PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Masz kilka kredytów we frankach – zobacz co możesz z nimi zrobić?

Czy każdy Frankowicz ma jeden problem z kredytem w CHF? Nie zawsze. Większość kredytobiorców zadłużyło się w celu zaspokojenia własnych potrzeb bytowych i zaciągnęło jeden kredyt we franku na zakup domu lub mieszkania. Istnieją jednak liczne przypadki osób, które posiadają kilka kredytów we frankach. Niektórzy zaciągali osobny kredyt na zakup gruntu i kolejny na budowę domu, inni ulegli namowom doradców kredytowych, którzy zapewniali że kredyty we franku są bezpieczne, a sama waluta wyjątkowo stabilna. Sugerowali duży zarobek na niższych ratach kredytu. Dlatego część osób postanowiła zaciągnąć kredyty frankowe na zakup kilku nieruchomości. W tej chwili mają one co najmniej dwa razy większy problem, bo spłacają rosnące raty kilku kredytów frankowych, a na horyzoncie kolejna podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii, która jeszcze bardziej wywinduje wysokość rat. Jednak z tej trudnej sytuacji można szybko się wywinąć unieważniając w sądzie kilka umów kredytowych naraz. Coraz częściej sądy łączą kredyty konkretnych kredytobiorców w jedno postępowanie, dzięki czemu można je hurtowo i szybko unieważnić.

 • Nie trzeba wszczynać dwóch odrębnych postępowań w celu unieważnienia dwóch lub więcej umów frankowych, zaciągniętych przez tych samych kredytobiorców. Sprawy są łączone na ogół w sytuacji, gdy umowy zawarte zostały na tych samych wzorcach, ale nie jest to regułą.
 • Przebieg spraw sądowych o unieważnienie kilku umów frankowych nie różni się zasadniczo od postępowań dotyczących jednego kredytu. Kredytobiorcy w sprawach łączonych zyskują na czasie, gdyż sąd tylko raz przesłuchuje strony na okoliczność zawarcia umów oraz ewentualnych świadków banku. Sprawa o unieważnienie kilku kredytów frankowych może zakończyć się zatem w porównywalnym czasie, co postępowanie dotyczące jednego kredytu.
 • Korzyści z unieważnienia umów frankowych, to przede wszystkim definitywne pozbycie się kredytów, zaprzestanie spłaty rat kredytowych i konieczność rozliczenia się z bankiem tylko do wysokości nominalnej kwoty kredytu. W razie, gdy zapadnie wyrok w oparciu o teorię dwóch kondykcji, na konto kredytobiorcy trafiają olbrzymie kwoty w PLN i ewentualnie w CHF, stanowiące zwrot nieprawnie popranych przez bank świadczeń w wykonaniu umów uznanych przez sąd za nieważne.
 • Istotną korzyścią z wyroku unieważniającego kredyty jest możliwość zawnioskowania o wykreślenie hipotek banku i w dalszej kolejności swobodne dysponowanie domami czy mieszkaniami zakupionymi z kredytów frankowych.
 • Teraz jest idealny moment na pozwanie banku za kredyty we frankach, gdyż orzecznictwo jest już mocno ugruntowane i około 97 proc. spraw wygrywają Frankowicze. Raty kredytów frankowych będą rosły, więc dobrze jest już dziś podjąć kroki w kierunku uwolnienia się od toksycznych kredytów. Wkrótce do sądów mogą ruszyć tysiące Frankowiczów, bo spodziewany jest kolejny korzystny wyrok TSUE. Warto więc ustawić się na początku kolejki oczekujących na rozpoznanie przez sąd sprawy frankowej.
 • Poniżej dwa przykłady spraw, w których doszło do wydania przez sądy wyroków unieważniających dwa kredyty naraz. Obie sprawy dotyczyły umów mBanku.

Kilka umów można unieważnić w jednym postępowaniu

Posiadacze kilku kredytów we franku nie muszą martwić się, że na każdy kredyt trzeba wszczynać odrębne postępowania sądowe. Większość sądów przychyla się do stanowiska strony powodowej i łączy w jedno postępowanie sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciągniętych przez tych samych kredytobiorców.

Takie sprawy przebiegają sprawniej, zwłaszcza jeśli są to kredyty zawarte według jednego wzorca. Wówczas nie ma konieczności badania przez sąd dwóch umów pod kątem abuzywności zapisów. Postępowanie dowodowe jest zazwyczaj ograniczane do przesłuchania stron, odebrania wyjaśnień od kredytobiorców na okoliczność zaciągnięcia kredytów oraz ewentualnie odebrania zeznań od świadków banku.

Kredytobiorcy powinni przygotować się na często formułowany w toku postępowania przez pełnomocników banków zarzut, że zaciągając drugi i kolejny kredyt mieli już doświadczenie kredytowe.

W ten sposób banki podejmują próby pozbawienia kredytobiorców przysługującego im statusu konsumenta i wyłączenia wynikającej stąd ochrony. Jednak nie ma się czym przejmować, bo tego typu argumenty są w łatwy sposób zbijane przez dobre kancelarie frankowe oraz samych sędziów.

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, ochrona przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego”.

Procesy w sprawach odnoszących się do dwóch lub więcej umów frankowych zasadniczo niewiele różnią się od postępowań, których przedmiotem jest jedna umowa kredytowa.

Unieważnić kilka kredytów naraz można w relatywnie krótkim czasie, bo nie jest konieczne dwukrotne przesłuchiwanie tych samych świadków i wyznaczanie osobnych rozpraw dla każdego postępowania.

Korzyści z unieważnienia umów frankowych

Osoby posiadające obciążenie w postaci kilku umów frankowych powinny odczuwać dużo większą ulgę z ich unieważnienia, niż Frankowicze, którym ciąży tylko jedna umowa w CHF. Także korzyści finansowe z unieważnienia kilku umów frankowych są znacznie większe.

Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy oznacza, że jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Strony sporu (kredytobiorca i bank) muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia.

Bank zwraca kredytobiorcy wpłacone przez niego raty oraz opłaty okołokredytowe, natomiast kredytobiorca jest zobowiązany rozliczyć się z bankiem tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek.

W ten sposób kredyt staje się darmowy, bo w poczet kapitału wliczane są całe raty, włącznie z wpłaconymi odsetkami, a bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po uchwale Sądu Najwyższego nr III CZP 11/20 z 16 lutego 2022 r. , sądy krajowe zaczęły preferować unieważnianie umów frankowych w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Zgodnie z takim rozstrzygnięciem, bank jako pierwszy ma kredytobiorcy przelać na konto wszystkie wpłacone raty i inne opłaty, a o zwrot pożyczonego kapitału dopiero musi się upomnieć.

W ten sposób na rachunek kredytobiorcy wpływają olbrzymie sumy, a jeżeli spłacał on też raty w walucie, to bank jest winny oddać mu je we franku lub ich równowartość w złotych przeliczoną według aktualnego średniego kursu. Jest to dodatkowa korzyść dla kredytobiorcy, który zarobi sporo na różnicach kursowych.

Wyrok w oparciu o teorię dwóch kondykcji wiąże się również z tym, że bank musi zapłacić od zasądzonej sumy ustawowe odsetki za opóźnienie za cały czas trwania procesu. Od roku stawka odsetek za zwłokę jest bardzo wysoka i stale rośnie – obecnie wynosi 12,25 proc. Dzięki temu, kredytobiorca unieważniając umowy kredytowe może zarobić dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Korzyści z unieważnienia umów frankowych

 • definitywne pozbycie się obciążenia dla budżetu w postaci kilku kredytów frankowych
 • nie trzeba już dalej płacić bankowi rat kredytowych
 • bank musi zwrócić wszystko co było dotychczas wpłacone w wykonaniu umów, które sąd uznał za nieważne
 • z bankiem trzeba rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek
 • spore dodatkowe zyski można osiągnąć na różnicach kursowych, jeżeli kredyty były spłacane w CHF
 • duże korzyści finansowe z ustawowych odsetek za opóźnienie
 • uwolnienie nieruchomości od obciążenia hipoteką i możliwość swobodnego dysponowania nimi

Jesień 2022 to dobry moment na pozwanie banku

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna na świecie nie jest teraz najlepsza. Wszyscy zmagamy się ze skutkami wojny na Ukrainie, w tym z drożejącymi nośnikami energii, produktami spożywczymi, a także z systematycznie umacniającym się frankiem.

Jeżeli chodzi o kurs franka szwajcarskiego, to lepiej na pewno nie będzie. Jest to jedna z najbardziej pożądanych walut na świecie, traktowana przez inwestorów w czasach kryzysów jako tzw. bezpieczna przystań. Popyt na franka jest cały czas bardzo duży, a jego wartość rośnie także na skutek decyzji szwajcarskich władz monetarnych.

Szwajcaria porzuca utrzymywaną od wielu lat politykę ujemnego oprocentowania i już w czerwcu podjęła pierwsze kroki w tej sprawie. W reakcji na podwyżkę stóp procentowych w Szwajcarii, umocnił się kurs franka w relacji do złotego.

Aktualnie średni kurs CHF wynosi 4,88 zł, ale prawdopodobnie wkrótce poszybuje w górę, bo na 22 września szwajcarski bank centralny zapowiedział kolejną decyzję w sprawie stóp.

Wysoki kurs franka oraz rosnące stopy procentowe w Szwajcarii przekładają się na coraz wyższe raty kredytów. Przed Frankowiczami naprawdę trudne czasy, a nie mogą oni liczyć ani na banki, ani też na rząd. Niektóre banki co prawda oferują kredytobiorcom frankowym ugody, ale na wysoce niekorzystnych warunkach.

Natomiast rząd „zapomniał” o Frankowiczach przy projekcie tzw. wakacji kredytowych, zakładającym zawieszenie spłaty do 8 rat w latach 2022-2023.

Warto wspomnieć, że Frankowicze mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty wszystkich rat na cały czas trwania procesu w sprawie unieważnienia umowy kredytowej. Warunkiem jest pozwanie banku za kredyt we franku i złożenie wraz z pozwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń w postaci wstrzymania obowiązku spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Wielu kredytobiorców, którzy pozwali bank, korzysta z tej możliwości i nie płaci bankowi wysokich rat kredytowych.

Wydaje się, że jest to idealny moment, aby podjąć kroki w kierunku unieważnienia kredytu lub kilku kredytów we franku. Orzecznictwo sądów jest teraz korzystne dla Frankowiczów, którzy wygrywają ok. 97 proc. spraw.

Postępowania toczą się obecnie krócej niż kilka lat temu – sądy wyraźnie usprawniły procedowanie spraw i szybciej wydają wyroki. Warto zatem już teraz złożyć w sądzie pozew, gdyż wszystkie argumenty przemawiają za tym, że jest to właściwa chwila.

Wkrótce do sądów ruszy cała rzesza Frankowiczów, jeżeli TSUE w dniu 12 października wyda kolejny korzystny wyrok, tym razem dotyczący kwestii tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz przedawnienia roszczeń banków.

Wówczas trzeba będzie ustawić się w długiej kolejce i czekać być może latami na rozstrzygnięcie sprawy. Jeżeli przymierzasz się do zakwestionowania w sądzie umów frankowych, nie zwlekaj – zrób to już TERAZ.

Unieważnienie kilku kredytów frankowych naraz – przykłady

Można unieważnić naraz kilka kredytów frankowych, o czym świadczą zaprezentowane niżej przykłady dwóch takich spraw. Doświadczeni prawnicy z dobrych kancelarii frankowych wiedzą jak przekonać sędziów, aby wyrazili zgodę na połączenie kilku spraw w jedną. W niniejszych sprawach kredytobiorców reprezentowały doświadczone kancelarie frankowe  – Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Unieważnienie naraz 2 kredytów mBanku w Warszawie w 1,5 roku. Dla kredytobiorcy prawie milion złotych

W dniu 4 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4616/21 dotyczącej dwóch kredytów indeksowanych do CHF mBanku pn. „mPlan”, które zaciągnęli klienci Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w krótkim odstępie czasu na zakup gruntu oraz na budowę domu jednorodzinnego. Powyższe umowy kredytowe zostały zakwestionowane w pozwie złożonym w styczniu 2021 roku, a po upływie 1,5 roku zapadł w tej sprawie wyrok unieważniający obie umowy. Dodatkowo na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota blisko 1 miliona złotych wraz z odsetkami.

Postępowanie dowodowe w tej sprawie ograniczone zostało do minimum. Strony zaprezentowały swoje stanowiska w pozwie i pismach procesowych, a dodatkowo sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności zaciągnięcia kredytów. Pominięte zostały zeznania doradców bankowych, którzy – jak udowodniono w toku procesu – nie dopełnili wobec klientów obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyk wiążących się z zaciągnięciem kredytów waloryzowanych kursem CHF.

Przedstawili natomiast wyłącznie pozytywne aspekty tego rodzaju produktów bankowych, zapewniając o bezpieczeństwie i stabilności franka szwajcarskiego. Sąd uznał, że z punktu widzenia obowiązku informacyjnego ciążącego na banku, bez znaczenia jest fakt, że kredytobiorcy uprzednio zawarli już taką umowę.

O nieważności dwóch umów mBanku przesądziły w tej sprawie zawarte w nich klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmów indeksacyjnych oraz zmiennego oprocentowania. Na tej podstawie sąd unieważnił naraz obie umowy.

Unieważnienie w ramach jednej sprawy 2 kredytów „Multiplan” mBanku w Krakowie

Również w sierpniu (03.08.2022) zapadł podobny jak wyżej, korzystny dla kredytobiorców wyrok dotyczący dwóch umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego mBanku. Tym razem chodziło o kredyty zawarte w 2007 roku na wzorcach umownych pn.„Multiplan”, a sprawę o sygn. akt I C 308/20 przed Sądem Okręgowym w Krakowie prowadziła również bardzo doświadczona kancelaria frankowa – Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

W wyroku wydanym 3 sierpnia 2022 sąd ustalił nieważność obu zakwestionowanych przez kredytobiorców umów mBanku. Wyrok zapadł po 30 miesiącach od wniesienia pozwu.

W ustnych motywach wyroku sąd skupił się na wyjaśnieniu dlaczego przedmiotowe umowy nie są kredytami walutowymi, ale złotowymi indeksowanymi kursem obcej waluty. W związku z zawartymi w nich niedozwolonymi postanowieniami odnoszącymi się do mechanizmu przeliczeniowego, obydwie umowy musiały upaść.

W ramach postępowania dowodowego sąd przesłuchał jednego ze świadków banku. Ze względu na znaczny upływ czasu od momentu, kiedy umowy były zawierane, zeznania pracowników banku, którzy najczęściej nie uczestniczyli w zawieraniu konkretnej umowy, nic nie wnoszą do sprawy. Sąd pominął także dowód z opinii biegłego z dziedziny bankowości i finansów. Zysk kredytobiorców z unieważnienia dwóch umów kredytowych wyniósł w tym przypadku około 430 tys. zł.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze