PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Ing Bank Kredyty we frankach i Ugody – Najnowsze informacje Raport III kwartał 2023

Kolejny bank publikuje swój raport kwartalny za okres lipiec – wrzesień. Tym razem jest to ING Bank Śląski. W sprawozdaniu nie zabrakło oczywiście informacji interesujących frankowiczów – podmiot raportuje, w ilu sprawach sądowych o franki uczestniczy, ile rezerw musiał z tej okazji zawiązać, a także jak wygląda w jego przypadku sytuacja z dobrowolnymi ugodami. Co mówią nam dane kwartalne ING Banku Śląskiego i czy kredyty frankowe mogą jeszcze namieszać w jego sytuacji?

  • ING Bank Śląski zakończył III kwartał 2023 roku z bardzo dobrymi wynikami: zysk netto grupy wyniósł 1,16 mld zł, a wynik odsetkowy aż 2,09 mld zł (czyli był ponad 1000 proc. wyższy niż rok wcześniej)
  • W III kwartale br. ING Bank Śląski „wzbogacił się” o 91 nowych spraw frankowych. Tym samym liczba toczących się przeciwko temu podmiotowi indywidualnych postępowań sądowych o kredyty w CHF wynosi już 1 305
  • Sumarycznie wartość rezerw na kredyty frankowe wyniosła w III kwartale w ING Banku Śląskim 569 mln zł. Suma ta pokrywa aktywny portfel hipotek frankowych banku w 90 proc.
  • Na koniec września 2023 roku ING Bank Śląski miał w swoim portfelu 2,9 tys. aktywnych umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Do tego czasu podmiot zawarł z frankowiczami 683 ugody.

ING Bank Śląski po raz kolejny dotwarza rezerwy na franki

93,4 mln zł – tyle wynosi wartość odpisów, które przeznaczył w III kwartale br. ING Bank Śląski na ryzyka prawne związane z hipotekami frankowymi. To więcej niż kwartał wcześniej, gdy dodatkowe rezerwy objęły kwotę 87,7 mln zł. ING Bank Śląski ma niewielki portfel hipotek frankowych, zwłaszcza w porównaniu do konkurentów, takich jak PKO BP, mBank i Millennium Bank. Nie dziwi więc, że jego rezerwy są niższe niż np. w mBanku, który w III kwartale przeznaczył na odpisy frankowe 1,1 mld zł.

Na koniec września 2023 roku ING Bank Śląski miał w swoim portfelu 2 868 umów kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (kwartał wcześniej było ich 3 021, a pod koniec zeszłego roku 3 318). Saldo kapitału w przypadku tych kontraktów bank oszacował na 627,6 mln zł. W okresie lipiec – wrzesień liczba toczących się przeciwko ING BŚ spraw frankowych zwiększyła się o 91. Podmiot bierze udział w 1 305 postępowaniach sądowych, w których łączna wartość przedmiotu sporu wyceniana jest na 292 mln zł. Tymczasem łączna wartość rezerw banku zaksięgowanych na potrzeby rozliczeń z frankowiczami wynosi już 569 mln zł i pokrywa frankowy portfel hipoteczny podmiotu w 90 proc. ING Bank Śląski poprawił w tym zakresie swój wynik względem II kwartału br. o 1 pp.

Jak wszystkie duże banki uwikłane w proceder frankowy, tak i ING Bank Śląski ma swój własny program ugodowy kierowany do frankowiczów. Został on uruchomiony w październiku 2021 roku i jego założenia są zbieżne z rekomendacjami szefa KNF, wydanymi w grudniu 2020 roku.

Do końca września 2023 roku ING Bank Śląski podpisał 683 ugody. Program ugodowy banku kierowany jest tylko do aktywnych frankowiczów, natomiast ex-kredytobiorcy, którzy spłatę zobowiązania mają już za sobą, nie mogą niestety liczyć na polubowne rozliczenie się z bankiem z nienależnie spełnionych świadczeń. Przynajmniej nie bez złożenia przeciwko niemu pozwu – wówczas niewykluczone, że bank zgłosi się do kredytobiorcy z jakąś propozycją ugody. Czy będzie ona korzystna, to już zupełnie inna sprawa.

ING Bank Śląski z bardzo dobrym wynikiem w III kwartale

Niewielki wpływ czynnika frankowego na sytuację ING Banku Śląskiego przekłada się oczywiście na jego kwartalne wyniki. Podczas gdy inne banki notują stratę (tak jak np. mBank, którego strata netto za III kwartał br. wyniosła 83 mln zł), ING Bank Śląski raportuje bardzo przyzwoity zysk netto w wysokości 1,16 mld zł. To imponujący rezultat, zwłaszcza w zestawieniu z wynikiem z analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy bank poniósł stratę w wysokości 317 mln zł.

Wynik odsetkowy banku za III kwartał br. to aż 2,09 mld zł, jak zauważają eksperci, jest ponad 1000 proc. wyższy niż rok wcześniej. Trzeba jednak zaznaczyć, że wówczas był obciążony kosztami wynikającymi z wakacji kredytowych.

Przez III minione kwartały grupa ING Banku Śląskiego zdążyła wypracować zysk netto na poziomie 3,17 mld zł. Rok wcześniej uzyskała znacznie słabszy rezultat, na poziomie 1,05 mld zł. Podmiot sukcesywnie zdobywa nowych klientów i sprzedaje więcej kredytów hipotecznych: w III kwartale br. ING BŚ udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 1,98 mld zł, czyli zaliczył skok o 22 proc. rdr. Wzrost widoczny jest też w segmencie pożyczek gotówkowych, i to aż o 28 proc. rdr. Wzrost depozytów okazał się… dziesięciokrotny, ich wartość wynosi już prawie 200 mld zł.

Co zrobić z kredytem frankowym wziętym w ING Banku Śląskim w 2023 roku?

Czytając te dane, kredytobiorca frankowy może zastanawiać się, co będzie dla niego lepsze: pozwanie banku o stwierdzenie nieważności umowy czy może jednak ugoda, pozwalająca przewalutować kredyt z CHF na PLN? Liczby jasno wskazują na pozew, który jest opcją znacznie częściej wybieraną niż ugoda. Powody są oczywiste: pozywając bank, kredytobiorca może zyskać wielokrotnie więcej niż podpisując ugodę. Do zgarnięcia jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej bankowi ponad kapitał kredytu wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Tymczasem podpisując z ING Bankiem Śląskim ugodę na zasadach zgodnych z rekomendacją szefa KNF, kredytobiorca może liczyć na częściowe umorzenie salda kredytu, przy jednoczesnej zmianie oprocentowania zobowiązania na WIBOR + marża, co wiąże się z oczywistą konsekwencją w postaci wyższych kosztów odsetkowych. Frankowicz uwolni się zatem od ryzyka kursowego, ale zostanie wystawiony na nowe niebezpieczeństwo, związane z niepewnością stawki referencyjnej.

Nic więc dziwnego, że frankowicze wolą walczyć z ING BŚ w sądach, gdzie do ugrania jest znacznie więcej. Przykład tego, jak sprawnie można unieważnić kredyt frankowy z portfela ING Banku Śląskiego prezentujemy poniżej.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Prawomocna wygrana frankowiczów z ING Bankiem Śląskim w 35 miesięcy

Dnia 17 marca 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zakończyła się sprawa o sygnaturze V ACa 525/21, której stronami byli kredytobiorcy frankowi (których reprezentował adwokat Paweł Borowski) oraz pozwany ING Bank Śląski. Sąd II instancji w całości oddalił apelację banku od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, wydanego 10 września 2021 roku (sygnatura I C 226/20).

Gliwicki sąd uznał nieważność kwestionowanej przez klientów ING Banku umowy kredytowej, czego konsekwencją jest to, iż klienci muszą oddać bankowi wyłącznie czysty kapitał, bez żadnych odsetek czy opłat dodatkowych. W wyniku tego wyroku kredytobiorcy zyskali 291 tys. zł.

Całe postępowanie trwało niecałe 3 lata, co jest dobrym wynikiem. W postępowaniu w I instancji odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd nie zdecydował się na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, co przyśpieszyło wydanie wyroku o kilka do nawet kilkunastu miesięcy. Nie dopuszczono też dowodu z zeznań świadków wskazanych przez bank z uwagi na brak znaczenia tych zeznań dla rozsądzenia sprawy. Wyrok jest już prawomocny.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze