PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

BNP PARIBAS ugody z Frankowiczami – czy jest sens czekać?

Ostatni miesiąc pokazał, że korzystna dla Frankowiczów tendencja utrzymuje się. W październiku kredytobiorcy wygrali 95% spraw sądowych, przy czym większość rozstrzygnięć były to unieważnienia umów kredytowych. Październik zaznaczył się także rekordową liczbą wyroków zapadłych w sprawach wytoczonych z powództwa Frankowiczów – było ich aż 400. Dla porównania, we wrześniu sądy wydały 300 wyroków w postępowaniach frankowych, a we wcześniejszych miesiącach po 200. Przyspieszenie w orzekaniu widać także po liczbie wyroków prawomocnych. Podczas gdy w całym pierwszym półroczu zapadły 52 prawomocne wyroki, miesiąc październik przyniósł rekord w postaci 61 wyroków prawomocnych.

Powyższe statystyki pokazują, że banki mają coraz większy problem. Przegrywając kolejne procesy z Frankowiczami muszą liczyć się z wypłatami zasądzonych kwot, które są niemałe. Z tego względu część banków skalkulowała, że bardziej opłaca im się pójście na ugody z kredytobiorcami, niż czekanie na kolejne pozwy. Proces zawierania ugód uruchomił już PKO BP, ING Bank Śląski oraz Bank Millennium. Dwa pierwsze banki opierają się na propozycji Szefa KNF, natomiast Millennium proponuje wybranym kredytobiorcom ugody na własnych zasadach (skrajnie niekorzystnych dla kredytobiorców). Ogólnie można stwierdzić, że żaden bank nie zaproponował swoim klientom naprawdę uczciwych ugód.

Do wymienionych chcą dołączyć inne banki, w tym BNP PARIBAS, który zakomunikował w mediach, że prowadzi pilotaż ugód. Czy warto czekać na propozycję ugody ze strony banku BNP PARIBAS? Czy BNP PARIBAS może zaproponować atrakcyjne warunki ugód, skoro bogaty bank, jakim jest PKO BP, oferuje słabe ugody?

BNP PARIBAS zaoferuje Frankowiczom ugody?

BNP PARIBAS posiada portfel kredytów frankowych wart około 4,5 mld złotych. Na koniec września br. w sądach toczyło się przeciwko niemu 1790 postępowań z powództwa Frankowiczów. Liczba nowych pozwów rośnie lawinowo, bo w samym III kwartale 2021 roku przybyło ich 416. Bank musi liczyć się z tym, że skala nowych postępowań będzie rosła, co wywoła konieczność zawiązywania dodatkowych rezerw na ryzyko prawne. Łączna wartość rezerw utworzonych przez BNP PARIBAS z tego tytułu to ponad 690 mln złotych.

Z komunikatów jakie BNP PARIBAS wydał w mediach wynika, że w wyniku przeprowadzonej ankiety ustalił on, że istnieje wstępne zainteresowanie klientów ugodami. Aktualnie bank prowadzi akcję pilotażową w zakresie oferowania kredytobiorcom frankowym ugód na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Nie podaje jednak szczegółów dotyczących warunków ugód, docelowej grupy klientów objętej programem oraz skutków finansowych w zakresie rezerw z tytułu ugód, tłumacząc to brakiem ostatecznych decyzji ze strony zarządu banku.

Kredytobiorcy posiadający umowy frankowe zawarte z BNP PARIBAS nie mają zatem żadnej pewności, czy bank w ogóle zdecyduje się na ugody, kiedy to nastąpi, czy wszyscy klienci będą nimi objęci, a przede wszystkim jakie warunki bank zaproponuje.

Biorąc pod uwagę fakt, że propozycje ugodowe zbliżone do warunków zaproponowanych przez Szefa KNF, czyli takie jakie oferuje krajowy gigant PKO BP, są mało opłacalne (można w ich wyniku odzyskać maksymalnie 30% tego, co jest możliwe do uzyskania na drodze sądowej), to trzeba się liczyć z tym, że oferta BNP PARIBAS może być jeszcze gorsza.

Czy warto zatem czekać w nieskończoność na propozycję ugody, podczas gdy Frankowicze reprezentowani w sądach przez dobre kancelarie frankowe wygrywają z BNP PARIBAS kolejne sprawy, a wyroki zapadają coraz szybciej?

Wyroki w sprawach przeciwko BNP PARIBAS zapadają ekspresowo

Dla kredytobiorców z BNP PARIBAS ugody to wielka niewiadoma, podczas gdy statystyki wyroków jasno obrazują, że szala zwycięstwa jest zdecydowanie po stronie kredytobiorców. Sądy w większości przypadków unieważniają umowy kredytowe i czynią to coraz szybciej. Dowodzą tego dwa niżej opisane ekspresowe wyroki.

Unieważnienie umowy BGŻ (BNP PARIBAS) w dwa miesiące od wpłynięcia do sądu pozwu, na 1 rozprawie

W dniu 14.06.2021 r. XXVIII Wydział Cywilny (tzw. wydział frankowy) Sądu Okręgowego w Warszawie wydał wyrok w sprawie XXVIII C 2311/21, w którym stwierdził nieważność umowy kredytowej banku BGŻ (następcą prawnym BGŻ jest BNP PARIBAS). Pozew został początkowo złożony do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jednak z uwagi na wolne procedowanie sprawy przez tamtejszy sąd, reprezentująca kredytobiorcę Kancelaria adwokacką adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni zdecydowała o jej przeniesieniu do nowo utworzonego wydziału frankowego w SO w Warszawie.

Była to decyzja słuszna, bo korzystny wyrok zapadł w niespełna dwa miesiące od momentu wpłynięcia sprawy do tego wydziału. W ramach postępowania I instancji odbyła się tylko 1 rozprawa, która przebiegła w sposób zdalny. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania powoda, a wnioski dowodowe banku zostały przez sąd oddalone lub pominięte. Sąd nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa banku BGŻ jest nieważna, a w ustnych motywach wyroku powołał się na sprzeczność natury stosunku zobowiązaniowego oraz naruszenie przez bank zasad współżycia społecznego. W ocenie sądu, świadczenia zostały określone w umowie w sposób dowolny i jednostronny przez bank, podobnie jak stosowane do przeliczeń kredytu kursy walut. Sąd uznał, że kontynuowanie umowy po wyeliminowaniu z niej niedozwolonych klauzul jest niemożliwe, dlatego umowę kredytową należy unieważnić.

Unieważnienie umowy BGŻ (BNP PARIBAS) w 9 miesięcy

Rekordowo szybko udało się uzyskać reprezentującej kredytobiorczynię Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski wyrok unieważniający umowę BGŻ w 9 miesięcy. Wyrok w sprawie o sygn. akt I C 1216/20 zapadł przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze w dniu 17.06.2021 r.

Postępowanie I instancji trwało zaledwie 9 miesięcy, a w jego ramach odbyła się tylko 1 rozprawa, w trakcie której sąd przesłuchał powódkę na okoliczności zawarcia umowy. Sąd w pełni podzielił stanowisko strony powodowej, że kredytobiorczyni nie miała wpływu na treść umowy, nie została zapoznana przez pracowników banku z szczegółami dotyczącymi mechanizmu denominacji, a także nie poinformowano jej dostatecznie o skali ryzyka walutowego.

Dodatkowo bank nie określił w umowie kursu przeliczeniowego. Pozwany bank BNP PARIBAS podejmował liczne działania wymierzone w przedłużanie postępowania, m.in. wnioskował o powołanie biegłego oraz o zawieszenie postępowania do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy.

Wnioski banku zostały oddalone, dzięki czemu sąd sprawnie i szybko doprowadził do wydania korzystnego dla kredytobiorczyni wyroku. Podstawą unieważnienia umowy było uznanie występujących w niej klauzul denominacyjnych za niedozwolone.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze