PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Frankowicze w Warszawie wygrywają szybko i sprawnie. Jak będzie w 2022 r.?

Rok 2021 był przełomowy dla Frankowiczów pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że zapadło wiele korzystnych wyroków TSUE i umocniło się orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie unieważniania umów kredytowych, ale także z powodu utworzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie specjalnego wydziału, tzw. frankowego (XXVIII Wydział Cywilny).

Od początku działalności sędziowie wydziału frankowego dali jasny sygnał, że w wyrokach będą uwzględniać kwestie ochrony przysługującej konsumentom przed nieuczciwymi warunkami w umowach. Warszawski sąd wyznaczył dla pozostałych sądów w kraju linię orzeczniczą w sprawach frankowych i wielokrotnie udowodnił, że wyroki mogą być wydawane w ekspresowym tempie. Pomimo gwałtownego przyrostu nowych spraw, nic nie powinno zmienić tej tendencji w roku 2022 – sędziowie będą prowadzili postępowania sprawnie, a Frankowicze będą wygrywać w Warszawie szybko.

Frankowicze chętnie pozywają banki w Warszawie i wygrywają

Od listopada 2019 roku na mocy nowelizacji Kpc Frankowicze mogą składać pozwy do sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Pomimo to wielu kredytobiorców decyduje się na skierowanie pozwu do sądu w Warszawie, gdzie większość banków ma swoje centrale. Kredytobiorcy preferują prowadzenie sprawy w Warszawie głównie z uwagi na duże doświadczenie stołecznych sądów w rozpoznawaniu spraw na tle kredytów walutowych i większą przewidywalność jeżeli chodzi o wyrok.

W związku z tym, że sądy w innych miastach Polski później zaczęły zajmować się sprawami frankowymi, nie mają jeszcze tak dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Ryzyko trafienia na mało doświadczonego w tej materii sędziego jest większe w sądach poza Warszawą.

Przeczytaj: Frankowicze w 2022 r. składają ok 180 pozwów dziennie tylko w Warszawie. Statystyki zachęcają

Chociaż postępowania frankowe w Warszawie prowadzą także sądy rejonowe, to gros nowych spraw trafia do Sądu Okręgowego. Według statystyk za ubiegły rok, do SO w Warszawie wpłynęło 41% wszystkich spraw w kraju z powództwa Frankowiczów. Tym samym ugruntował on swoją pozycję nr 1 jeżeli chodzi o rozstrzyganie sporów frankowych.

Po uruchomieniu w kwietniu 2021 roku tzw. wydziału frankowego, kredytobiorcy wprost zalali go nowymi pozwami – do końca roku wpłynęło ich co najmniej kilkanaście tysięcy. Do tego czasu zapadło także wiele ekspresowych wyroków, wydanych w zaledwie kilka miesięcy od wniesienia pozwu.

W związku z tym, że w wydziale frankowym orzeka 19 najbardziej doświadczonych sędziów w dziedzinie kredytów indeksowanych i denominowanych kursem obcej waluty, rozstrzygnięcia zapadają szybko. Sędziowie doskonale znają specyfikę tych spraw, a także są świadomi taktyki banków polegającej na przewlekaniu postępowań. Postępowania są prowadzone sprawnie w dużej mierze dzięki temu, że sędziowie akceptują wnioski kancelarii frankowych o pominięcie nieistotnych dla sprawy wniosków, takich jak np. przesłuchanie tzw. ekspertów bankowych lub uwzględnienie dowodów z publikacji Związku Banków Polskich lub NBP. Sędziowie pomijają także wnioski o opinie biegłych, co znacznie wydłużyłoby czas trwania postępowania.

Wyroki w Warszawie zapadają ekspresowo

Wydział frankowy SO w Warszawie od początku istnienia cieszy się ogromną popularnością wśród Frankowiczów, którzy wnoszą do niego coraz więcej pozwów. Sędziowie wydziału nie tylko wydali już wiele szybkich wyroków, ale także zajęli ważne stanowisko w sprawie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców. Wnioski o udzielenie zabezpieczenia powództwa są akceptowane w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umowy, jeśli suma wpłaconych rat przewyższa kwotę udzielonego kapitału. Tym samym, kredytobiorcy mają duże szanse na legalne zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku.

Błyskawicznych wyroków w Warszawie było w ubiegłym roku bardzo dużo. Wiele z nich zapadło po kilku miesiącach od wniesienia pozwu, po przeprowadzeniu jednej rozprawy lub nawet bez rozprawy. Oto dwa przykłady spraw poprowadzonych przez sędziów SO w Warszawie modelowo. Trzeba też docenić aktywność i profesjonalizm prowadzącej sprawy Frankowiczów Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, co miało niebagatelne znaczenie dla szybkiego zapadnięcia wyroków.

Unieważnienie umowy kredytowej banku Raiffeisen w Warszawie w 5 miesięcy

W dniu 13 września 2021 roku wydział frankowy SO w Warszawie unieważnił umowę kredytową banku Raiffeisen. Do wydania korzystnego dla kredytobiorców wyroku w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4150/21 doszło w zaledwie 5 miesięcy od złożenia pozwu, co miało miejsce 28 kwietnia 2021 r. Interesującym aspektem sprawy jest to, że dotyczyła ona kredytu spłaconego w całości, a w dodatku po jego spłacie jeden z kredytobiorców zmarł i do postępowania przystąpili spadkobiercy. Z pozoru mogłoby się wydawać, że sprawa jest dosyć skomplikowana.

Tymczasem warszawski sąd rozpoznał ją błyskawicznie, pomimo trudności jakie piętrzył pozwany bank. Większość zgłoszonych przez bank, nieistotnych dla sprawy wniosków dowodowych, sąd pominął. Osobowe środki dowodowe zostały ograniczone do przesłuchania kredytobiorcy.

Zobacz:Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka pracownika banku został przez sąd pominięty, podobnie jak wniosek o dopuszczenie opinii biegłego, który miał wykonać kalkulacje kredytu z zastosowaniem kursu średniego NBP. Bank próbował wpłynąć na przedłużenie postępowania m.in. wnioskując o dopuszczenie dowodów z publikacji ZBP, KNF i NBP. Taktyka ta okazała się nieskuteczna wobec dużej wiedzy i doświadczenia sędziego prowadzącego postępowanie.

Sąd uznał, że umowa kredytowa banku Raiffeisen jest nieważna z uwagi na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego oraz nieograniczoną dowolność banku przy określaniu kursów przeliczeniowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił kredyt Banku Millennium w 4 miesiące od złożenia pozwu

Równie ekspresowe tempo rozpoznania sprawy przez wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie miało miejsce w przypadku umowy kredytowej Banku Millennium. Pozew Frankowiczów wpłynął do sądu w kwietniu 2021 r., a już 2 września sąd wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 330/21 unieważniając przedmiotową umowę. Sąd przesłuchał jedynie kredytobiorców na okoliczność zaciągnięcia kredytu oraz pouczył ich o skutkach unieważnienia umowy.

Wniosek o przesłuchanie pracowników banku został przez sąd pominięty, tak jak i wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Na rozprawie sąd pominął także wniosek o reasumpcję postanowienia w sprawie pominięcia wniosków banku oraz pominął dowody z dokumentów załączonych przez bank w odpowiedzi na pozew, które nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Pozwany bank próbował przekonać sąd, że kwestionowana umowa dotyczyła kredytu walutowego, a nie indeksowanego kursem obcej waluty. Stanowisko to nie przekonało sądu, który wykazał szereg punktów w dokumentacji kredytowej świadczących o braku walutowego charakteru umowy. Zamieszczony w umowie mechanizm indeksacji – w ocenie sądu – naruszył granicę swobody umów. Z uwagi na niedozwolony charakter postanowień umowa musiała zostać uznana za nieważną.

W 2022 roku przewidywane jest w Warszawie jeszcze więcej takich błyskawicznych wyroków, pomimo że na skutek dużej popularności sądów stołecznych niektóre referaty są już mocno obłożone.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze