PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Czy z bankiem można wygrać w sądzie?

Pomimo pozytywnych wieści płynących od dłuższego czasu z sądów, niektórzy Frankowicze wciąż nie mają przekonania czy z bankiem można wygrać. Takie wątpliwości są całkowicie nieuzasadnione, bo statystyki wyroków kształtują się bardzo korzystne dla kredytobiorców frankowych. Dodatkowo postępowania kończą się obecnie znacznie szybciej niż było to kilka lat temu.

 • Przełomowy wyrok TSUE z 3 października 2019 roku w sprawie kredytu małżeństwa Dziubak zapoczątkował w polskich sądach trend do unieważniania umów frankowych.
 • W 2021 roku banki przegrały niemal wszystkie sprawy wytoczone z powództwa Frankowiczów.
 • Pierwszy kwartał br. to nieprzerwane pasmo zwycięstw kredytobiorców. Na 1.700 wyroków sądów I instancji, banki przegrały aż 1.655 razy, co oznacza że 97% postępowań zakończyło się pozytywnie dla Frankowiczów. Natomiast jeżeli chodzi o wyroki prawomocne, w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zapadło ich 315, a w 313 przypadkach stroną przegraną były banki (Frankowicze wygrali prawomocnie 99% spraw).
 • Szybkie prawomocne rozstrzygnięcie jest w zasięgu ręki. W ostatnich miesiącach zapadło wiele korzystnych prawomocnych wyroków, z czego niektóre w ekspresowym tempie kilkunastu miesięcy. Przykłady takich spraw podamy w tym artykule.

Od przełomowego wyroku TSUE Frankowicze nieustannie wygrywają z bankami

Już przed słynnym wyrokiem TSUE z października 2019 roku w sprawie kredytu państwa Dziubak Frankowicze wygrywali sprawy dotyczące wadliwych kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jednak dopiero od tego momentu unieważnianie umów frankowych stało się niemal standardem w sądach.

Obecnie znacznie rzadziej dochodzi do tzw. odfrankowienia przez sąd kredytu (utrzymanie umowy w mocy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych), a 96% pozytywnych wyroków stanowią właśnie unieważnienia. Trzeba jednak podkreślić, że oba rozstrzygnięcia (unieważnienie i odfrankowienie) są korzystne dla kredytobiorców, pomimo że wywołują odmienne skutki finansowe i prawne.

Korzystne statystyki wyroków w sprawach frankowych

Dobre Kancelarie Frankowe posiadają skuteczność w walce z bankami na poziomie 97-100 procent. Powierzając sprawę takiej kancelarii można być pewnym, że zostanie ona poprowadzona dobrze, a korzystny wyrok prawomocny zapadnie w krótkim czasie.

W 2021 roku banki posiadające największe portfele kredytów frankowych masowo przegrywały w sądach z Frankowiczami. Oto dane dotyczące rozstrzygnięć sądowych w sprawach frankowych przeciwko poszczególnym bankom za 2021 rok:

mBank

 • I instancja – 747 spraw wygranych przez Frankowiczów (98%), 16 wygranych przez bank
 • wyroki prawomocne – 163 wygrane Frankowiczów (99,3%), 1 sprawa wygrana przez bank

PKO BP

 • I instancja – 435 spraw wygranych przez Frankowiczów (99%), 4 wygrane przez bank
 • wyroki prawomocne – 42 wygrane Frankowiczów (100%), bank nie wygrał prawomocnie ani razu

Bank Millennium

 • I instancja – 343 sprawy wygrane przez Frankowiczów (99,7%), 1 wygrana przez bank
 • wyroki prawomocne – 43 wygrane Frankowiczów (100%), bank nie wygrał prawomocnie ani razu

Getin Bank

 • I instancja – 336 spraw wygranych przez Frankowiczów (98,5%), 5 wygranych przez bank
 • wyroki prawomocne – 56 wygranych Frankowiczów (98%), 1 sprawa wygrana przez bank

Santander Bank

 • I instancja – 370 spraw wygranych przez Frankowiczów (99%), 3 wygrane przez bank
 • wyroki prawomocne – 51 wygranych Frankowiczów (98%), 1 sprawa wygrana przez bank

BPH GE

 • I instancja – 291 spraw wygranych przez Frankowiczów (98,6%), 4 wygrane przez bank
 • wyroki prawomocne – 22 wygrane Frankowiczów (95,6%), 1 sprawa wygrana przez bank

Utrzymujący się w sądach korzystny trend orzeczniczy widać także po wyrokach zapadłych w I kwartale 2022. W okresie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku 97% spraw w I instancji zakończyło się wygraną kredytobiorców, a odsetek korzystnych wyroków prawomocnych był jeszcze większy i wyniósł ponad 99%. Co bardzo istotne, wyroki prawomocne zapadały nierzadko w wyjątkowo krótkim czasie jak na postępowania dwuinstancyjne.

Przykłady ekspresowych prawomocnych wyroków w I kwartale 2022

Z bankiem można wygrać, czego dowodzą zaprezentowane wyżej statystyki. Niektóre kancelarie frankowe potrafią dokonać tego w rekordowym tempie. W I kwartale zapadło sporo prawomocnych wyroków, a część z nich (tak jak w dwóch przytoczonych niżej przykładach) uzyskane zostało w zaledwie kilkanaście miesięcy. Oba postępowania prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu mBank w Łodzi w 18 miesięcy

Ekspresowy wyrok zapadł w dniu 4 marca 2022 roku przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, który w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 1056/21 oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 roku do sprawy o sygn. akt II C 1646/20. Wyrokiem sądu I instancji umowa kredytowa mBanku została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzono kwotę ponad 150 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

Zobacz: Sprawdź automatycznie ONline czy możesz unieważnić kredyt frankowy

Od wyroku tego odwołał się pozwany bank, jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego. Sąd uznał, że umowa mBanku zawierała niedozwolone postanowienia, które były nietransparentne, a ponadto nie miały odniesienia do obiektywnych i zewnętrznych kryteriów. Sprawa zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy po zaledwie 1,5 roku trwania postępowania w dwóch instancjach, w ramach których przeprowadzono po 1 rozprawie.

Prawomocne unieważnienie umowy dawnego GE Money Bank (BPH) we Wrocławiu w 14 miesięcy

Jeszcze szybciej Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski doprowadziła do prawomocnego unieważnienia umowy dawnego GE Money Bank (obecnie BPH). Umowa kredytowa została zakwestionowana przez kredytobiorców przed Sądem Okręgowym w Legnicy, który po zaledwie 6 miesiącach, w dniu 9 czerwca 2021 r. ustalił jej nieważność w ramach postępowania o sygn. akt I C 566/20. Dodatkowo na rzecz kredytobiorców zasądzone zostało blisko 40 tys. zł oraz ponad 21 tys.

CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami za opóźnienie. Pomimo że bank skorzystał z przysługujących mu środków zaskarżenia, rozpatrujący apelację Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 22 lutego 2022 roku podtrzymał zaskarżony wyrok sądu I instancji, wydając prawomocny wyrok w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 1462/21. Umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna po zaledwie 14 miesiącach od złożenia pozwu.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze