PLN - Polski złoty
CHF
4,57
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

PEKAO SA i warunki Bezpieczna ugoda 2% UJAWNIAJĄ całą PRAWDĘ o ugodach z Frankowiczami?

Czyżby Frankowiczom z PEKAO dopisało szczęście, bo ich bank przygotował dla nich ekstra ugody? Po latach oczekiwania na sensowne propozycje ugód w końcu pojawiła się oferta, która postawiła w niezręcznej sytuacji pozostałe banki frankowe. Zarząd banku PEKAO promuje w mediach ideę „Bezpiecznej ugody 2%”, która ma być panaceum na problemy związane z kredytami w CHF, zarówno dla kredytobiorców, jak i dla samego banku. Oferując atrakcyjne ugody wszystkim posiadaczom czynnych kredytów w CHF (PEKAO posiada około 18 tys. aktywnych umów frankowych, a ich wartość to blisko 2 mld zł), bank chce pozbyć się toksycznego portfela, ograniczyć koszty związane z przegrywanymi procesami oraz zapobiec dodatkowym roszczeniom ze strony Frankowiczów (np. o zapłatę wynagrodzenia za obracanie przez bank pieniędzmi pochodzącymi z wpłacanych rat). Oferta ugód banku PEKAO pozytywnie wyróżnia się na tle dotychczasowych propozycji innych banków. Pojawia się zatem pytanie, czy Frankowicze którzy podpisali już ugody z bankami na zupełnie innych warunkach, dali się oszukać? Czy tamte ugody były niebezpieczne, groźne i niekorzystne?

  • Od początku października bank PEKAO S.A. uruchomił program „Bezpieczna ugoda 2%”, którego realizacja ma trwać do końca 2024 roku. Wszyscy posiadacze aktywnych kredytów we franku otrzymają od banku propozycję przejścia na kredyt złotowy z oprocentowaniem stałym w wysokości 2% przez cały okres od daty podpisania umowy do 5 lat po zawarciu ugody.
  • Bank PEKAO reklamuje swoje ugody hasłem zbliżonym do rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” dotyczącego hipotecznych kredytów złotowych, licząc na podobną popularność wśród Frankowiczów. Bank zapewnia, że oferowane przez niego ugody są bezpieczne. Deklaruje, że nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat, w tym żadnej dodatkowej marży.
  • „Bezpieczna ugoda 2%” pokazuje całą prawdę, jak Frankowicze dali się wmanewrować w niekorzystne ugody polegające na przeliczeniu kredytu na złotowy i wprowadzeniu oprocentowania na bazie WIBOR-u. Ten wariant ugód był promowany przez Szefa KNF jako bezpieczny i sprawiedliwy społecznie.
  • Ugody banku PEKAO na tle innych propozycji ugodowych wydają się korzystniejsze dla Frankowiczów. O ostatecznej opłacalności decydują jednak konkretne parametry danej umowy. Z pewnością korzyści z takiej ugody nie przewyższą zysków z unieważnienia umowy kredytowej w sądzie. W wyniku takich rozstrzygnięć sądów Frankowicze odzyskują od banku PEKAO setki tysięcy złotych plus odsetki za opóźnienie.

Bank PEKAO uruchomił program „Bezpieczna ugoda 2%”. Na czym polegają ugody banku PEKAO?

Wszyscy posiadacze aktywnych kredytów denominowanych kursem franka szwajcarskiego w banku PEKAO S.A. mają do końca 2024 roku otrzymać propozycję zawarcia „Bezpiecznej ugody 2%”. Według zapewnień wiceprezesa banku PEKAO, konstrukcja ugody jest prosta i zrozumiała dla każdego, nie zawiera żadnych pułapek ani zapisów oznaczonych gwiazdką.

Założeniem ugody jest przejście na kredyt złotowy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 2%. Tutaj nasuwają się skojarzenia z rządowym programem „Bezpieczny Kredyt 2%” przeznaczonym na zakup pierwszego mieszkania. Bank PEKAO ma nadzieję, że jego program ugód będzie cieszył się podobną popularnością wśród Frankowiczów. Na czym konkretnie polegałoby zawarcie z bankiem PEKAO ugody?

W przypadku zawarcia ugody bank wyliczy nowe saldo zadłużenia w taki sposób, że do początkowej kwoty kapitału kredytu wyrażonej w PLN doliczy odsetki za wszystkie kolejne lata według stałej stopy procentowej 2% w skali roku, a następnie sumę tę pomniejszy o łączną kwotę spłat dokonanych przez kredytobiorcę w postaci rat kapitałowo-odsetkowych. Jeżeli kwota spłat przewyższy kwotę kredytu powiększoną o odsetki, to bank zwróci klientowi różnicę i wykreśli hipotekę.

W odwrotnym przypadku, tj. jeśli kredytobiorca będzie jeszcze coś winny bankowi, zadłużenie będzie mogło być spłacane przez kolejne 5 lat na zasadzie kredytu z preferencyjnym stałym oprocentowaniem 2 proc. w skali roku. Po upływie tego okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z aktualną ofertą banku tj. według oprocentowania stałego lub zmiennego w formule WIBOR 6M plus stała marża.

Departament Komunikacji Korporacyjnej banku PEKAO S.A. zapewnia, że za okres historycznych spłat oraz za kolejne 60 miesięcy nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty ani marże. Kredytobiorca będzie wówczas płacił odsetki wynoszące na czysto 2%, bez jakichkolwiek ukrytych kosztów. Z tego powodu program ugód banku PEKAO został nazwany bezpiecznym.

Czy ugody banku PEKAO są korzystne dla Frankowiczów?

Niewątpliwie bank PEKAO próbuje podpiąć się pod sukces rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” i przekonać Frankowiczów, że mogą skorzystać z podobnych warunków w ramach ugody.

Na pierwszy rzut oka „Bezpieczne ugody 2%” banku PEKAO wydają się rozwiązaniem prostym, klarownym i zrozumiałym dla każdego przeciętnego konsumenta. Podpisując taką ugodę, z umowy eliminowane jest zarówno ryzyko walutowe, jak i ryzyko zmiennej stopy procentowej. Zatem poziom bezpieczeństwa konsumenta znacząco wzrasta. Kredytobiorca nie musi martwić się ani o wahania kursu waluty, ani o decyzje organów monetarnych dotyczące podwyżek stóp procentowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość kredytów frankowych była zaciągana kilkanaście lat temu, „Bezpieczna ugoda 2%” gwarantuje stałe roczne oprocentowanie kredytu w wysokości 2% przez co najmniej 20 lat. Jest to duży plus tego programu. Niepewność w zakresie wysokości oprocentowania pojawi się dopiero po upływie 5 lat od zawarcia ugody, w trakcie których dalej obowiązuje oprocentowanie 2%. Do tego czasu można jednak spłacić większość długu, a niektórym osobom być może uda się uskładać pieniądze na jednorazową spłatę reszty zadłużenia.

Pojawiają się jednak pytania, czy każdorazowo zawarcie ugody z bankiem PEKAO będzie korzystne? Tutaj nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo wiele zależy od czynników zmiennych, w tym od daty podpisania umowy kredytowej, obowiązującego wówczas kursu waluty oraz wysokości marży bankowej. Trzeba pamiętać, że wskaźnik LIBOR (zastąpiony później przez SARON) przez długi okres czasu przyjmował wartości ujemne, co sprawiało że nawet po dodaniu marży niektórzy Frankowicze mieli ujemne oprocentowanie kredytu, a pozostali płacili symboliczną ratę odsetkową (z pewnością niższą od hipotetycznej raty kredytu w ramach „Bezpiecznej ugody 2%”).

Ponadto warto dodać, że w pewnych okresach czasu (np. w latach 2020 – 2021) wskaźnik WIBOR, wyznaczający wysokość oprocentowania kredytów złotowych, był bliski zera, a oprocentowanie kredytów po uwzględnieniu marży bankowej również bywało niższe niż 2%.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Czym program „Bezpieczna ugoda 2%” banku PEKAO różni się od ugód pozostałych banków frankowych?

Osoby, które zdecydowały się na zawarcie ugód z bankami rok czy 2 lata temu, dziś mają prawo czuć się oszukane. Już wtedy Szef KNF twierdził, że oferowane przez banki ugody frankowe są bezpieczne i sprawiedliwe społecznie. Wielu Frankowiczów dało się wmanewrować w niekorzystne ugody polegające na przekształceniu kredytu w złotowy z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR-u. Od miesięcy płacą oni raty wyższe niż przed konwersją kredytu na złotówki.

Podobnie oszukani mogą poczuć się kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na ugodę z „preferencyjnym” stałym przez 5 lat oprocentowaniem na poziomie 4,99%, który oferował Frankowiczom mBank, ale RRSO takiego kredytu przekraczało 8%. Posiadacze kredytów frankowych w PEKAO mogą liczyć na stałe oprocentowanie o 3 proc. niższe niż zaoferował mBank, a ponadto PEKAO deklaruje, że nie będzie doliczał dodatkowych opłat.

Ocena czy „Bezpieczna ugoda 2%” banku PEKAO jest rzeczywiście rozwiązaniem opłacalnym dla kredytobiorców, będzie możliwa dopiero po pojawieniu się pierwszych opinii od klientów banku. Jak to się mówi „diabeł tkwi w szczegółach” i nie zawsze to co mówią banki jest do końca prawdą. Frankowicze – jak żadna inna grupa społeczna – mają prawo do sceptycyzmu i ostrożnego podejścia do deklaracji banków.

PEKAO oferuje atrakcyjne ugody, bo masowo przegrywa w sądach. Przykłady wygranych Frankowiczów z bankiem  PEKAO

Żadna ugoda – nawet przewidująca stałe niskie oprocentowanie kredytu po konwersji – nie da kredytobiorcy tyle korzyści, ile można ugrać na ścieżce sądowej. Bank PEKAO zdaje sobie sprawę ze skali swoich porażek i wysokości kosztów przegranych procesów. Ma też świadomość, że tylko atrakcyjne ugody odwiodą Frankowiczów od szukania sprawiedliwości w sądach.

Warto jednak pochwalić ten bank za inicjatywę i zaoferowanie konkurencyjnych warunków ugód, tym bardziej że PEKAO niemal wcale nie udzielał kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, a toksyczny portfel przejął od banku BPH z siedzibą w Krakowie.

Dzisiaj umowy dawnego banku BPH są szybko unieważnianie w sądach, a kredytobiorcy odzyskują olbrzymie pieniądze. Patrząc na skalę korzyści wynikających z wyroków unieważniających umowy kredytowe, ugody proponowane przez bank nie wydają się już tak atrakcyjnym rozwiązaniem.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego banku PEKAO (BPH) we Wrocławiu w 2 lata

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1846/22, którym oddalił w zasadniczej części apelację banku PEKAO S.A. wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 19 lipca 2022 r. do sprawy o sygn. I C 553/21. Sąd ten – orzekając w I instancji – ustalił nieważność umowy frankowej dawnego banku BPH oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy kwoty 69.936 zł oraz 32.551 CHF i 1.325,14 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, a ponadto zwrot na rzecz powoda kosztów procesu. Sąd II instancji zmienił ten wyrok jedynie w zakresie uwarunkowania wypłaty przez bank zasądzonych kwot zaofiarowaniem przez kredytobiorcę zwrotu kapitału kredytu oraz wyznaczył datę końcową naliczania odsetek za zwłokę na dzień 05.10.2022 roku. Do prawomocnego unieważnienia umowy frankowej banku PEKAO/BPH doszło po 2 latach od złożenia pozwu. Zysk kredytobiorcy z wyroku wyniósł około 213 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Unieważnienie spłaconego w całości kredytu frankowego PEKAO w Częstochowie w 1 rok i 5 miesięcy

W dniu 24 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie o sygn. I C 235/22, którym uwzględnił roszczenia kredytobiorców względem banku PEKAO S.A. wynikające ze spłaconego już wcześniej w całości kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w 2005 r. Kredytobiorcy złożyli do sądu pozew o zapłatę po tym jak bezskutecznie próbowali załatwić z bankiem spór polubownie przy udziale Rzecznika Finansowego. Wówczas bank konsekwentnie zaprzeczał, żeby jego umowa zawierała niedozwolone postanowienia, dlatego kredytobiorcy musieli szukać sprawiedliwości w sądzie. Sprawa została zainicjowana pozwem złożonym w październiku 2021 roku i rozstrzygnięta po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Sąd w Częstochowie ustalił przesłankowo nieważność kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 368.981,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także obciążył bank kosztami procesu w kwocie 11.834 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy frankowej banku PEKAO (BPH) w Warszawie w 9 miesięcy

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok do sprawy o sygn. III C 899/22, na mocy którego ustalił nieważność umowy kredytu frankowego dawnego banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 162.459,39 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Korzystny dla kredytobiorcy wyrok zapadł po zaledwie 9 miesiącach od wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze