PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Kancelarie Frankowe unieważniają kredyty we frankach w sądach w Bydgoszczy szybko

Dobre Kancelarie Frankowe doprowadzają do szybkich wyroków unieważniających umowy kredytowe różnych banków nie tylko w sądach warszawskich. Coraz więcej korzystnych wyroków w sprawach frankowych zapada także przed sądem w Bydgoszczy, do którego w roku 2021 trafiła rekordowa liczba pozwów (zarejestrowano 866 nowych spraw frankowych). Doświadczone kancelarie frankowe posiadają wypracowaną strategię procesową, która doskonale sprawdza się w Bydgoszczy i przemawia do tamtejszych sędziów. W ostatnich miesiącach Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wiele błyskawicznych wyroków, nierzadko po upływie zaledwie 4 – 6 miesięcy od skierowania pozwu. Wyroki te zapadły w sprawach prowadzonych przez najlepsze w kraju kancelarie frankowe, z których każda ma dziś na koncie ponad 400 wygranych spraw z bankami.

  • Dobre Kancelarie Frankowe wiedzą jak wygrywać sprawy w Bydgoszczy. W ostatnim okresie zapadło sporo korzystnych dla Frankowiczów wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.
  • Linia orzecznicza sądu w Bydgoszczy jest wyraźnie prokonsumencka, zgodna z wykładnią TSUE i SN oraz ogólnokrajową tendencją do unieważniania wadliwych umów frankowych.
  • Warunkiem niezbędnym do szybkiego uzyskania w Bydgoszczy korzystnego wyroku jest wsparcie doświadczonej kancelarii frankowej, która dysponuje odpowiednią strategią procesową, posiada wypracowane argumenty trafiające do sędziów oraz know-how jak zapobiegać taktyce banków wymierzonej w wydłużanie postępowań.

W Bydgoszczy można wygrać szybko przy wsparciu Dobrej Kancelarii Frankowej

Błyskawiczne wyroki zapadają nie tylko w sądach stołecznych. Także inne sądy w kraju posiadają już duże doświadczenie w rozpoznawaniu spraw na gruncie kredytów w CHF, co wpływa na skrócenie czasu trwania postępowań. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w latach wcześniejszych nie był szczególnie mocno oblegany przez Frankowiczów.

Jednak począwszy od roku 2020 sytuacja ta zaczęła się zmieniać. W roku 2020 do tego sądu wpłynęło 310 nowych pozwów frankowych, a w roku 2021 było ich już 866.

Sąd w Bydgoszczy siłą rzeczy musiał zacząć się zaznajamiać ze specyfiką spraw frankowych. W ubiegłym roku wydał 82 wyroki w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF, z czego 79 orzeczeń (czyli 96 proc.) było korzystnych dla Frankowiczów.

Kredytobiorcy frankowi wygrywają w Bydgoszczy sprawy prowadzone przeciwko różnym bankom. Jednak dzieje się tak tylko w postępowaniach prowadzonych przez Dobre Kancelarie Frankowe, które dysponują odpowiednią strategią procesową oraz posiadają trafne argumenty przemawiające do sędziów w Bydgoszczy i jednocześnie niepozostawiające pola do polemiki dla banków.

Nie bez znaczenia jest dobrze skonstruowany pozew, zawierający prawidłowo wyliczoną kwotę roszczeń. Daje to sędziemu możliwość pominięcia dowodów w postaci opinii biegłych z dziedziny rachunkowości, co znacząco skraca czas trwania postępowania.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawach niebudzących wątpliwości wydaje wyroki po pierwszej rozprawie, a nawet bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym. Poniżej kilka przykładów spraw zakończonych szybkimi wyrokami w Bydgoszczy.

Szybkie wygrane Frankowiczów w Bydgoszczy

Prezentujemy trzy sprawy dotyczące umów kredytowych Banku Millennium, banku BPH oraz mBanku, które zakończyły się szybkimi wyrokami unieważniającymi umowy, wydanymi przez sąd w Bydgoszczy.

Unieważnienie kredytu Banku Millennium w Bydgoszczy

Sprawa o sygn. akt I C 200/20 dotyczyła umowy kredytu frankowego Banku Millennium i toczyła się w I instancji przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Po około 20 miesiącach od wpłynięcia pozwu sąd uwzględnił roszczenie główne kredytobiorcy, reprezentowanego przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski i ustalił nieważność zakwestionowanej umowy kredytowej.

Strona powodowa wykazała w pozwie szereg uchybień, których dopuścił się bank, w szczególności dotyczących niedopełnienia obowiązku informacyjnego oraz nieprecyzyjnych zapisów umowy.

Zobacz: Wykorzystaj WAKACJE aby pozwać bank za kredyt we frankach. Jak zacząć?

Sąd w Bydgoszczy oddalił jako nieistotny dla rozstrzygnięcia dowód w postaci opinii biegłego z dziedziny rachunkowości i oparł się wyłącznie na zeznaniach kredytobiorcy dotyczących okoliczności zaciągnięcia kredytu. Dzięki aktywnej postawie prowadzącej sprawę Kancelarii Borowski udało się zapobiec zawieszeniu postępowania w związku z wyczekiwaniem na uchwałę SN.

W dniu 19 października 2021 roku umowa kredytowa Banku Millennium została uznana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy za nieważną. Pomimo złożonej przez bank apelacji od niniejszego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w dniu 6 kwietnia 2022 r. tamtejszy sąd po zaledwie 3 miesiącach oddalił apelację (sprawa sygn. akt I ACa 7/22), a umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Łącznie postępowanie w dwóch instancjach trwało 2 lata.

Szybkie unieważnienie umowy banku BPH w 4 miesiące w Bydgoszczy

Sprawę o sygn. akt I C 81/22 dotyczącą umowy kredytu budowlanego – hipotecznego banku BPH S.A. zawartej w 2006 roku prowadziła przez Sądem Okręgowym w Bydgoszczy Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. W dniu 26 kwietnia 2022 r. przedmiotowa umowa banku BPH została uznana przez sąd za nieważną po upływie zaledwie 4 miesięcy od złożenia pozwu. Dodatkowo na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota ponad 245 tys. zł.

Sąd w Bydgoszczy bardzo sprawnie poprowadził postępowanie, m.in. pomijając dowód z przesłuchania kredytobiorców oraz z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości. Strona powodowa wykazała, że umowa zawiera wadliwe klauzule waloryzacyjne prowadzące do jej nieważności, w świetle czego zbędne było przeprowadzanie wskazanych dowodów.

Skutkowało to całkowitą dowolnością banku w określaniu kursu waluty, a co za tym idzie także wysokości zobowiązań kredytobiorcy. Sąd zauważył, że bank nie może żądać od kredytobiorcy zwrotu sumy wyższej niż oddana do jego dyspozycji przy uruchamianiu kredytu.

Ciekawe: Najlepsze „lokaty bankowe” w 2022 r. tylko dla osób z kredytem we frankach

W zakwestionowanej umowie kwota kredytu nie została precyzyjnie określona i nie odpowiadała sumie, której bank domagał się do zwrotu. Wszystkie argumenty podniesione przez prowadzącą sprawę kredytobiorcy Kancelarię Sosnowski w pozwie i w replice na odpowiedź banku zostały przez sąd w Bydgoszczy uwzględnione i już po 4 miesiącach sprawa zakończyła się korzystnym wyrokiem.

Ekspresowy wyrok w sprawie umowy mBanku w 6 miesięcy w Bydgoszczy

Inna sprawa (sygn. akt I C 366/21) prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zakończyła się także w ekspresowym tempie.

W dniu 3 listopada 2021 r., po 6 miesiącach trwania postępowania, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok, na mocy którego unieważnił umowę mBanku oraz zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 261 tys. zł.

Ciekawe: Co jeśli Getin Bank upadnie? Czy trzeba będzie nadal spłacać kredyt we frankach?

Wyrok w niniejszej sprawie zapadł po jednej rozprawie, w trakcie której doszło do przesłuchania kredytobiorców na okoliczność zaciągnięcia kredytu.

Sąd co prawda badał poziom wiedzy kredytobiorców w zakresie kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty oraz świadomości istnienia ryzyka kursowego, ale uznał, że bank jako profesjonalista nie miał prawa oferować klientom umów, gdzie wszelkie ryzyka zostały przerzucone na konsumenta.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze