PLN - Polski złoty
CHF
4,59
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Bank UJAWNIA, że ugody dla Frankowiczów innych banków czyli KONKURENCJI NIE SĄ BEZPIECZNE?

Pekao S.A. wychodzi z nową propozycją frankowych ugód w kierunku kredytobiorców, którzy wciąż posiadają aktywne zobowiązania z portfela tej instytucji kredytowej. Chodzi głównie o umowy, które do Pekao trafiły „w spadku” po BPH S.A. Nowa oferta promowana jest pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%” i stanowi oczywiste nawiązanie do rządowego programu tanich kredytów z niskim oprocentowaniem. Czy ugody Pekao S.A. przyjmą się wśród kredytobiorców, nieufnych wobec bankowych propozycji, i skutecznie wybiją klientom z głów myśl o pozwie? I co ma myśleć konkurencja Pekao S.A. w sytuacji, gdy bank podkreśla, że akurat jego ugody są bezpieczne? Czy to oznacza, że inne oferty ugodowe dostępne na rynku należy uznać za zagrożenie dla konsumentów?

  • Pekao S.A. w ostatnich kwartałach zawiązał ogromne rezerwy na franki. Nie na darmo, albowiem na początku października wystartował z nowym programem ugód. Zgodnie z nim frankowicz może przewalutować swój kredyt na złotówki wg preferencyjnej stawki
  • Bank Pekao proponuje stałe oprocentowanie wynoszące 2 procent na okres 5 lat. Aby uatrakcyjnić ofertę, podmiot zrezygnował z powiększania stawki o dodatkową marżę, czym odróżnił się pozytywnie np. od mBanku, który już się tej pokusie nie oparł
  • Oferta Pekao kierowana jest oczywiście do aktywnych frankowiczów. Ci, którzy spłacili swój kredyt, a chcą odzyskać od kredytodawcy jakiekolwiek nienależnie przekazane mu pieniądze, i tak będą musieli iść do sądu
  • Nazwa, jaką Pekao S.A. wybrał dla swojego nowego programu, ośmiesza programy ugodowe konkurencji. Bank podkreśla, że oferuje ugodę na jasnych, przejrzystych warunkach. Czy inne banki mogą uczciwie zachwalać swoje programy w podobny sposób?

„Bezpieczna ugoda 2%”: Pekao S.A. startuje z nowymi ugodami

Pekao S.A. to bank, którego obciążenie hipotekami frankowymi, w porównaniu do konkurencji, jest minimalne. Podmiot jest posiadaczem umów, które odziedziczył w wyniku fuzji z BPH S.A. – dziś występuje w charakterze pozwanego w sprawach z powództwa kredytobiorców, którzy przed laty podpisali umowy frankowe z tym właśnie bankiem. W ostatnich kwartałach Bank Pekao dowiązał bardzo wysokie rezerwy na ryzyko prawne umów frankowych, dzięki czemu właściwie w całości pokrył aktywny portfel tych hipotek. Może więc pójść o krok dalej niż inni kredytodawcy w oferowaniu klientom ciekawych i godnych rozważenia propozycji ugodowych.

Przed kilkoma dniami władze Pekao S.A. poinformowały media o założeniach programu, nad którym prace trwały tygodniami. O tym, że Pekao pracuje nad udoskonaleniem ugód, mówiono już od pewnego czasu, dziennikarze nie potrafili jednak wskazać, co konkretnie zostanie w programie zmienione na lepsze. Teraz sprawa jest już jasna.

Wg inicjatywy promowanej pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%”, kredyt frankowy ma być przewalutowany w taki sposób, jak gdyby od początku zaciągnięto go w złotówkach, w oparciu o stałą stopę procentową w wysokości 2 procent.

Konwersja pociąga za sobą logiczne następstwo w postaci zmiany wysokości salda zadłużenia. W jej wyniku może się okazać, że kredytobiorca spłacił już swój dług bankowi. W takim przypadku Pekao S.A. zobowiązuje się rozliczyć z nim z uiszczonej nadpłaty.

Jeśli natomiast kredytobiorca dowie się, że po konwersji wciąż jest winien bankowi jakąś kwotę, będzie mógł ją spłacać w oparciu o nowy harmonogram i czasowo stałą stopę w wysokości 2 procent.

Co warte podkreślenia, bank nie dolicza do tej stawki żadnej dodatkowej marży. Stałe oprocentowanie będzie obowiązywać przez okres 60 miesięcy. Gdy ten upłynie, a kredytobiorca nie zdąży spłacić swojego zobowiązania, będzie mógł wybrać, co bardziej mu odpowiada: dalsza spłata wg stałej stawki, na nowych, zaproponowanych przez bank zasadach, czy wg stawki zmiennej, opartej o WIBOR 3M + marżę banku.

Konsekwencją podpisania ugody będzie zrzeczenie się przez strony wzajemnych roszczeń: bank odstąpi od żądania waloryzacji kapitału, zaś klient zaakceptuje to, że jego umowa jest legalna i nie będzie składał pozwu o stwierdzenie jej nieważności.

Nazwa programu ugód Pekao sugeruje, że oferty konkurencji są ryzykowne?

Pekao S.A. promuje swoje ugody jako przejrzyste i zrozumiałe, takie, których nie trzeba godzinami analizować z zespołem prawniczym. Bank niejako „podczepił” się pod dobre skojarzenia, jakie Polacy mają z rządowym programem tanich kredytów, który ruszył 1 lipca 2023 roku.

Spostrzegawczy zauważają też, że takie hasło jest jak kuksaniec dla konkurencji, która tak spektakularnych ugód w ofercie nie ma – i prawdopodobnie mieć nie będzie, bo jej na to nie stać.

Przykładowo jesienią ubiegłego roku mBank zaskoczył klientów aktualizacją oferty ugodowej i wprowadzeniem czasowo stałej stopy na poziomie 4,99 proc. Entuzjazm kredytobiorców opadł, gdy okazało się, że do tej stawki doliczane są jeszcze dodatkowe opłaty, a po zsumowaniu RRSO wynosi ok. 8 proc. Pekao S.A. odrobił lekcje i nie dolicza do stawki dodatkowej marży, ani na etapie przewalutowania kredytu na złotówki, ani podczas realizowania bieżących spłat przez kredytobiorcę już po konwersji (przez okres 5 lat).

To zmiana, której frankowicze potrzebowali, i która być może zmobilizuje resztę sektora do tworzenia bardziej przyjaznych ugód. A nie tylko takich, które na ugody wyglądają, ale tak naprawdę służą wyłącznie samym bankom, chcącym wyeliminować ryzyko z wadliwych umów pseudowalutowych.

Pekao S.A. informuje, że program „Bezpieczna ugoda 2%” potrwa około roku. W tym czasie konwersja kredytu na nowych zasadach zostanie zaproponowana wszystkim frankowiczom z portfela podmiotu. Programem mogą więc zostać objęte umowy o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Wpierw propozycja powędruje do posiadaczy starszych umów, następnie będzie wysuwana w stronę tych, których umowy zostały zawarte w latach późniejszych.

Czy propozycja Pekao S.A. jest atrakcyjna? Z pewnością atrakcyjniejsza niż to, co proponują inne duże banki, mające tysiące aktywnych umów frankowych. Należy przy tym zaznaczyć, że program dedykowany jest aktywnym frankowiczom, a zatem nie skorzystają z niego ci kredytobiorcy, którzy spłacili już swoją umowę.

Tym jak zwykle pozostaje pozew. Stwierdzenie nieważności umowy to obecnie najkorzystniejszy sposób na rozwiązanie problem frankowego. Eliminuje całą umowę z obrotu prawnego i powoduje skutek w postaci sankcji darmowego kredytu oraz wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Przykłady spraw sądowych zakończonych unieważnieniem umowy prezentujemy poniżej.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Bank Pekao S.A. przegrywa sprawę o kredyt frankowy BPH S.A. Frankowicze odzyskują 162.459,39 zł

Dnia 26 września 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok w sprawie o sygnaturze III C 899/22, którą powodowie zainicjowali przeciwko Pekao S.A., w związku z wadliwą umową kredytową podpisaną z poprzednikiem prawnym podmiotu, bankiem BPH S.A. Całe postępowanie trwało 9 miesięcy i jego wynikiem jest uznanie umowy kredytowej za nieważną oraz zasądzenie na rzecz powodów od pozwanego Pekao S.A. kwoty 162.459,39 zł, częściowo wraz z odsetkami za zwłokę, a także obciążenie banku kosztami sądowymi.

W ramach sprawy odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano powoda. Sąd odrzucił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego jako zbędny dla sprawy. Z zeznań powoda wynikało, że bank niedostatecznie poinformował go o ryzykach kredytu denominowanego kursem franka, w związku z czym nie zdawał on sobie sprawy, w jakim zakresie może zmieniać się kurs waluty, do której waloryzowany był jego kredyt. W dniu podpisywania umowy kredytowej powód nie wiedział, jaką ostatecznie kwotę w złotówkach otrzyma od banku. Tę bank ustalił dopiero po uruchomieniu mechanizmu denominacyjnego. Co więcej, bank nie doręczył powodowi ani samej tabeli kursowej, ani algorytmu służącego do jej tworzenia. Sprawę powodów przeciwko Pekao S.A. prowadził adw. Jacek Sosnowski.

Frankowicze z Wrocławia unieważniają umowę frankową Pekao S.A. (BPH S.A.) i zyskują 213 tys. zł

19 kwietnia 2023 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznał sprawę z apelacji pozwanego Pekao S.A., dotyczącą kredytu frankowego zaciągniętego w BPH S.A., czyli u poprzednika prawnego pozwanego. Tego samego dnia zapadł wyrok w sprawie, której sygnatura to I ACa 1846/22. Sąd Apelacyjny odniósł się do wyroku wydanego 19 lipca 2022 roku przez Sąd Okręgowy w Świdnicy, który uznał, że umowa kredytowa kwestionowana przez powodów jest nieważna, zasądził też od pozwanego na ich rzecz kwoty 69.936 zł i 33.876,14 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Pozwany bank podniósł w apelacji zarzut zatrzymania, który został uznany przez sąd. Wyrok SA we Wrocławiu w nieznacznym stopniu zmienił decyzję świdnickiego SO w taki sposób, że doszło do korekty ustawowych odsetek za zwłokę oraz uzależniono rozliczenie banku z klientem od zaoferowania przez klienta bankowi zwrotu udzielonego mu kapitału kredytu. Całe postępowanie od początku do końca trwało ok. 2 lata, natomiast sprawa w II instancji trwała tylko 8 miesięcy. Powodowie na unieważnieniu swojej umowy kredytowej zyskali łącznie ok. 213 tys. zł. Wyrok jest już prawomocny. Sprawę prowadził adwokat Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze