PLN - Polski złoty
CHF
4,57
sobota, 9 grudnia, 2023

Jak orzekają sądy w sprawach Frankowiczów w Warszawie w 2022 r.

Sądy w Warszawie od kilku lat niezmiennie są wyjątkowo przychylne Frankowiczom, dlatego wpływa do nich niemal połowa wszystkich pozwów składanych w kraju. Wielu kredytobiorców godzi się z ewentualną koniecznością czekania na wyrok dłużej niż w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, ale woli mieć pewność, że jego sprawą zajmie się doświadczony sędzia. Orzecznictwo sądów warszawskich jest bardziej przewidywalne zwłaszcza w porównaniu do sądów w mniejszych miejscowościach, gdzie sędziowie nie mają jeszcze takiego doświadczenia w rozstrzyganiu sporów na gruncie kredytów frankowych. Pojawiają się co prawda sygnały, że stołeczne sądy, a w szczególności tzw. wydział frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, są już mocno zakorkowane sprawami frankowymi i na rozprawy trzeba będzie czekać dłużej. Coraz częstsze ekspresowe wyroki wydawane przez sądy w Warszawie dowodzą jednak, że dobrze poprowadzona sprawa nie musi w stolicy trwać latami.

  • Czas trwania sprawy frankowej w Warszawie zależy od kilku czynników, m.in. od sądu do którego trafi pozew, doświadczenia sędziego oraz profesjonalizmu prawnika reprezentującego kredytobiorcę.
  • W ostatnich miesiącach sądy przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych i do rzadkości nie należą już sprawy zakończone wydaniem prawomocnego wyroku w postępowaniu dwuinstancyjnym po upływie około 1,5 roku – 2 lat od momentu złożenia pozwu.
  • Sądy w Warszawie cieszą się od kilku lat ogromną popularnością wśród Frankowiczów. W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, sądy stołeczne orzekają na korzyść kredytobiorców frankowych, a wyroki zapadają tam niejednokrotnie bardzo szybko.
  • Zwłaszcza w dobrze poprowadzonych sprawach można liczyć na korzystny i ekspresowy wyrok. Poniżej przykłady dwóch takich postępowań

Ile trwa proces frankowy w Warszawie?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak długo będzie trwał proces frankowy, ale można wskazać co może wpłynąć na przyspieszenie procedowania sprawy i skrócenie czasu oczekiwania na wyrok. Wiele w tej kwestii zależy od sądu, do którego trafi dana sprawa, od doświadczenia sędziego, a także od profesjonalizmu prawnika reprezentującego kredytobiorcę.

Do tej pory dwuinstancyjny proces frankowy trwał średnio 3-4 lata. Począwszy od jesieni ubiegłego roku sądy mocno przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych i nierzadko zdarza się, że wyrok prawomocny zapada w okresie około 1,5 roku do 2 lat od złożenia pozwu.

Najdłuższy staż w orzekaniu na gruncie spraw frankowych posiadają sądy w Warszawie. Jednak sędziowie z innych dużych miast Polski, takich jak Wrocław, Katowice czy Gdańsk również zdobyli już spore doświadczenie w tych sprawach.

Sprawdź: Czy wszystkie banki BĘDĄ MIAŁY z czego oddać pieniądze dla Frankowiczów?

O ile w sądach stołecznych orzekają niemal wyłącznie sami doświadczeni sędziowie, to w innych miastach może się zdarzyć, że sprawa trafi sędziego, któremu wydanie rozstrzygnięcia zajmie więcej czasu. Znajomość specyfiki spraw frankowych pozwala doświadczonym sędziom wydawać wyroki szybko, gdyż potrafią oni oddzielić istotne kwestie od mało ważnych i zwykle pomijają zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dowody, np. w postaci zeznań tzw. etatowych świadków banku lub opinii biegłego.

Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego wydłuża proces przynajmniej o pół roku, a przesłuchanie kilku świadków banku oznacza zwykle konieczność wyznaczenia paru terminów rozpraw. Nierzadko świadkowie powoływani przez bank nie pojawiają się na rozprawach, co jeszcze bardziej wydłuża proces. Obecnie istnieje jednak możliwość odebrania zeznań na piśmie, co pozwala znacząco skrócić czas trwania procesu.

Jak widać, istnieją możliwości przyspieszenia procesu frankowego, ale wiele zależy od woli sędziego oraz od aktywnej postawy prawnika reprezentującego kredytobiorcę. Doświadczeni pełnomocnicy na bieżąco reagują na działania banków wymierzone w przedłużanie spraw, wnioskując o oddalenie przez sąd nieistotnych dowodów oraz nie godząc się na zawieszanie postępowań, np. pod pretekstem oczekiwania na udzielnie przez TSUE odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez inny sąd.

Sądy w Warszawie orzekają w 2022 roku sprawnie i na korzyść Frankowiczów

Najbardziej doświadczone w orzekaniu na tle sporów frankowych są sądy w Warszawie. Kredytobiorcy zamieszkali w różnych miejscowościach Polski na ogół mają możliwość skierowania pozwu do sądu w Warszawie, gdyż tam zlokalizowane są siedziby większości banków frankowych. Przewidywalna linia orzecznicza i przychylne podejście sądów warszawskich do kredytobiorców sprawiają, że do sądów stołecznych trafia niemal połowa wszystkich pozwów frankowych składanych w kraju.

Szczególną popularnością wśród Frankowiczów cieszy się tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Został on powołany do życia w kwietniu ubiegłego roku i specjalizuje się wyłącznie w rozstrzyganiu sporów dotyczących kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty.

W wydziale tym orzeka 21 sędziów najbardziej doświadczonych w sprawach frankowych. Pozornie może wydawać się, że obsada kadrowa wydziału frankowego jest liczna, z drugiej strony trzeba wiedzieć, że na początku sierpnia br. wydział ten miał zarejestrowane 31 tys. spraw, co oznacza że na jednego sędziego przypada tam już blisko 1500 postępowań.

Prawnicy reprezentujący Frankowiczów wskazują na konieczność wzmocnienia kadrowego wydziału frankowego ze względu na wagę społeczną problemu jakim są kredyty w CHF. Jednak mimo tak dużego obłożenia referatów, wydział frankowy sprawnie wydaje wyroki. Sędziowie na ogół pomijają nieistotne dla sprawy dowody i wydają rozstrzygnięcia na pierwszej rozprawie, a nawet bez przeprowadzania rozprawy.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach we Wrocławiu i Warszawie MOŻLIWE jeszcze szybciej

W około 97 proc. przypadków są to korzystne dla kredytobiorców wyroki, przy czym wyraźnie dominują unieważnienia umów kredytowych. Banki co prawda odwołują się od niekorzystnych dla siebie wyroków do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale podnoszone przez pełnomocników banków zarzuty dotyczące rzekomych naruszeń przepisów przez sąd I instancji nie mają podstaw, dlatego apelacje są na ogół oddalane.

W Warszawie nie trzeba długo czekać na wyrok

Na przekór opiniom wskazującym na możliwe wydłużenie czasu trwania spraw frankowych w Warszawie, jak na razie procesy toczą się w warszawskich sądach sprawnie, a na wyrok nie trzeba wcale czekać długie lata.

Potwierdzeniem mogą być dwie opisane niżej sprawy zakończone  prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych w Warszawie w okresie 15 i 25 miesięcy od wpłynięcia pozwów. Obie sprawy prowadziła  Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium w Warszawie w 2 lata i 3 miesiące

Sprawa o sygn. akt XXVIII C 3387/21 dotycząca kredytu indeksowanego Banku Millennium toczyła się w I instancji w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na mocy wyroku wydanego w dniu 1 lipca 2021 roku przez tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny SO w Warszawie, umowa kredytowa została uznana za nieważną. Pozwany przez kredytobiorców bank odwołał się od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który po upływie niespełna roku, w dniu 9 czerwca 2022 roku oddalił apelację w ramach postępowania o sygn. akt V ACa 804/21.

Całe dwuinstancyjne postępowanie toczące się w sądach w Warszawie trwało od momentu złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę zaledwie 25 miesięcy.

Prawomocny wyrok wydany w sprawie kredytu mBanku w Warszawie w 15 miesięcy od złożenia pozwu

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni dotycząca kredytu mBanku pn. „mPlan” zakończyła się wydaniem prawomocnego wyroku unieważniającego umowę po zaledwie 15 miesiącach trwania dwuinstancyjnego postępowania prowadzonego przed sądami w Warszawie.

Kredytobiorcy złożyli pozew przeciwko mBankowi do Sądu Okręgowego w Warszawie w marcu 2021 roku, a już po 8 miesiącach sprawa o sygn. akt XXVIII C 1933/21 została rozstrzygnięta wyrokiem wydanym w dniu 16 listopada 2021 roku po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, na mocy którego umowa kredytowa mBanku została uznana za nieważną.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się pozwany bank, który wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 9 czerwca 2022 roku w ramach postępowania o sygn. akt ACa 184/22 apelacja mBanku została przez sąd oddalona, a umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze