PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Dla Frankowiczów nie ma żadnej pomocy. Pomagają im tylko sądy w całej Polsce

Frankowicze pozbawieni zostali możliwości ubiegania się o tzw. rządowe wakacje kredytowe pozwalające na zawieszenie spłaty do ośmiu rat w latach 2022-2023. Takie rozwiązanie zostało przewidziane tylko dla posiadaczy kredytów hipotecznych w PLN zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. Dla około 400 tys. osób spłacających nadal kredyty waloryzowane kursem CHF nie ma żadnego systemowego wsparcia, a kurs franka stale rośnie i jest już bliski 5 złotych. Pozostaje zatem liczyć na pomoc sądów, które od kilku lat unieważniają nieuczciwe kredyty frankowe.

  • Z rządowych wakacji kredytowych nie mogą skorzystać posiadacze kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF. Wszystko za sprawą poprawki do ustawy zgłoszonej przez Związek Banków Polskich, którą uwzględnił Sejm.
  • Frankowicze od dawna czekają na systemowe rozwiązanie problemu, ale mogą liczyć tylko na sądy, które od kilku lat masowo unieważniają umowy kredytowe w CHF.
  • Do sądów w całym kraju wpływa coraz więcej pozwów frankowych. W pierwszej połowie 2022 roku było ich już 29,5 tys., a na jesieni spodziewana jest kolejna fala. Pozywaniu banków sprzyja korzystne orzecznictwo – w ostatnim okresie odsetek wygranych przez Frankowiczów spraw wyniósł 96 proc.
  • Wyroki sądów są zdecydowanie na korzyść Frankowiczów, a dodatkowo zapadają one coraz szybciej. W dalszej części artykułu prezentujemy trzy sprawy zakończone w ostatnich miesiącach ekspresowymi prawomocnymi wygranymi kredytobiorców.

Frankowicze mogą liczyć tylko na sądy

Kredytobiorcy złotowi już mogą wnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych w ramach tzw. wakacji kredytowych. Jest to znacząca ulga dla domowych budżetów w trudnych czasach, które nastały po serii podwyżek stóp procentowych.

Jednak powody do zmartwień od wielu lat mają także Frankowicze, których raty wzrosły dwukrotnie w porównaniu do okresu, kiedy kredyty te były udzielane. Poza wzrostem rat, problemem jest też niemalejące zadłużenie, które na ogół przewyższa nadal pierwotną kwotę kredytu.

Przed Frankowiczami trudne czasy, bo kurs franka jest nieprzewidywalny. Po wybuchu wojny na Ukrainie szwajcarska waluta nieustannie się umacnia wobec złotówki i dziś jest już wyceniana na blisko 5 złotych.

Niepewność gospodarcza i geopolityczna skłania raczej do snucia czarnych scenariuszy jeżeli chodzi o dalszą relację franka do złotówki. Tymczasem dochodzi jeszcze jedna kwestia, tj. podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii, które dodatkowo wywindują w górę raty kredytów w CHF.

Problemów Frankowiczów nie dostrzegają rządzący ani też politycy, o czym świadczy decyzja o wykluczeniu ich z programu wsparcia w formie wakacji kredytowych. Kredytobiorcy frankowi mogą liczyć tylko na sądy, które od kilku lat unieważniają wadliwe umowy kredytowe.

W sądach w całym kraju regularnie przybywa pozwów frankowych. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku nowych spraw dotyczących sporów na tle kredytów w CHF w skali kraju przybyło 29,5 tys. Z szacunków wynika, że w sądach toczy się już łącznie około 150 tys. spraw frankowych, a po wakacjach spodziewana jest kolejna fala pozwów od kredytobiorców, którzy borykają się z problemem spłaty rat w CHF.

Linia orzecznicza sądów jest już mocno ugruntowana – dominuje tendencja do unieważniania wadliwych umów frankowych. Ponad 96 proc. spraw kończy się pozytywnymi dla Frankowiczów wyrokami. Z wyliczeń stowarzyszenia SBB wynika, że w pierwszej połowie tego roku w sądach I instancji zapadło 4507 korzystnych dla kredytobiorców wyroków, a przegranych było tylko 96 spraw. W II instancji 1075 spraw zakończyło się wygraną kredytobiorców, a banki wygrały prawomocnie tylko 55 razy.

Szybkie i sprawne wygrane w sądach w całej Polsce

Sądy w całej Polsce prezentują jednorodne stanowisko w kwestii kredytów frankowych. Od kilku lat umowy kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF są masowo unieważniane w sądach.

W ostatnich miesiącach widoczne jest znaczne przyspieszenie w procedowaniu spraw frankowych. Oznacza to, że korzystne dla Frankowiczów wyroki zapadają w krótkim czasie. Do ekspresowych wyroków dochodzi najczęściej w sprawach prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe.

Poniżej przykłady trzech szybkich prawomocnych wygranych z ostatnich miesięcy. Wyroki w postępowaniach dwuinstancyjnych zapadły w rekordowo krótkim czasie, tj. po zaledwie 15 – 21 miesiącach od wniesienia pozwów.

Ekspresowa prawomocna wygrana z bankiem PKO BP w Katowicach – umowa unieważniona po 15 miesiącach od złożenia pozwu

W dniu 21 lipca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 1290/21, która dotyczyła umowy kredytu denominowanego kursem CHF dawnego banku Nordea, obecnie PKO BP. Wcześniej sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Katowicach, który w dniu 1 września 2021 roku wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok w ramach sprawy o sygn. akt I C 310/21.

Umowa kredytowa została prawomocnie unieważniona po zaledwie 15 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach, a na rzecz klientów Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni zasądzone zostały olbrzymie kwoty 135 384,98 PLN i 19 117,85 CHF tytułem zwrotu nieprawnie pobranych przez bank środków wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Po prawomocnym wyroku bank PKO BP przelał niniejsze kwoty na konto kredytobiorców, gdyż sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank w apelacji zarzutu zatrzymania. Kredytobiorcy odzyskali zatem duże pieniądze i mogą teraz wnioskować o wykreślenie zabezpieczenia hipotecznego na kredytowanej nieruchomości.

Błyskawiczny prawomocny wyrok w Białymstoku w 19 miesięcy w sprawie kredytu banku Raiffeisen

Do kolejnego błyskawicznego prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni doprowadziła w ostatnim czasie w Białymstoku.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 899/21, którym oddalił apelację banku Raiffeisen od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 lipca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 1807/20. Spór toczył się na gruncie kredytu frankowego banku Raiffeisen zaciągniętego w roku 2007. Umowa została uznana prawomocnie za nieważną po zaledwie 19 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach sądowych.

Sąd w Białymstoku uznał, że umowa kredytowa banku Raiffeisen zawierała niedozwolone klauzule przeliczeniowe, a bank ustalał kursy waluty w sposób jednostronny i arbitralny, wpływając w ten sposób na wartość zobowiązania kredytobiorczyni oraz wysokość płaconych przez nią rat kredytowych. W ocenie sądu, było to działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta.

Przeczytaj: Kiedy można pozwać bank za kredyt we frankach?

Bank zarabiał dodatkowo w sposób nieuprawniony na różnicach pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna, czyli na tzw. spreadzie walutowym. Wadliwych postanowień umowy nie można było zastąpić innymi zapisami, tak więc umowa w całości została uznana za nieważną.

Prawomocna szybka wygrana z ING Bankiem w Katowicach w 21 miesięcy

Prawomocne zwycięstwo nad ING Bankiem odnieśli klienci Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w dniu 31 maja 2022 roku w Katowicach. Katowicki Sąd Apelacyjny wydał w tym dniu prawomocny wyrok do sprawy I ACa 440/21, oddalając apelację banku od wcześniejszego wyroku Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. do sprawy sygn. akt  II C 288/20, którym ustalił on nieważność umowy kredytowej banku ING. Kredytobiorcy od momentu wniesienia pozwu czekali na prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową zaledwie 21 miesięcy.

Sąd w Katowicach uznał, że postanowienia umowy kredytowej banku ING w zakresie odsyłającym do kursów kupna i sprzedaży waluty stanowią klauzule abuzywne, w rozumieniu art. 385 (1) k.c.

Zobacz: Dlaczego pozew za kredyt we frankach warto złożyć w Warszawie?

W umowie nie określone zostały kryteria ustalania kursów z tabeli bankowej, które służyły do przeliczeń kredytu. Brak było także odwołań do obiektywnych i weryfikowalnych mierników. Bank kształtował kursy waluty w sposób jednostronny, wpływając na wysokość rat i saldo zadłużenia. Umowa nie spełniała wymogów art. 69 ustawy Prawo bankowe, gdyż nie określała kwoty kredytu, którą kredytobiorcy mieli zwrócić bankowi.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze