PLN - Polski złoty
CHF
4,54
niedziela, 25 lutego, 2024

Raiffeisen Bank przegrywa 99% spraw sądowych o kredyty we frankach

Orzecznictwo sądów w sprawach przeciwko bankowi Raiffeisen jest zdecydowanie na korzyść Frankowiczów. Według statystyk podawanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w roku 2021 bank przegrał blisko 99% spraw sądowych w I i II instancji. Sądy masowo unieważniają umowy kredytowe tego banku, a wyroki zapadają coraz sprawniej.

Austriacki bank posiada około 10% wszystkich kredytów frankowych w Polsce. Wartość portfela aktywów w CHF wynosi w tym przypadku około 2 mld euro, a liczba umów kredytowych 28.732. Na początku lutego bank podał statystyki dotyczące liczby prowadzonych przeciwko niemu postępowań sądowych oraz wysokości rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami frankowymi.

Na koniec 2021 roku w sądach toczyły się 7.092 sprawy przeciwko bankowi Raiffeisen, a w roku 2022 przewiduje on napływ około 300 nowych pozwów miesięcznie. W związku z niekorzystnym trendem orzeczniczym i dużym prawdopodobieństwem przegrania wielu kolejnych procesów, w 2021 roku bank zawiązał rezerwy na sporne sprawy frankowe w wysokości 364 mln euro.

Bank Raiffeisen przegrał w 2021 roku blisko 99% spraw frankowych

Statystyki wyroków przedstawione przez Stowarzyszenie SBB sądowych za 2021 rok pokazują, że Raiffeisen Bank przegrał łącznie 360 postępowań prowadzonych w sądach I i II instancji, a wygrał zaledwie 5 spraw. Frankowicze tryumfowali zatem w niemal 99% spraw. Jeżeli chodzi o wyroki sądów I instancji, bank odnotował 317 porażek, a wygrał tylko 4 razy (99% spraw wygrali kredytobiorcy). Dane dotyczące wyroków prawomocnych wskazują na 43 przegrane banku i tylko 1 prawomocny wyrok na jego korzyść. Odsetek prawomocnych przegranych banku wyniósł więc 98%.

Sądy masowo unieważniają umowy banku Raiffeisen

Jak wynika ze statystyk sądowych, kredytobiorcy szturmują sądy, zarówno warszawskie jak i w innych miastach Polski. Od kwietnia do listopada 2021 roku do nowo utworzonego tzw. wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie wpłynęło 17,9 tys. nowych spraw, podczas gdy za cały rok 2020 odnotowano niespełna 15,6 tys. nowych postępowań.

W przypadku banku Raiffeisen droga sądowa jest jedynym sposobem na pozbycie się toksycznego zadłużenia we franku. Już w lutym ubiegłego roku austriacki Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, przeciwko któremu kierowane są pozwy polskich Frankowiczów, powiedział stanowcze „nie” dla ugód proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i zrezygnował z prac w ramach zespołu międzybankowego.

Kredytobiorcy dobrze radzą sobie w sądach i wygrywają jedną sprawę za drugą. Kwestionowane są zarówno umowy kredytowe Raiffeisen Bank Polska, jak i dawnego Polbank/EFG Eurobank Ergasias, przejętego przez Raiffeisena.

Zobacz: Frankowicze w 2022 r. składają ok 180 pozwów dziennie tylko w Warszawie. Statystyki zachęcają

Odziedziczone po Polbanku umowy kredytów indeksowanych do kursu CHF są jednymi z najbardziej wadliwych na rynku i zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które występują również w regulaminie. Bank odwoływał się w nich do „Tabeli”, nie precyzując dokładnie na jakich zasadach jest ona tworzona. Właśnie umowę kredytową dawnego Polbanku unieważnili w sądzie państwo Dziubak, po słynnym i przełomowym dla polskich Frankowiczów wyroku TSUE z 3 października 2019 r. W portfelu banku Raiffeisen jest także niewielka część kredytów denominowanych kursem CHF pn. „Umowa kredytu mieszkaniowego nr …”. Sądy dostrzegają nie tylko abuzywność zapisów tych umów, ale także ich sprzeczność z art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Przykłady wygranych z bankiem Raiffeisen

Wadliwość kredytów frankowych znajdujących się w portfelu banku Raiffeisen potwierdzają liczne wyroki sądowe unieważniające te umowy. Poniżej omawiamy kilka przykładowych wyroków, które zapadły w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Wszystkie sprawy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank w 2 lata w Warszawie

W dniu 5 listopada 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 519/21, oddalając apelację banku Raiffeisen od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXIV C 918/19 ustalającego nieważność umowy kredytowej EFG Eurobank Ergasias.

Sąd Apelacyjny w Warszawie co prawda nie uwzględnił powództwa dotyczącego zapłaty odsetek za opóźnienie od kwoty nadpłaconego kapitału, jednak w zakresie roszczenia głównego oddalił apelację banku. Tym samym umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Postępowanie apelacyjne trwało zaledwie 4 miesiące, a całość procesu w dwóch instancjach zamknęła się w okresie 2 lat. Sąd II instancji uznał, że kwestionowane postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczania kredytu mają charakter abuzywny. Pozwany bank nie udowodnił ponadto, że dopełnił wobec kredytobiorcy obowiązku informacyjnego, tak więc nie mógł być on świadomy przyjęcia na siebie nieograniczonego ryzyka walutowego. Sąd uznał, że umowa kredytowa była sprzeczna z dobrymi obyczajami i postawiła konsumenta w znacznie gorszej pozycji, gdyż bank dowolnie kształtował jego świadczenia na podstawie ustalanych przez siebie kursów.

Unieważnienie umowy banku Raiffeisen w 5 miesięcy

W dniu 13 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po 5 miesiącach od wniesienia pozwu unieważnił umowę banku Raiffeisen. Sprawa toczyła się pod sygn. akt XXVIII C 4150/21. Co interesujące, dotyczyła kredytu spłaconego w całości, a dodatkowo występowali w niej spadkobiercy jednego z kredytobiorców, który zmarł już po spłacie kredytu. Sąd rozpoznający sprawę pominął większość wniosków dowodowych banku, gdyż były one nieistotne dla sprawy.

Pozwany bank próbował bowiem wydłużyć postępowanie składając wnioski o przesłuchanie pracowników banku oraz o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, który miał przeliczyć kredyt po kursie NBP. Ponadto wnioskował o dopuszczenie dowodu z publikacji Związku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Sąd pominął te wnioski, gdyż kwestie makroekonomiczne nie są przedmiotem rozstrzygania w postępowaniach indywidualnych.

Zawarte w umowie klauzule indeksacyjne zostały uznane przez sąd za nieważne na podstawie art. 353 (1) k.c., gdyż stanowiły one przekroczenie granicy swobody umów. Zarówno w umowie, jak i w regulaminie bank nie określił zasad ustalania kursów przeliczeniowych. Dodatkowo bank zastrzegł sobie prawo do przeliczania kredytu przy wypłacie po kursie nie niższym niż zawarty w tabeli bankowej, co świadczy o pełnej dowolności w kształtowaniu zobowiązań kredytobiorcy.

W 16 minut unieważnione 2 umowy banku Raiffeisen, bez przesłuchiwania kredytobiorców

W dniu 28 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił za jednym razem dwie umowy kredytowe banku Raiffeisen. Sąd połączył dwie odrębne sprawy i zdecydował się rozpoznać je w ramach wspólnego postępowania o sygn. akt XXV C 1856/20. Wydał jednak dwa odrębne wyroki uwzględniając indywidualny charakter sytuacji każdego z kredytobiorców. Połączenie dwóch spraw wpłynęło na skrócenie czasu oczekiwania na wyroki. Zapadły one po jednej rozprawie, która trwała zaledwie 16 minut, bo sąd zadecydował o pominięciu dowodu z przesłuchania stron (powodów) oraz z zeznań świadków. Rozstrzygnięcie zapadło więc wyłącznie w oparciu o pisma procesowe i dowody z dokumentów. Umowy kredytowe zostały uznane za nieważne ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne określające wysokość świadczeń stron oraz sprzeczność z ustawą.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był także fakt, że jeden z kredytobiorców podpisał aneks do umowy umożliwiający spłatę zadłużenia bezpośrednio w CHF. W ocenie sądu, po wyeliminowaniu z umów całości klauzul przeliczeniowych, odnoszących się zarówno do tabel kursowych, jak i mechanizmu indeksacji, umowy te nie mogły być dalej wykonywane.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze