PLN - Polski złoty
CHF
4,54
sobota, 24 lutego, 2024

Banki dzielnie PRZYJMUJĄ CIOSY od Frankowiczów i mają w 2023 roku powody do RADOŚCI!

Koniec I kwartału br. przyniósł przetasowania na niechlubnym podium najczęściej pozywanych przez Frankowiczów banków. Liderem pozostaje bank PKO BP, który na dzień 31 marca 2023 r. był stroną w blisko 22,2 tys. indywidualnych sporów frankowych. Na drugie miejsce wysunął się Bank Millennium z liczbą blisko 19,2 tys. spraw frankowych, który wyprzedził w ten sposób mBank, zajmujący obecnie miejsce trzecie z liczbą ponad 18,8 tys. spraw. Z raportów finansowych banków notowanych na GPW wynika, że na koniec I kwartału br. uczestniczyły one łącznie w ponad 83 tys. spraw sądowych dotyczących kredytów w CHF. Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przyniosły znaczący wzrost dynamiki napływu do sądów nowych pozwów – w przypadku większości banków w ujęciu procentowym był on dwucyfrowy. Jednak banki zarobiły w tym okresie rekordową sumę 8,76 mld zł netto (więcej o 41,2% w ujęciu rok do roku), zatem nie mają powodów do zmartwień.

 • W I kwartale br. Frankowicze wyraźnie zwiększyli swoją aktywność. Większość banków zaraportowała w tym okresie dwucyfrowy wzrost liczby pozwów frankowych w porównaniu do sytuacji z końca 2022 roku.
 • Czołówka najczęściej pozywanych banków to kolejno: PKO BP, Bank Millennium i mBank. Największą dynamikę tempa napływu nowych pozwów w ujęciu I kw. 2023/IV kw. 2022 odnotowały banki: PEKAO S.A., BNP Paribas i PKO BP.
 • Początek bieżącego roku wyróżnił się także rekordowym zyskiem sektora bankowego. W I kwartale 2023 r. banki działające w Polsce zarobiły na czysto 8,76 mld zł. W całym roku 2022 zysk netto sektora wyniósł 13,1 mld zł.
 • Wszystko wskazuje na to, że banki mogą przyjmować kolejne ciosy od Frankowiczów bez obaw o swoją kondycję finansową. Sektor bankowy stać jest na realizację wyroków sądów, które nakazują bankom zwracać na rzecz kredytobiorców nielegalnie osiągnięte zyski w wyniku stosowania w umowach kredytowych nieuczciwych zapisów.

Banki znów mocniej atakowane przez Frankowiczów. Znaczący wzrost liczby pozwów w I kwartale 2023 roku

Według raportów banków notowanych na GPW za I kwartał 2023 r., na koniec marca w sądach toczyło się przeciwko nim 83,1 tys. spraw indywidualnych z powództwa Frankowiczów. Łącznie liczba spraw frankowych może sięgać już 130 tysięcy (takie szacunki podał na koniec kwietnia br. ZBP).

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę sprawy, których stroną są banki nienotowane na warszawskim parkiecie (m.in. Raiffeisen, Deutsche Bank oraz BPH). Ponadto raportu nie opublikował Getin Noble Bank, znajdujący się od końca września ubiegłego roku w stanie przymusowej restrukturyzacji, a przeciwko niemu może toczyć się już ponad 13 tys. spraw frankowych.

Według statystyk udostępnionych przez 47 sądów okręgowych z całego kraju, w I kwartale br. wpłynęło do nich 18,3 tys. nowych spraw frankowych. Czołówka najczęściej pozywanych przez Frankowiczów banków nie zmienia się od dłuższego czasu, ale nastąpiła zamiana na drugim i trzecim miejscu podium. Najwięcej pozwów, według stanu na 31 marca 2023 roku, Frankowicze złożyli przeciwko bankowi PKO BP. Na drugim miejscu znalazł się Bank Millennium, wyprzedzając mBank. Oto jak kształtowała się na koniec marca 2023 r. liczba indywidualnych spraw frankowych przeciwko poszczególnym bankom:

 1. PKO BP – 22.193 sprawy frankowe
 2. Bank Millennium – 19.157 spraw frankowych
 3. mBank – 18.840 spraw frankowych
 4. Santander BP – 13.693 sprawy frankowe
 5. BNP Paribas – 4.009 spraw frankowych
 6. PEKAO S.A. – 3.489 spraw frankowych
 7. ING BSK – 1.121 spraw frankowych
 8. BOŚ – 1.021 spraw frankowych
 9. City Handlowy – 73 sprawy frankowe

Co ważne, w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku niemal wszystkie banki (poza ING BSK) zanotowały wyższą niż w poprzednim kwartale dynamikę przyrostu nowych pozwów. Największy kwartalny procentowy przyrost pozwów zaraportował bank PEKAO S.A., zaś najmniejszy mBank. A tak przedstawia się klasyfikacja banków pod względem przyrostu liczby nowych spraw, porównując I kwartał 2023 roku do IV kwartału 2022 roku:

 1. PEKAO S.A. – wzrost liczby pozwów o 19,4%
 2. BNP Paribas – wzrost liczby pozwów o 15,53%
 3. PKO BP – wzrost liczby pozwów o 13,68%
 4. Santander BP – wzrost liczby pozwów o 12,01%
 5. BOŚ – wzrost liczby pozwów o 11,1%
 6. Bank Millennium – wzrost liczby pozwów o 10,86%
 7. Citi Handlowy – wzrost liczby pozwów o 7,35%
 8. ING BSK – wzrost liczby pozwów o 7,07%
 9. mBank – wzrost liczby pozwów o 6,61%

Rekordowe zyski nastrajają banki optymistycznie przed wyrokiem TSUE?

Początek bieżącego roku pokazał zwiększoną aktywność Frankowiczów, którzy częściej niż w poprzednich kwartałach decydowali się na pozywanie banków. Niektórzy eksperci tłumaczą wzrost liczby pozwów w I kwartale br. wydaną w połowie lutego prokonsumencką opinią Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jeżeli faktycznie w tej opinii doszukiwać się większej niż wcześniej liczby pozwów, to prawdziwy szturm Frankowiczów na sądy dopiero przed nami.

Za niecałe dwa tygodnie, w dniu 15 czerwca poznamy wyrok w przedmiotowej sprawie. Jeżeli unijny trybunał powieli wcześniejsze stanowisko Rzecznika, banki będą musiały liczyć się z jeszcze większą falą pozwów. Czy banki rzeczywiście muszą martwić się tym, że prokonsumencki wyrok TSUE doprowadzi do załamania ich finansów?

Wszystko wskazuje na to, że kondycji finansowej polskich banków nic nie zagraża, a czarne scenariusze kreślone przez Przewodniczącego KNF na rozprawie przed TSUE w październiku ubiegłego roku nie ziszczą się. Przypomnijmy, że Szef KNF Jacek Jastrzębski włączył się w postępowanie toczące się na forum trybunału w Luksemburgu, stając jednoznacznie po stronie banków.

W swoim przemówieniu przewidywał wówczas zachwianie stabilności systemu finansowego w Polsce, upadłość kilku banków oraz załamanie całej polskiej gospodarki, jeżeli zanegowane zostanie prawo banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W świetle rekordowych wyników finansowych osiągniętych przez sektor bankowy w roku minionym i w I kwartale 2023 roku, bankom trudno będzie utrzymać tę narrację. Rok 2022 zakończyły wynikiem 13,1 mld zł zysku netto.

Tymczasem tylko za I kwartał br. banki działające w Polsce zarobiły na czysto 8,76 mld zł! Jest to rezultat uwzględniający rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, które większość banków w ostatnim okresie powiększyła. Gdyby nie dodatkowe odpisy na kredyty frankowe zysk netto sektora byłby wyższy o co najmniej 3 mld zł (w I kw. 2023 r. pięć banków giełdowych, tj. PKO BP, mBank, Bank Millennium, Santander oraz BNP Paribas dokonało dodatkowych odpisów na kredyty w CHF w kwocie 2,8 mld zł).

Niektóre banki zarobiły w pierwszych trzech miesiącach tego roku dwa razy tyle co w analogicznym okresie roku minionego. Najwięcej w okresie styczeń – marzec 2023 r. zarobiły banki PKO BP (1,45 mld zł zysku netto), PEKAO S.A. (1,4 mld zł zysku netto), Santander BP (1,19 mld zł zysku netto) oraz ING BSK (0,91 mld zł zysku netto). Nieco słabiej wypadły BNP Paribas (0,49 mld zł zysku netto), Bank Millennium (0,25 mld zł zysku netto) oraz mBank (0,14 mld zł zysku netto).

Wszystkie giełdowe banki frankowe były na wyraźnym plusie, co niewątpliwie wiąże się z rekordowym poziomem stóp procentowych w Polsce, które pozostaną wysokie przynajmniej do końca roku.

Jak widać na zaprezentowanych wyżej danych, banki mogą spać spokojnie, podobnie jak Frankowicze. Sektor bankowy w Polsce stać na realizację wyroków sądów, które przywracają sprawiedliwość. Banki mają z czego oddać nielegalnie osiągnięte zyski wynikające ze stosowania nieuczciwych zapisów w umowach kredytowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze