PLN - Polski złoty
CHF
4,54
piątek, 1 marca, 2024

Frankowicze chętnie pozywają – NOWE statystyki spraw frankowych maj 2022

Dynamika przyrostu nowych pozwów frankowych nie wyhamowała na początku 2022 roku. Wprost przeciwnie – Frankowicze jeszcze chętniej niż w ubiegłym roku pozywają banki. W pierwszych trzech miesiącach br. do 46 sądów okręgowych wpłynęło 16 tys. nowych spraw frankowych, tj. o przeszło 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021. Niemal połowa nowych pozwów (7.293) trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym działa tzw. wydział frankowy. Jednak również sądy w innych miastach Polski raportują większe zainteresowanie kredytobiorców frankowych pozywaniem banków. Najbardziej znaczący procentowo wzrost liczby pozwów w porównaniu do sytuacji z I kwartału 2021 zanotowały sądy w Suwałkach (121,1 proc.), w Białymstoku (97,4 proc.) i w Siedlcach (74,5 proc.)

 • Ugruntowane prokonsumenckie orzecznictwo sądów skłania Frankowiczów do wchodzenia na ścieżkę sądową. Według aktualnych statystyk, kredytobiorcy wygrywają około 98 proc. spraw. Nieliczne porażki dotyczą w głównej mierze postępowań wszczynanych przez osoby bez statusu konsumenta. Jednak uchwała SN nr III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 roku może jeszcze mocniej przechylić szalę zwycięstwa na stronę kredytobiorców, bo otwiera przedsiębiorcom drogę do unieważniania umów.
 • Kolejnym czynnikiem zwiększającym aktywność Frankowiczów jest niepewność geopolityczna i gospodarcza wywołana wojną za wschodnią granicą, a także wysoki kurs franka szwajcarskiego windujący w górę raty kredytów i coraz mocniej obciążający budżety domowe.
 • W I kwartale 2022 roku do sadów wpłynęło 16 tys. nowych spraw frankowych, tj. prawie o 3 tys. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.
 • Nie tylko Sąd Okręgowy w Warszawie odnotował większy przyrost nowych pozwów. Taka sytuacja miała miejsce aż w 34 spośród 46 sądów okręgowych. Najmocniejsze przyrosty wystąpiły w sądach w Suwałkach, w Białymstoku i w Siedlcach.
 • Najwięcej spraw przybyło w SO w Warszawie (7.293), Gdańsku (1.160), Poznaniu (952), Wrocławiu (633), Warszawie – Pradze (583) oraz w Katowicach (507).

Duża dynamika przyrostu nowych pozwów w I kwartale 2022

Sądy okręgowe udostępniły dane za I kwartał 2022 dotyczące przyrostu nowych pozwów frankowych. Jak wynika z informacji przekazanych przez 46 sądów okręgowych, dynamika napływu nowych spraw z powództwa Frankowiczów nie wyhamowała. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wpłynęło do sądów około 16 tys. nowych pozwów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 było to niespełna 13,2 tys. Oznacza to procentowy skok w porównaniu rok do roku o ponad 21 proc.

Na zwiększone zainteresowanie Frankowiczów podejmowaniem kroków prawnych wpływa niewątpliwie coraz bardziej jednorodna, korzystna linia orzecznicza i dominująca tendencja do unieważniania umów frankowych. Blisko 98 proc. spraw kończy się obecnie wygraną kredytobiorców frankowych. Nieliczne porażki dotyczą na ogół postępowań, gdzie pojawiają się wątpliwości co do tego, czy kredytobiorcy przysługuje ochrona konsumencka. Prawnicy zauważają, że statystyki mogą wkrótce być jeszcze bardziej korzystne dla Frankowiczów, bo podjęta w kwietniu przez Sąd Najwyższy uchwała nr III CZP 40/22 daje zielone światło do unieważniania umów frankowych zawieranych przez przedsiębiorców.

Zobacz: Frankowicze w Warszawie wygrywają szybko i sprawnie. Jak będzie w 2022 r.?

Według tej uchwały, postanowienia umów pozwalające bankom na dowolne i arbitralne ustalanie kursów przeliczeniowych, bez odesłania do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów, są sprzeczne z naturą stosunku prawnego. Większość umów frankowych zawiera właśnie tego typu zapisy, co stwarza możliwość dochodzenia w sądzie ich nieważności, niezależnie od statusu kredytobiorcy.

Bardzo istotnym czynnikiem determinującym znaczący przyrost nowych pozwów jest niepewna sytuacja geopolityczna i gospodarcza. Utrzymujący się na wysokim poziomie kurs franka szwajcarskiego skłania kredytobiorców do podjęcia działań w kierunku pozbycia się toksycznego zadłużenia.

Wybuch wojny za wschodnią granicą przełożył się na pogorszenie relacji CHF względem złotego. Trudno o optymistyczne prognozy co do znaczącego umocnienia się krajowej waluty. Ścieżka sądowa pozostaje zatem najskuteczniejszym sposobem na uwolnienie się od kredytu w CHF i odzyskanie od banku olbrzymich sum.

Najwięcej pozwów w Warszawie

Od dłuższego czasu niezmiennie odnotowywane jest ogromne zainteresowanie składaniem pozwów frankowych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Od ponad roku w sądzie tym funkcjonuje tzw. wydział frankowy (XXVIII Wydział Cywilny) zajmujący się wyłącznie orzekaniem na gruncie kredytów waloryzowanych kursem CHF. Linia orzecznicza wydziału frankowego jest klarowna i zdecydowanie prokonsumencka.

Frankowicze nierzadko wolą dłużej poczekać na rozstrzygnięcie sądowe ale mieć pewność, że sprawa będzie rozpoznawana przez sędziów posiadających dobre przygotowanie merytoryczne.

Dlatego do SO w Warszawie wpływa niemal połowa spośród wszystkich pozwów frankowych składanych w kraju. W I kwartale 2022 wpłynęły tam 7.293 nowe pozwy, czyli blisko 2 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2021, kiedy zanotowano ich 5.445. Wzrost w wymiarze rok do roku wyniósł zatem 34 proc.

Sądy pozawarszawskie także odnotowały rekordowe wzrosty

Coraz więcej Frankowiczów decyduje się na złożenie pozwu w sądzie poza Warszawą, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Umożliwiła to nowelizacja Kpc. z listopada 2019 roku. Orzecznictwo sądów krajowych w sprawach frankowych także jest już jednorodne i prokonsumenckie, a czas oczekiwania na wyrok w innych miastach Polski może być krótszy niż w stolicy. Z tego względu również inne sądy notują rekordowe przyrosty nowych spraw frankowych.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Poza SO w Warszawie, który zdecydowanie uplasował się na 1. miejscu jeżeli chodzi o liczbę nowych pozwów w I kw. 2022, znaczące przyrosty odnotowały następujące sądy okręgowe:

 • Gdańsk – 1.160 nowych pozwów w I kw. 2022, wobec 823 w I kw. 2021, wzrost o 40,9 proc.
 • Poznań – 952 nowe pozwy w I kw. 2022, wobec 876 w I kw. 2021, wzrost o 8,7 proc.
 • Wrocław – 633 nowe pozwy w I kw. 2022, wobec 617 w I kw. 2021, wzrost o 2,6 proc.
 • Warszawa – Praga – 583 nowe pozwy w I kw. 2022, wobec 537 w I kw. 2021, wzrost o 8,6 proc.
 • Katowice – 507 nowych pozwów w I kw. 2022, wobec 384 w I kw. 2021, wzrost o 32 proc.
 • Kraków – 471 nowych pozwów w I kw. 2022, wobec 468 w I kw. 2021, wzrost o 0,6 proc.
 • Łódź – 469 nowych pozwów w I kw. 2022, wobec 602 w I kw. 2021, spadek o 22,1 proc.
 • Szczecin – 461 nowych pozwów w I kw. 2022, wobec 371 w I kw. 2021, wzrost o 24,3 proc.
 • Lublin – 264 nowe pozwy w I kw. 2022, wobec 236 w I kw. 2021, wzrost o 11,9 proc.

Aż 34 sądy okręgowe spośród 46, które udostępniły swoje dane, odnotowały wzrosty liczby pozwów frankowych w wymiarze rok do roku. Najmocniej dało się to zaobserwować w sądach w Suwałkach (przyrost 121,1 proc.), w Białymstoku (przyrost o 97,4 proc.) oraz w Siedlcach (przyrost o 74,5 proc).

Na koniec I kwartału 2022 w sądach toczyło się ponad 135 tys. spraw z powództwa Frankowiczów. Swoje umowy zakwestionowało więc dopiero około 20 proc. kredytobiorców frankowych. Spodziewany jest dalszy napływ spraw frankowych do sądów w całym kraju, bo kredytobiorcy nie są zainteresowani mało atrakcyjnymi propozycjami ugód. Utrzymujący się w dłuższym terminie wysoki kurs franka będzie dla wielu osób katalizatorem do podjęcia kroków prawnych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze