PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Czy opłaca się pozwać Millennium Bank o unieważnienie kredytu we frankach?

Bank Millennium aktualnie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem wartości portfela kredytów frankowych, który pod koniec 2020 roku wart był 13,8 mld złotych. W skład jego aktywów frankowych wchodzą zarówno kredyty indeksowane kursem CHF udzielane przed laty przez Bank Millennium, jak i przejęte po Euro Banku. Przekłada się to na duże ryzyko związane z niekorzystnymi dla banku orzeczeniami sądów w sprawach z powództwa Frankowiczów.

Z tego powodu, bank kilka miesięcy temu wyszedł z inicjatywą ugód dla kredytobiorców frankowych. Na podstawie analizy dotychczasowych propozycji można z całą stanowczością stwierdzić, że są one niekorzystne i dalece odbiegają od ugód na warunkach KNF, nie mówiąc już o możliwych do osiągnięcia zyskach z unieważnienia lub odfrankowienia umowy. Utrzymujące się korzystne dla Frankowiczów orzecznictwo sądów w zakresie umów Banku Millennium przemawia za tym, że warto teraz pozwać bank za kredyt we frankach.

Wadliwość umów Banku Millennium przemawia za ich nieważnością

Od kilku lat wiadomo, że Bank Millennium i przejęty przez niego Euro Bank, stosowały we wzorcach umów kredytowych (a w przypadku Euro Banku także w regulaminach udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych) niedozwolone postanowienia skutkujące nieważnością całej umowy lub możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot.

Dochodzenie praw z tytułu wadliwych umów kredytowych jest ułatwione, bo Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kilka wyroków, na podstawie których zapisy z dokumentacji kredytowej Banku Millennium zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych.

Niedozwolone postanowienia w dokumentacji kredytowej Banku Millennium odnoszą się głównie do mechanizmu indeksacyjnego stosowanego przy wypłacie i spłacie kredytu, do którego bank wykorzystywał kursy waluty z własnej tabeli.

Sądy orzekające nieważność umów kredytowych Banku Millennium zwracają uwagę przede wszystkim na dowolność banku w kształtowaniu praw i obowiązków kredytobiorcy, w szczególności w zakresie wyliczania wysokości zobowiązania.

Zidentyfikowanie niedozwolonych postanowień w swojej umowie kredytowej lub w pozostałej dokumentacji (aneksy, regulamin) oznacza, że istnieją duże szanse na wygranie sprawy sądowej.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Skuteczne zakwestionowanie umowy w sądzie wiąże się z licznymi korzyściami, które w znacznym stopniu przewyższają zyski, jakie można osiągnąć na zawarciu z Bankiem Millennium ugody na proponowanych przez niego warunkach.

Korzyści ze złożenia pozwu przeciwko Bankowi Millennium

Wniesienie pozwu przeciwko Bankowi Millennium to sposób na pozbycie się w całości toksycznego zadłużenia we franku lub wyeliminowanie ryzyka walutowego wraz ze znacznym spadkiem salda zadłużenia oraz wysokości raty.

Wadliwość umów kredytowych Banku Millennium daje podstawy do żądania w sądzie unieważnienia całej umowy.

Jest to najkorzystniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy rozstrzygnięcie, bo kredyt w CHF jest traktowany tak jakby od początku go nie było.

Na skutek stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, strony sporu – bank i kredytobiorca muszą się rozliczyć z dokonanych tytułem kredytu świadczeń.

Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, którą obecnie preferuje Sąd Najwyższy, to bank w pierwszej kolejności powinien kredytobiorcy zwrócić sumę rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych opłat wniesionych tytułem kredytu.

Kredytobiorca ma natomiast do oddania bankowi jedynie kwotę nominalną kredytu, bez odsetek. Kolejnym pożytkiem z prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową jest tytuł do wykreślenia wpisu banku w hipotece nieruchomości.

Drugie z możliwych rozstrzygnięć sądu tj. odfrankowienie umowy także jest wysoce korzystne dla Frankowiczów.

Po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych klauzul przeliczeniowych jest ona wykonywana nadal, jednak na wiele lepszych warunkach i w sposób bezpieczny, bo znika ryzyko walutowe.

Zobacz: Jak wyliczyć roszczenie kredyt we frankach – kalkulator dla frankowiczów.

Oprocentowanie kredytu w dalszym ciągu jest bardziej atrakcyjne niż kredytów złotowych – bazuje na stawce LIBOR,  niższej niż WIBOR przewidziany dla kredytów w PLN.

Konsekwencje odfrankowienia kredytu to przede wszystkim duży spadek salda zadłużenia, obniżka wysokości miesięcznej raty oraz zwrot przez bank nadpłaty dokonanej przez kredytobiorcę w wyniku zawyżania rat.

Ugody proponowane przez Bank Millennium nie opłacają się Frankowiczom

Proponowane od kilku miesięcy przez Bank Millennium wybranym kredytobiorcom frankowym propozycje zawarcia ugody tylko z pozoru mogą wydawać się korzystne.

W rzeczywistości oferowane przez bank warunki są o wiele gorsze niż zapowiadał szef KNF, a przede wszystkim dalece odbiegają od pożytków jakie można uzyskać składając w sądzie pozew przeciwko bankowi.

Bank Millennium rozsyła do niektórych Frankowiczów propozycje przewalutowania pozostałej do spłaty części kredytu po nieco niższym kursie niż obowiązujący aktualnie na rynku, tj. 3,30-3,40 zł.

Jest to kurs około 50% wyższy niż w momencie zawierania przed laty umowy kredytowej, kiedy oscylował w granicach 2,00-2,50 zł. Przeliczenie salda zadłużenia po proponowanym kursie oznacza de facto zrealizowanie straty wynikającej z różnicy kursów.

Przewalutowanie nie dotyczy spłaconej części kredytu, dlatego decydując się na ugodę trzeba mieć świadomość, że nie odzyskamy nadpłaty powstałej w wyniku uiszczania przez kilkanaście lat zawyżonych rat kredytowych.

Niekorzystna jest także propozycja banku odnosząca się do oprocentowania kredytu. Bank co prawda oferuje niewielkie obniżenie marży (np. z 1,1% do 0,8%), ale stawkę LIBOR zamierza zastąpić znacznie wyższym WIBOR-em.

Oprocentowanie kredytu realnie zatem wzrośnie, a nie spadnie.

W jaki sposób oszacować korzyści z drogi sądowej?

W sieci dostępne są bezpłatne kalkulatory pozwalające na oszacowanie korzyści wynikających z przeniesienia sporu z bankiem na drogę sądową. Pozwalają one porównać potencjalne zyski z unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu, pokazując skalę obniżki salda zadłużenia, wielkość nadpłaty należnej od banku, a także wysokość raty kredytowej (w przypadku odfrankowienia).

Niektóre wersje kalkulatorów zawierają także opcję ugody na warunkach zaproponowanych przez KNF.

Na podstawie wstępnych wyliczeń szybko można się zorientować, że łączna korzyść kredytobiorcy jest dwukrotnie wyższa w przypadku odfrankowienia umowy, w porównaniu do ugody na warunkach KNF.

W przypadku unieważnienia umowy skala korzyści jest jeszcze większa i może nawet trzykrotnie przewyższać zyski z ugody.

Jeżeli chodzi o Bank Millennium trzeba pamiętać, że proponuje on ugody na gorszych warunkach niż sugerował KNF.

Frankowiczom posiadającym umowy w tym banku całkowicie nie opłaca się zawarcie ugody, a kilkakrotnie wyższą kwotę mogą odzyskać w wyniku postępowania sądowego.

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze