PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 21 czerwca, 2024

Jak sprawdzić czy opłaca się pozwać bank za kredyt we frankach?

Liczne relacje Frankowiczów, którzy pozwali bank i uwolnili się od kredytu we franku szwajcarskim potwierdzają, że opłaca się podjąć kroki prawne w kierunku unieważnienia nieuczciwej umowy. Aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych jest wyjątkowo korzystne – kredytobiorcy wygrywają ponad 97 proc. spraw. Uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową oznacza nie tylko pozbycie się definitywnie kredytu, ale także uzyskanie szeregu korzyści finansowych. Jest to najbardziej opłacalny sposób rozstrzygnięcia sporu z bankiem. Jeżeli niektórzy z Was nadal mają wątpliwości czy warto pójść do sądu, możecie skorzystać z dostępnych w internecie aplikacji oraz opracowań, o których szerzej niżej w artykule.

 • Frankowicze nie powinni się obawiać konfrontacji z bankiem, gdyż korzystny wyrok sądu tj. unieważnienie umowy kredytowej w całości lub odfrankowienie kredytu oznacza spory zysk finansowy.
 • Osoby niezdecydowane czy warto procesować się z bankiem o kredyt w CHF mogą spróbować rozwiać swoje wątpliwości za pomocą dostępnych w internecie bezpłatnych narzędzi, takich jak SKANER CHF, Mapa klauzul abuzywnych Rzecznika Finansowego oraz Kalkulatorfrankowicza.pl. Dadzą one wstępną odpowiedź na pytanie, czy umowa zawiera klauzule abuzywne stanowiące podstawę pozwu przeciwko bankowi oraz jaka jest szacunkowa skala korzyści z wyroku.
 • Aplikacje te są niezwykle pomocne przy wstępnej weryfikacji umowy oraz przy wyliczeniu przybliżonych korzyści z wygranej, ale nie zastąpią wsparcia doświadczonego prawnika. Przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku warto skorzystać z doradztwa dobrej kancelarii frankowej, tj. takiej, która na koncie ma co najmniej 400 wygranych spraw o kredyt w CHF.
 • Sądy unieważniają masowo umowy kredytów frankowych, gdyż niemal wszystkie zawierają istotne wady prawne. Na prawomocny wyrok nie trzeba czekać długo. W dalszej części artykułu podajemy dwa przykłady spraw zakończonych prawomocnym unieważnieniem umów kredytowych w 1,5 roku i 2 lata od momentu złożenia pozwu. W obydwu postępowaniach kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Opłaca się pozwać bank

Skonstruowane przez banki umowy kredytów waloryzowanych we franku szwajcarskim są nieuczciwe i zawierają szereg wad prawnych. Zawarte w nich klauzule odnoszące się do mechanizmów indeksacji i denominacji już wiele lat temu uznane zostały za postanowienia niedozwolone.

Banki odwołując się do kursów z własnych tabel bankowych kształtowały wartość zobowiązań kredytobiorców oraz wysokość rat w sposób jednostronny i arbitralny. Jest to uznawane za działanie naruszające dobre obyczaje oraz interesy konsumentów.

Co do zasady zawsze opłaca się pozwać bank za kredyt we frankach – zarówno w sytuacji gdy kredyt został już całkowicie spłacony jak i w przypadku czynnych umów frankowych.

a). Kredyt został w całości spłacony.

Jeżeli kredytobiorcy zdecydowali się spłacić w całości kredyt i obecnie umowa jest już zamknięta, nadal mają prawo pozwać bank oraz domagać się zwrotu nieprawnie pobranych środków. W razie wygranej bank musi zwrócić kredytobiorcy wysokość nadpłaconych rat kredytowych.

b). Kredyt jest nadal spłacany.

W przypadku jeśli kredyt jest nadal spłacany także opłaca się pozwać bank i domagać się w sądzie unieważnienia nieuczciwej umowy frankowej. Po prawomocnym wyroku unieważniającym umowę kredyt znika w całości i nie trzeba już martwić się rosnącym kursem franka oraz płacić coraz wyższych rat.

Przydatne aplikacje i opracowania dla Frankowiczów

Każdy posiadacz kredytu denominowanego i indeksowanego w CHF może wstępnie samodzielnie zweryfikować czy umowa zawiera abuzywne postanowienia, stanowiące podstawę do domagania się w sądzie jej unieważnienia oraz wyliczyć szacunkowe korzyści z wyroku unieważniającego umowę. Oto przydatne do tego celu darmowe aplikacje internetowe oraz opracowania:

Skaner CHF

Dostępna online aplikacja SKANER CHF dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji wychwytuje w dokumentacji kredytowej klauzule abuzywne. Aby skorzystać z tego narzędzia wystarczy wgrać zdjęcia lub skany umowy kredytowej oraz innych dokumentów związanych z kredytem (aneksy, regulamin).

Do działania systemu nie są konieczne dane osobowe, dlatego można je zasłonić. Maksymalnie po 3 minutach na wskazany adres mailowy przesyłany jest szczegółowy raport z informacjami czy dokumentacja zawiera niedozwolone postanowienia, w których fragmentach one występują oraz jakie jest ich brzmienie.

Mapa klauzul abuzywnych Rzecznika Finansowego

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego rf.gov.pl znajduje się niezwykle przydatne dla Frankowiczów opracowanie pod nazwą „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”. W analizie tej zestawione zostały niedozwolone postanowienia występujące w umowach kredytów frankowych oferowanych przez poszczególne banki w latach 2002-2009.

Wystarczy odnaleźć odpowiedni wzorzec, na którym sporządzona została konkretna umowa i porównać fragmenty z własnej umowy z zapisami występującymi w opracowaniu RF. Znajdują się tam również wskazówki czy dana klauzula stanowi podstawę do żądania unieważnienia umowy w całości, czy też do zwrotu nadpłaconych kwot.

Kalkulatorfrankowicza.pl

Aplikacja pod nazwą Kalkulatorfrankowicza.pl pozwala wykonać bezpłatne obliczenia, które dadzą odpowiedź na pytanie ile można zyskać w trzech wariantach rozwiązania sporu z bankiem tj. w razie wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę w całości, wyroku odfrankowującego kredyt oraz w przypadku skorzystania z ugody na warunkach KNF.

Narzędzie jest bardzo proste, ale wymaga przygotowania kilku danych, takich jak: wysokość kredytu w PLN lub CHF, data zawarcia umowy, kurs przeliczeniowy z dnia podpisania umowy, wysokość marży kredytowej oraz liczba rat.

Po wprowadzeniu do aplikacji powyższych danych pojawia się zestawienie korzyści w trzech wskazanych wariantach. Frankowicz może się dowiedzieć który wariant jest najmniej, a który najbardziej opłacalny oraz kiedy wymagana jest pomoc doświadczonej kancelarii.

Pomoc doświadczonej kancelarii frankowej

Wskazane wyżej narzędzia i opracowania są bardzo pomocne przy wstępnej weryfikacji umowy kredytowej, ale nie zastąpią dokładnej analizy, którą trzeba powierzyć dobrej kancelarii frankowej, wyspecjalizowanej wyłącznie w sprawach dotyczących kredytów w CHF.

Rekomendowane jest skorzystanie z pomocy kancelarii, które mają na koncie co najmniej 400 korzystnych wyroków w sprawach frankowych.

Wiele renomowanych kancelarii oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej wraz z oceną szans procesowych.

Można szybko zawiesić spłatę rat i unieważnić w sądzie umowę

Przy wsparciu doświadczonej kancelarii frankowej można szybko pozbyć się zmartwień związanych z szalejącym w ostatnim okresie kursem franka szwajcarskiego. Kurs szwajcarskiej waluty przebił symboliczną barierę 5 złotych i nic nie zwiastuje, aby sytuacja ta uległa zmianie.

Istnieje jednak legalny sposób na wstrzymanie spłaty rat kredytowych, dzięki instytucji prawa pod nazwą zabezpieczenie roszczeń.

W uzasadnionych przypadkach i na życzenie klientów dobre kancelarie frankowe wraz z pozwem przeciwko bankowi składają wnioski o udzielenie kredytobiorcom zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłaty rat na cały czas trwania procesu, tj. do momentu wydania prawomocnego wyroku.

Jeżeli wniosek jest dobrze umotywowany, sądy na ogół udzielają zabezpieczenia. Prawomocne postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia oznacza, że do końca procesu nie trzeba płacić rat, a bank nie może w związku z tym wypowiedzieć umowy ani wszcząć działań komorniczych. Daje to kredytobiorcom możliwość spokojnego czekania na wyrok w sprawie o unieważnienie umowy.

Sądy w ostatnim okresie przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych i na wyrok prawomocny nie trzeba już długo czekać – jest on osiągalny w 1,5 roku do 2 lat. Dzieje się tak jednak tylko w postępowaniach prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe, które mają dopracowaną do perfekcji argumentację przemawiającą za nieważnością umów kredytowych.

Na dowód prezentujemy dwie przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski. Oba postępowania zakończyły się ekspresowymi prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych.

Prawomocne unieważnienie umowy GE Money Banku w Gdańsku w 1,5 roku

Pierwsza ze spraw zakończyła się po upływie zaledwie 1,5 roku od zainicjowania procesu. W I instancji sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy (sygn. akt I C 120/21). Na mocy wyroku z dnia 30 listopada 2021 r. umowa dawnego GE Money Banku (obecnie bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały kwoty 61.822,84 zł oraz 23.790,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok ten został następnie podtrzymany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który rozpoznawał apelację banku w ramach postępowania o sygn. akt V ACa 139/22. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 5 sierpnia 2022 r., a w jego wyniku kredytobiorcy osiągnęli korzyść finansową w wysokości ok. 140 tys. zł.

Prawomocny wyrok w sprawie kredytu GE Money Banku w Szczecinie w 2 lata

Druga sprawa również dotyczyła umowy kredytowej GE Money Banku, ale toczyła się przed sądami w Szczecinie. Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem unieważniającym umowę kredytową trwało tutaj 2 lata. Wyrok w I instancji zapadł w dniu 30 września 2021 r. (sprawa o sygn. akt I C 207/20).

Na jego mocy umowa została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców sąd zasądził kwoty 68.512 zł oraz 50.222 CHF. Rozpoznający apelację banku BPH Sąd Apelacyjny w Szczecinie po upływie 6 miesięcy tj. w dniu 31 maja 2022 r. wydał prawomocny wyrok w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 869/21, którym podtrzymał stanowisko sądu I instancji. W wyniku prawomocnego unieważnienia umowy kredytobiorcy zyskali aż ok. 516 tys. zł.

Dlaczego sądy unieważniają kredyty frankowe

Sądy w całym kraju unieważniają umowy frankowe, gdyż zawierają one klauzule abuzywne oraz inne wady prawne. W ustnych motywach wyroków sądy zwracają uwagę m.in. na niezgodność umów kredytowych z ustawą Prawo bankowe, naruszenie dobrych obyczajów i interesów konsumenta, nierównowagę kontraktową stron (banki przyznały sobie uprzywilejowaną pozycję), przerzucenie całości ryzyka walutowego na kredytobiorców oraz niedopełnienie ciążących na bankach obowiązków informacyjnych wobec klientów.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytowej:

 1. Kredyt znika całkowicie – umowa jest wycofywana z obiegu prawnego.
 2. Nie trzeba dalej płacić wysokich rat kredytowych i martwić się kursem CHF.
 3. Bankowi należy oddać tylko kwotę nominalną kredytu bez odsetek (kredyt jest darmowy).
 4. W przypadku wyroku wydanego w oparciu o teorię dwóch kondykcji bank jako pierwszy przelewa na konto kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego raty w PLN i CHF, a o zwrot kapitału kredytu musi się dopiero upomnieć.
 5. Jeżeli raty były spłacane we franku szwajcarskim można sporo zarobić na różnicach kursowych, bo bank musi oddać kwotę w walucie lub jej równowartość w złotych wyliczoną na podstawie aktualnego kursu CHF.
 6. Wysokie odsetki za opóźnienie za cały czas trwania procesu – obowiązująca stawka to aż 12,25 proc.
 7. Prawo do wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku oraz możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością.
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze