razie jest zbyt wcześnie by ocenić program ugód PEKAO jako sukces banku. Dopiero kolejne miesiące pokażą czy tempo przyrostu nowych pozwów wyhamowało oraz jak dużo osób zdecyduje się na zawarcie ugody. Zwłaszcza kredytobiorcy pozostający już w sporze sądowym z bankiem mają świadomość, że na unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd zyskają znacznie więcej niż w wyniku ugody.

Gigantyczne zyski PEKAO w 2023 roku

O ile w III kwartale roku 2022 bank PEKAO zanotował stratę na poziomie -544 mln zł wywołaną głównie dużymi odpisami z tytułu kosztów wakacji kredytowych, to w analogicznym okresie bieżącego roku sytuacja finansowa tego banku przedstawia się zupełnie inaczej. W III kwartale 2023 roku PEKAO zarobił na czysto kwotę 1,716 mld zł, a zysk netto banku PEKAO od początku roku to aż 4,855 mld zł (w analogicznym okresie roku 2022 było to „zaledwie” 832 mln zł).

Na tak rewelacyjny rezultat za 9 miesięcy tego roku złożyły się niższe koszty wakacji kredytowych oraz rezerw na kredyty frankowe. Bank poniósł też mniejsze obciążenia z tytułu składek na System Ochrony Banku, na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Niewątpliwie PEKAO skorzystał także na wysokich stopach procentowych obowiązujących w Polsce. Wynik PEKAO z tytułu odsetek za trzy kwartały 2023 roku to aż 8,79 mld zł. Całkiem pokaźną kwotę zarobił w tym okresie także na prowizjach i opłatach (2,13 mld zł).

W komunikatach prasowych bank podkreśla, że kluczem do sukcesu była bankowość detaliczna, a na zysk za III kwartał istotnie wpłynęła większa sprzedaż hipotecznych kredytów mieszkaniowych po wprowadzeniu rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Bank PEKAO ma ponad 40 proc. udział w rynku kredytów z dopłatą rządową. W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia programu bank PEKAO zawarł ponad 7 tys. umów kredytowych o wartości 2,8 mld zł.

Scheda frankowa po banku BPH SA

Bank PEKAO SA akcentuje w mediach, że sam od 2003 roku nie udziela już kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Problem frankowy odziedziczył jednak po banku BPH SA z siedzibą w Krakowie, a powstał on w wyniku fuzji obu banków przeprowadzonej w 2007 roku.

Na koniec września 2023 roku PEKAO miał jeszcze w portfelu kredyty w CHF o wartości 2,34 mld zł. Na ten dzień w sądach toczyło się przeciwko niemu 4.919 indywidualnych spraw sądowych z powództwa Frankowiczów o wartości przedmiotu sporu 1.632,7 milionów złotych.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przybyło 1.997 spraw przeciwko bankowi PEKAO, czyli około 40 proc. wszystkich pozwów frankowych zostało wniesionych w 2023 roku. Na koniec grudnia 2022 roku bank był bowiem stroną w 2.922 sprawach o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 916 milionów złotych.

Frankowicze kwestionują w sądach zapisy umów kredytowych odnoszące się do przeliczeń opartych na Tabeli Banku i w związku z tym wysuwają wobec PEKAO roszczenia dotyczące częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych.

PEKAO przegrał z Frankowiczami w 2023 roku 97 proc. spraw. Odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców sięgnął blisko 99 proc.!

Jak wynika z najnowszego raportu, w ciągu 9 miesięcy 2023 roku sądy wydały 832 wyroki nieprawomocne i prawomocne w sprawach z powództwa Frankowiczów przeciwko bankowi PEKAO, z czego bank przegrał 807 spraw (97 proc.), a wygrał tylko 25 spraw (3 proc.). Przy tym warto podkreślić, że odsetek prawomocnych wygranych Frankowiczów wyniósł w tym okresie prawie 99 proc. Na 129 wyroków prawomocnych, tylko 2 były dla banku korzystne, natomiast 127 prawomocnych rozstrzygnięć to wygrane kredytobiorców.

W 2022 roku sytuacja przedstawiała się podobnie. Na 602 wyroki nieprawomocne i prawomocne, 578 stanowiły przegrane banku (96 proc.), a tylko 24 sprawy bank wygrał (4 proc.). Z tego 100 wyroków miało charakter prawomocny – 95 to prawomocne porażki banku (95 proc.), a tylko 5 spraw (5 proc.) udało się bankowi wygrać prawomocnie.

W związku z niekorzystnym rozkładem wyroków sądowych bank PEKAO od kilku kwartałów dokonuje odpisów na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF. Na dzień 30 września 2023 roku poziom rezerw z tego tytułu wyniósł 2.397,4 mln zł, przy czym w 2023 roku rezerwy wzrosły tylko o kwotę 199 mln zł względem stanu na 31 grudnia 2022 roku. Z niedawnej wypowiedzi wiceprezesa PEKAO Pawła Strączyńskiego wynika, że bank zakłada możliwość powiększenia dotychczasowych rezerw o kwotę dodatkowych 400 – 500 mln zł wyłącznie w przypadku niepowodzenia nowego programu ugód uruchomionego z dniem 2 października 2023 roku. Taką kwotę musiałby wysupłać wyłącznie w sytuacji gdyby 100 proc. Frankowiczów poszło do sądów i 100 proc. z nich wygrało swoje sprawy. Zapewne nie byłby to jednak dla banku problem, bo w tym roku już zarobił na czysto prawie 5 mld zł.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Czy nowy program ugód banku PEKAO rozwiąże problem kredytów we frankach?

Bank PEKAO jest niewątpliwie jednym z beneficjentów rządowego programu mieszkaniowego „Bezpieczny kredyt 2 proc.” Bank podał w raporcie, że z tytułu przystąpienia do tego programu nie ponosi kosztów, a z pewnością na nim zarabia. Ogromna popularność tego programu skłoniła bank do wypracowania w III kwartale br. nowej formuły ugód dla Frankowiczów, które są promowane pod hasłem „Bezpieczna ugoda 2 proc.”, co ma nasuwać pozytywne skojarzenia z rządowym programem złotowych kredytów hipotecznych.

Program ugód ruszył oficjalnie w dniu 2 października i rzekomo cieszy się ogromnym zainteresowaniem Frankowiczów. W ciągu nieco ponad miesiąca od jego uruchomienia bank skontaktował się z około 1 tysiącem posiadaczy czynnych kredytów we franku i doprowadził do podpisania blisko 200 ugód. Odsetek odmów ma wynosić tylko 10 proc., co oznaczałoby że aż 90 proc. kredytobiorców, którym bank zaoferował zawarcie ugody, nie wyklucza takiego sposobu rozwiązania sporu. Czy rzeczywiście PEKAO znalazł sposób na powstrzymanie Frankowiczów od wchodzenia na ścieżkę sądową?

Niewątpliwie dopiero koleje miesiące pokażą czy program ugód banku PEKAO okazał się strzałem w dziesiątkę. Na razie jest zbyt wcześnie aby to przesądzać. Co prawda ugody banku PEKAO na tle ofert pozostałych banków wydają się dosyć atrakcyjne, ale na drodze sądowej można ugrać znacznie więcej.

Przypomnijmy, że „Bezpieczna ugoda 2%” banku PEKAO polega na wyznaczeniu nowego salda zadłużenia w oparciu o formułę: wypłacona kwota kredytu w PLN plus odsetki za kilkanaście lat spłaty w wymiarze 2 proc. w skali roku minus suma spłat kredytu dokonanych przez kredytobiorcę. Czym to się różni od ścieżki sądowej?

W razie prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej przez sąd saldo zadłużenia jest wyliczane w oparciu o formułę: wypłacona kwota kredytu w PLN minus suma spłat z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych plus odsetki za zwłokę od sumy roszczeń za czas trwania procesu.

Różnica pomiędzy skutkami finansowymi zawarcia ugody a unieważnienia umowy przez sąd jest spora. W wariancie drugim kredytobiorca nie musi bankowi płacić odsetek w wymiarze 2 proc. rocznie za kilkanaście lat spłaty kredytu, a dodatkowo zyskuje na zasądzanych w wyrokach ustawowych odsetkach za opóźnienie, których stawka roczna wynosi od października br. 11,25%, a przed dwiema obniżkami stóp procentowych przez cały rok wynosiła aż 12,25%.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze