PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Czy WARTO zlecić prowadzone sprawy frankowej spółce lub pośrednikowi?

Osoby posiadające kredyty frankowe mogą w 2024 roku nadal napotkać na trudności, gdy otrzymują atrakcyjnie brzmiące oferty prowadzenia ich spraw przez duże firmy prawnicze, które działają jako spółki akcyjne. Chociaż takie propozycje, z minimalnymi opłatami wstępnymi, mogą wydawać się korzystne i bezpieczne, rzeczywistość bywa inna. Spółki akcyjne i pośrednicy są stosunkowo nowi w branży prawnej oraz kredytów frankowych, co oznacza, że często brakuje im doświadczenia w tej specyficznej dziedzinie. Powierzenie im sprawy niesie za sobą ryzyko, ponieważ ich skuteczność w prowadzeniu sporów z bankami może być niepewna. W poniższym tekście przedstawiamy kluczowe zagrożenia związane z zatrudnieniem takich podmiotów do zarządzania sprawą frankową.

  • Oferty prowadzenia spraw frankowych przez spółki akcyjne i pośredników mogą wydawać się korzystne cenowo, ale jest to często złudne. Chociaż początkowe opłaty mogą być niskie, rzeczywisty koszt zlecenia sprawy tym podmiotom często okazuje się wyższy w porównaniu z renomowanymi kancelariami specjalizującymi się w kredytach frankowych. Wynika to z zastosowania przez nie wysokich premii za osiągnięcie sukcesu, co znacząco podnosi całkowity koszt usługi.
  • Spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferują szeroki zakres usług prawnych, co może skutkować brakiem specjalizacji w konkretnym obszarze, takim jak sprawy frankowe. Ich rozległe portfolio działalności sprawia, że trudno im jest skoncentrować wystarczająco dużo zasobów i uwagi na specyfice spraw związanych z kredytami frankowymi, co może wpływać na efektywność i skuteczność ich działań w tych sprawach.
  • Często okazuje się, że spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo szerokiego spektrum oferowanych usług, nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych. Zamiast doświadczonych pełnomocników, mogą polegać na pracy mniej doświadczonych prawników lub nawet studentów prawa, zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie. Takie praktyki mogą wpływać na jakość i skuteczność reprezentacji prawnej w delikatnych i złożonych sprawach związanych z kredytami we frankach.
  • Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często nie udostępniają informacji o swojej skuteczności w sprawach frankowych, nie prezentują statystyk dotyczących wyroków, nie omawiają konkretnych przypadków ani nie ujawniają nazwisk swoich prawników. Brak przejrzystości w tych obszarach może sugerować, że ich osiągnięcia w zakresie wygrywania spraw frankowych są ograniczone, a liczba korzystnych wyroków jest stosunkowo niewielka. Takie podejście utrudnia ocenę ich rzeczywistej efektywności i wiarygodności w oczach potencjalnych klientów poszukujących skutecznej pomocy prawnej.
  • Duże spółki prawnicze często stosują stałe stawki za prowadzenie spraw, które są ustalane z góry, nawet bez szczegółowego zapoznania się z indywidualną sytuacją klienta posiadającego kredyt frankowy. Taka praktyka może sugerować, że podejście do każdej sprawy jest schematyczne i oparte na ogólnych szablonach, co może być niewystarczające w skomplikowanych i zróżnicowanych przypadkach frankowych. Brak indywidualizacji w podejściu do spraw frankowych, gdzie każdy przypadek może wymagać unikalnej strategii i analizy, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów i nie sprostać specyficznym potrzebom klientów.

1. Pośrednicy pozyskują klientów dla nieznanych, mało doświadczonych kancelarii lub firm prawniczych

Pośrednicy oferujący w internecie obsługę spraw frankowych nastawieni są na pozyskanie jak największej liczby klientów, których sprawy następnie tanio podzlecają kancelariom lub firmom prawniczym. Podpisując umowę z pośrednikiem tak naprawdę nie wiadomo kto ją będzie prowadził. Nie ma też gwarancji, że zostanie ona powierzona do prowadzenia adwokatowi lub radcy prawnemu. Jest możliwe, że obsługą zajmie się mało doświadczony prawnik lub nawet zatrudniany za groszowe stawki student prawa. Zlecenie sprawy spółce – pośrednikowi na pewno nie będzie tanie, gdyż zarobić musi zarówno pośrednik, jak i kancelaria lub firma prawnicza faktycznie obsługująca sprawę.

2. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą zatrudniać profesjonalnych pełnomocników

Spółki akcyjne i inne podmioty oferujące prowadzenie spraw frankowych często określają się mianem „kancelarii frankowych”. W rzeczywistości używają określenia „kancelaria” zarezerwowanego wyłącznie dla kancelarii prawnych prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych. Kancelarie prawnicze nie mogą przybierać formy spółek kapitałowych, w tym akcyjnych. Zatem spółka akcyjna nazywająca się „kancelarią frankową” dopuszcza się manipulacji sugerując klientom, że jest kancelarią prawną. W rzeczywistości nie musi ona zatrudniać profesjonalnych pełnomocników, a tylko oni mają prawo reprezentować klienta w sądzie.

Prawnicy zatrudnieni w takim podmiocie nie mają obowiązku być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC, więc dochodzenie odszkodowania za ewentualne błędy lub zaniechania popełnione w toku postępowania może być utrudnione. Prawnicy ze spółek akcyjnych – nie będący adwokatami lub radcami prawnymi nie są także związani kodeksem etyki zawodowej.

3. Spółki akcyjne i pośrednicy nie mają wystarczającego doświadczenia w obsłudze spraw frankowych

Spółki akcyjne i sp. z o.o. podejmujące się obsługi spraw frankowych często nie mają odpowiedniego doświadczenia, aby dobrze poprowadzić tego typu postępowanie, wymagające od prawnika dużej praktyki procesowej, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i bankowości.

Wiele z tych podmiotów działało do niedawna w zupełnie innej branży np. w odszkodowaniach lub w windykacji, a obsługę spraw frankowych zaczęło oferować dopiero po słynnym wyroku TSUE z października 2019 roku w sprawie kredytu frankowego polskiego małżeństwa Dziubak.

Wyrok ten zapoczątkował masowe unieważnianie przez polskie sądy kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF. Różne podmioty zwietrzyły szanse na dodatkowe zyski i włączyły do swojej oferty sprawy frankowe.

Przez tak krótki okres czasu nie zdążyły jednak wypracować skutecznej argumentacji oraz taktyki w walce z bankami. Nierzadko takie firmy mają bardzo szerokie spektrum działania, co nie pozwala im odpowiednio skupić się na sprawach kredytów w CHF.

4. Brak rzetelnej wiedzy na temat skuteczności spółek akcyjnych w sprawach frankowych

Dobre kancelarie frankowe w sposób transparentny informują o rezultatach prowadzonych przez siebie spraw, publikują wyroki, podają nazwiska prawników prowadzących postępowania, opisują ich przebieg i wskazują czas trwania. Dodatkowo zamieszczają statystyki wyroków, podsumowania miesięczne, kwartalne i roczne swojej pracy. Skuteczność najlepszych na rynku kancelarii frankowych wynosi 90-100 proc.

Nie można tego powiedzieć o spółkach akcyjnych, które bardzo rzadko omawiają sprawy, ukrywają ich sygnatury a przede wszystkim nie podają nazwisk prawników prowadzących sprawy. Często dlatego, że sprawy prowadzą aplikanci.  Z tego względu trudno jest ocenić jaka jest skuteczność takich firm w walce z bankami.

5. Brak indywidualnego podejścia do sprawy

Pośrednicy i spółki akcyjne oferujące obsługę spraw frankowych nastawione są na tzw. „masówkę”, czyli prowadzenie jak największej liczby spraw minimalnym kosztem. Do prowadzenia przyjmują każdą sprawę w tej samej cenie. W działalność mają wkalkulowane ryzyko przegrania pewnego odsetka spraw. Nawet jeśli w części spraw poniosą porażkę, i tak zarobią na wysokich premiach za sukces pobieranych od korzyści z wygranych postępowań.

Sprawy o unieważnienie kredytów w CHF wymagają indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Co prawda, można stwierdzić wiele podobieństw, ale każda sprawa różni się w zakresie okoliczności faktycznych.

Zobacz: Duża czy kameralna kancelaria frankowa – Jaką kancelarię wybrać do sprawy frankowej?

Dodatkowo na przestrzeni lat zmieniały się wzorce umowne i podpisywane były aneksy zmieniające umowy. Ponadto konstrukcje umów niektórych banków (np. Deutsche Banku, Fortis Banku) są uznawane przez prawników za trudniejsze do podważenia w sądzie.

Dlatego do każdej sprawy powinno się podchodzić w sposób niesztampowy oraz odpowiednio dobierać argumentację, tak aby przekonała ona sąd. Tymczasem spółki akcyjne przerabiają sprawy w sposób taśmowy. Takie błędy skutecznie wykorzystują pełnomocnicy banków.

Często spółki akcyjne chwalą się, że prowadzą kilka tysięcy postępowań frankowych. Nawet jeśli dane te są prawdziwe, to świadczą na niekorzyść tych podmiotów. Przy takiej ilości postępowań nie jest możliwe indywidualne podejście do każdego przypadku i bieżące reagowanie na zmieniającą się taktykę banków.

6. Wabienie klientów reklamami oraz gwarancjami (często bez pokrycia)

Kancelarie adwokatów i radców prawnych są objęte zakazem reklamy, co regulują kodeksy etyki zawodowej. Reklam pojawiających się na Facebooku i na innych stronach internetowych nie zamieszczają zatem dobre kancelarie frankowe, ale pośrednicy pozyskujący klientów dla nieokreślonych podmiotów.

Pośrednicy i spółki akcyjne zatrudniają typowych handlowców, którzy wiedzą jak „złapać” klienta, pozostawiając u niego wrażenie, że natrafił na wyjątkowo atrakcyjną ofertę. Handlowcy niejednokrotnie posuwają się do nieuczciwych chwytów marketingowych i zręcznie manipulują klientami sugerując, że ich oferta jest lepsza i szersza niż w tradycyjnych kancelariach prawnych.

Jednym z takich trików są pakiety gwarancji, które mają chronić klienta przed wszelkimi ryzykami związanymi z prowadzonym postępowaniem sądowym. Wśród takich gwarancji znajdują się sprawy oczywiste dla dobrych kancelarii frankowych, takie jak np. pomoc w wyegzekwowaniu wyroku.

Ciekawe: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Renomowane kancelarie pomagają klientom m.in. w takich kwestiach jak wykreślenie hipoteki po wyroku unieważniającym umowę czy uzyskanie nowego harmonogramu spłat po odfrankowieniu kredytu. Tymczasem spółki akcyjne i pośrednicy traktują to jako działania „ekstra” wliczone w cenę usługi, czym uzasadniają gigantyczne premie za sukces.

Dobre kancelarie prawne nigdy nie składają gwarancji bez pokrycia. Natomiast spółki i pośrednicy gwarantują klientom m.in. uzyskanie sądowego zabezpieczenia roszczeń w postaci zawieszenia spłaty rat, chociaż decyzja w tym zakresie leży wyłącznie w gestii sądu.

7. Pośrednicy i spółki akcyjne pobierają gigantyczne premie za sukces

Pośrednicy i spółki akcyjne konkurują na rynku niskimi cenami obsługi spraw frankowych. To jednak tylko pozory, bo w rzeczywistości koszty zlecenia takim podmiotom sprawy frankowej okazują się znacznie wyższe. Oferty wydają się na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjne, ponieważ na starcie nie trzeba wykładać żadnych środków (oferty za „zero złotych”) lub wpłacić minimalną opłatę wstępną. Nic jednak za darmo – po wygraniu sprawy pośrednicy i spółki życzą sobie ogromnych premii za sukces pobieranych od korzyści z wyroku.

W dobrych kancelariach frankowych stawka premii za sukces nie przekracza 3-5 proc., tymczasem standardem w spółkach jest premia na poziomie około 17 proc., a w przypadku ofert bez opłaty wstępnej może to być nawet 30 proc.

Co więcej, skrajnie nieuczciwe podmioty naliczają często premie za sukces od podwojonej podstawy, tj. od sumy zasądzonej wyrokiem oraz od zmniejszonego do zera salda zadłużenia. Frankowicz, który zdecyduje się na taką ofertę może być niemile zaskoczony, że po zakończeniu sprawy przyjdzie mu zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może i ponad 100 tys. złotych. Znacznie lepiej więc wyłożyć pieniądze na opłatę wstępną dla dobrej kancelarii frankowej albo zapytać prawnika o możliwość rozłożenia jej na raty.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Wesprzyj nas poprzez polubienie udostępnienie tego artykułu na Facebook i platformie X (Twitter)  

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze