PLN - Polski złoty
CHF
4,47
poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Sądy coraz częściej nie potrzebują rozpraw aby unieważniać kredyty we frankach

Sprawy sądowe dotyczące sporów na tle kredytów frankowych są skomplikowane, ale obecnie coraz więcej z nich kończy się w ekspresowym tempie, często bez przeprowadzania rozprawy – wyroki zapadają wówczas na posiedzeniach niejawnych. Jaki jest przepis na szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie procesu frankowego i uzyskanie korzystnego wyroku? Sprawny sędzia i dobra kancelaria frankowa to zdecydowanie najważniejsze czynniki wpływające na to jak długo będzie trwało postępowanie.

Doświadczenie kancelarii, dobrze skonstruowany pozew oraz prawidłowo wyliczone roszczenia mają kluczowy wpływ na czas trwania sprawy. Podobnie jest w przypadku sędziego posiadającego wiedzę z zakresu kredytów frankowych i potrafiącego przeciwdziałać taktyce banków polegającej na przedłużaniu postępowań. Największą liczbą doświadczonych sędziów dysponuje tzw. wydział frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie i zdarzają się tam często wyroki bez rozprawy. Także w innych dużych miastach sędziowie poznali już specyfikę kredytów frankowych i łatwiej jest uzyskać szybki, a przede wszystkim korzystny wyrok.

Sądy unieważniają kredyty we frankach w coraz krótszym czasie

Wydawałoby się, że pandemia wyhamuje tempo i utrudni prowadzenie postępowań frankowych. Tymczasem okazuje się, że sprawy prowadzone są bardzo sprawnie, a sądy korzystają z możliwości przeprowadzania rozpraw online, a nawet rezygnują całkowicie z rozpraw.

Na takie rozwiązanie decydują się zwykle sędziowie dysponujący dużym doświadczeniem w rozstrzyganiu sporów na tle kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty. Najbardziej doświadczeni sędziowie orzekają w XXVIII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie, który funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku i jest dedykowany wyłącznie do orzekania w sprawach frankowych. Kierując pozew do tego właśnie sądu można mieć pewność, że sprawę będzie prowadził sędzia posiadający na koncie dużą liczbę wyroków i dobrze znający specyfikę tych sporów.

Wszystko to ma wpływ na tempo procedowania sprawy. Również inne sądy w dużych miastach Polski zdążyły zapoznać się z problematyką kredytów frankowych. Jednak nie zawsze sprawy trafiają tam do sędziów zaznajomionych z tą tematyką. Szczęście przy przydziale sprawy doświadczonemu sędziemu ma niebagatelne znaczenie. Doświadczony sędzia pomija nieistotne dowody, takie jak zeznania tzw. „etatowych” świadków banku, czy dowody z opinii biegłych z dziedziny rachunkowości, a nierzadko rezygnuje także z przesłuchiwania stron i wydaje wyrok bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym.

Dobra kancelaria frankowa wie jak doprowadzić sprawę do szybkiego finału, nawet bez rozprawy

Doświadczenie sędziego to jeden z dwóch najważniejszych czynników decydujących o sprawnym przebiegu sprawy frankowej. Niewątpliwie jednak sędziowie mają łatwiejsze zadanie w sytuacji gdy pozew jest napisany w odpowiedni sposób tj. zawiera niezbędne informacje, klarowną i spójną argumentację oraz dobrze wyliczoną kwotę roszczeń.

Gwarancję przygotowania pozwu w oparciu o bogate doświadczenie wywiedzione z prowadzonych od 7-8 lat postępowań frankowych dają nieliczne kancelarie w kraju. Najlepsze z nich mogą pochwalić się co najmniej setką korzystnych wyroków, a często mają ich na koncie więcej.

Zobacz: Frankowicze w 2022 r. składają ok 180 pozwów dziennie tylko w Warszawie. Statystyki zachęcają

Dobry prawnik jest w stanie doprowadzić postępowanie do szybkiego zakończenia nawet bez rozprawy, a dzieje się tak również w sprawach uchodzących za trudne np. prowadzonych przeciwko Deutsche Bankowi. Poniżej omówienia dwóch wyroków, które zapadły w ekspresowym tempie i bez rozprawy.

Unieważnienie trudnego kredytu Deutsche Bank w 2 lata bez rozprawy

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, unieważnił umowę kredytową Deutsche Bank zawartą w roku 2008 oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy kwoty 100.388,77 zł oraz 37.705,41 CHF tytułem zwrotu wpłaconych rat kredytowych i odsetek za opóźnienie. Sprawa procedowana była pod sygn. akt XXVIII C 2797/21 i zakończyła się w I instancji po dwóch latach od wniesienia pozwu. Wyrok z pewnością zapadłby jeszcze szybciej, gdyby nie kilkukrotne przenoszenie sprawy do innego wydziału.

Dwa lata to jednak bardzo dobry rezultat jeżeli chodzi o sprawy przeciwko Deutsche Bankowi, którego umowy uchodziły dotąd za trudniejsze do zakwestionowania w sądach. Skomplikowany język dokumentacji kredytowej oraz teoretyczna możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio w CHF sprawiały, że nie każda kancelaria frankowa chciała się podjąć prowadzenia spawy dotyczącej kredytu Deutsche Banku.

Obsługująca omawianą sprawę Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski posiada wypracowane know-how w walce z Deutsche Bankiem, potwierdzone 100% skutecznością w starciach sądowych z tym bankiem. W tym przypadku sukces kancelarii jest tym większy, że wyrok zapadł bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym. Sąd uznał, że rozstrzygnięcie może zostać wydane wyłącznie w oparciu o zgromadzone w sprawie dokumenty i pisma procesowe. Kredytobiorca nie musiał nawet składać wyjaśnień co do okoliczności zaciągnięcia kredytu i brać udziału w rozprawie. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia zyskał około 214 tys. złotych.

Unieważnienie umowy mBanku w niecałe 5 miesięcy bez rozprawy

Równie sprawnie doprowadziła sprawę do korzystnego dla kredytobiorcy finału Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Sprawa o sygn. akt XXVIII C 136/21 toczyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie niespełna 5 miesięcy i zakończyła się wyrokiem unieważniającym umowę kredytową mBanku pn. „Multiplan” wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Wyrok zapadł jedynie w oparciu o materiał dowodowy w postaci dokumentów.

Argumentacja zawarta w treści pozwu oraz prawidłowe wyliczenia kwoty roszczeń przekonały sąd, który zdecydował się pominąć dowody z zeznań świadka wnioskowanego przez bank oraz dowód z opinii biegłego. Niekonieczne okazało się także składanie wyjaśnień przez kredytobiorcę, bo sąd uznał na podstawie dokumentacji, że bank jako profesjonalista nie miał prawa oferować konsumentom umów, w których przerzucał na nich całość ryzyka walutowego.

Zakwestionowana umowa zawierała niedozwolone postanowienia, po wyeliminowaniu których nie mogła być dalej kontynuowana. Sprawa zakończyła się w ekspresowym tempie niewątpliwie dzięki trafnie dobranej argumentacji, z którą bankowi trudno było polemizować. Precyzyjnie sformułowane roszczenia wzmocniły tę argumentację i ułatwiły sądowi szybkie rozstrzygnięcie sprawy.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze