PLN - Polski złoty
CHF
4,54
sobota, 24 lutego, 2024

Ugody za kredyty we frankach PKO BP 2023 – MOCNO słabnie zainteresowanie Frankowiczów ugodami

Bank PKO BP znowu chwali się w mediach liczbą zawartych ugód z Frankowiczami, która ma rzekomo świadczyć o sukcesie programu oraz rosnącym zainteresowaniu ze strony klientów zawieraniem pozasądowych porozumień. Do końca grudnia 2022 roku bank zakończył pozytywnie 20.944 procesy mediacyjne, co oznacza że niewiele ponad 20 proc. czynnych umów frankowych zostało objętych ugodami. Najwięcej ugód kredytobiorcy zawarli w pierwszych miesiącach trwania programu. Już na koniec czerwca 2022 roku PKO BP informował o 15,3 tys. pozytywnie zakończonych postępowaniach mediacyjnych. W ciągu kolejnego półrocza sfinalizował z pozytywnym skutkiem tylko 5,6 tys. mediacji. Z każdym miesiącem słabnie opłacalność ugód, tym bardziej że po prokonsumenckiej opinii Rzecznika TSUE zaprezentowanej w dniu 16 lutego br., Frankowicze mają szansę odzyskać na drodze sądowej jeszcze większe pieniądze od banku.

  • PKO BP nie rezygnuje z kampanii medialnej promującej ugody i ponownie chwali się „sukcesami” programu i domniemanym rosnącym zainteresowaniem ze strony kredytobiorców.
  • Liczby mówią jednak same za siebie. Do końca 2022 roku bank doprowadził do pozytywnego zakończenia mediacji w 20,9 tys. przypadków na blisko 100 tys. czynnych umów frankowych.
  • Najwięcej ugód zawarte zostało w pierwszej fazie programu, kiedy klienci banku nie mieli jeszcze świadomości, że oprocentowanie kredytów złotowych tak mocno pójdzie w górę. Do czerwca 2022 roku bank sfinalizował około 75 proc. ugód (15,3 tys.), w drugim półroczu było znacznie słabiej (ok. 5,3 tys. pozytywnych rezultatów mediacji).
  • Stale rośnie liczba nowych pozwów przeciwko bankowi PKO BP. Na koniec grudnia 2022 roku w sądach toczyły się 19.522 indywidualne sprawy z powództwa Frankowiczów przeciwko temu bankowi.
  • Kredytobiorcy nie są już zainteresowani ugodami, tym bardziej że po ostatniej opinii Rzecznika TSUE rysują się perspektywy na odzyskanie od banku na drodze sądowej jeszcze większych pieniędzy.
  • Sprawy o unieważnienie kredytów w CHF banku PKO BP kończą się w ponad 95 proc. przypadków wygraną Frankowiczów. Przy wsparciu doświadczonej kancelarii frankowej można uzyskać korzystny prawomocny wyrok w około 2 lata od zainicjowania procesu.

PKO BP koloryzuje rzeczywistość. W drugim półroczu 2022 bank zawarł o 2/3 mniej ugód niż do czerwca 2022 roku

Według najświeższych danych bank PKO BP do końca grudnia 2022 roku otrzymał 37,5 tys. wniosków o mediacje. Procesem mediacyjnym objęte zostało około 39 proc. umów kredytowych we franku szwajcarskim, a takich bank ma w swoim portfelu 95-100 tys. Mediacji zakończonych pozytywnie było 20,9 tys., co oznacza że nieco ponad 20 proc. czynnych umów frankowych zostało objętych ugodami.

Czy rzeczywiście Frankowicze są zainteresowani mediacjami z bankiem PKO BP? Jak wynika z wcześniejszych danych dotyczących stanu na koniec czerwca 2022 roku, o wszczęcie mediacji zawnioskowało do tego momentu 27 tys. klientów banku.

Zatem w ciągu drugiego półrocza przybyło tylko 10 tys. nowych wniosków mediacyjnych. Trzeba przy tym dodać, że w czerwcu bank rozszerzył program ugód na kolejne grupy klientów, dla których ugody wcześniej były niedostępne (m.in. posiadaczy kredytów „MIX” oraz kredytów przewalutowanych aneksem na franki).

Ponadto dopuszczono ponownie do udziału w mediacjach osoby, które już raz z nich zrezygnowały. Może to tłumaczyć dlaczego liczba wniosków mediacyjnych w drugiej połowie roku jednak urosła, pomimo wysokich stóp procentowych dla kredytów w PLN.

Bardziej istotna dla oceny skuteczności programu ugód w banku PKO BP jest jednak liczba pozytywnie i negatywnie zakończonych mediacji.

Jak wynika z danych opublikowanych przez bank, na koniec grudnia 2022 roku 20.944 postępowania mediacyjne zakończyły się pozytywnie, a 8.124 negatywnie. Zatem odsetek osób decydujących się na mediacje, ale ostatecznie rezygnujących z zawarcia ugody, wynosi blisko 30 proc.

Wiele osób jest rozczarowanych warunkami ugód oferowanymi przez bank i brakiem elastycznego podejścia do negocjacji. Finalnie rezygnują z zawarcia ugody i szukają porady u dobrego prawnika, a następnie decydują się na drogę sądową, w wyniku której są w stanie ugrać znacznie więcej.

Ugody coraz mniej opłacalne. Frankowicze decydują się na drogę sądową

Frankowicze są obecnie bardziej świadomi, że ugody polegające na przewalutowaniu kredytu na złotówki i przejściu na wysokie oprocentowanie zmienne na bazie wskaźnika WIBOR lub okresowo stałe przez 5 lat jest dla nich nieopłacalne.

Taka konwersja kredytu oznacza na ogół wyższe o kilkaset złotych raty, które w szybkim tempie zniwelują niewielką redukcję zadłużenia proponowaną przez bank w ramach ugody.

Niezależnie od wybranego wariantu oprocentowania (zmienne czy okresowo stałe przez 5 lat) stawka jest kilkakrotnie wyższa od wskaźnika SARON wyznaczającego oprocentowanie kredytów frankowych. Ugoda z bankiem PKO BP to przysłowiowe przejście z deszczu pod rynnę.

Dodatkowo wiąże się ona z całkowitą rezygnacją z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytu w CHF. Tymczasem wszystkie typy umów frankowych znajdujących się w portfelu PKO BP („Własny kąt hipoteczny”, „Mix” oraz „Nordea-Habitat”) zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmów waloryzacyjnych, które nie wiążą konsumenta z mocą wsteczną. Na tej podstawie sądy w całym kraju unieważniają te umowy.

Coraz więcej klientów frankowych banku PKO BP decyduje się na drogę sądową i wygrywa procesy. Na koniec 2022 roku w sądach toczyły się 19.522 postępowania indywidualne przeciwko temu bankowi, co oznacza że jest on jednym z liderów jeżeli chodzi o liczbę pozwów. W IV kwartale 2022 przyrost nowych spraw, których stroną był bank PKO BP wyniósł 1,88 tys. i był wyższy w stosunku do poprzedniego kwartału o 5,7 proc., natomiast w stosunku rocznym przyrost nowych pozwów wyniósł 22,4 proc.

Po opinii Rzecznika TSUE można wygrać w sądzie jeszcze więcej

Opłacalność ugód jest tym mniejsza, że po opinii Rzecznika Generalnego TSUE wygłoszonej w dniu 16 lutego br. do sprawy C-520/21 Frankowicze nie muszą już obawiać się pozwów o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Rzecznik TSUE jednoznacznie stwierdził, że bankom stosującym w umowach z konsumentami niedozwolone postanowienia nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia ponad zwrot kapitału.

Natomiast nie wykluczył, że konsument będzie mógł dochodzić od nieuczciwego banku dodatkowych świadczeń ponad zwrot wpłaconych przez niego rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji i opłat związanych z kredytem. Rysuje się zatem możliwość dochodzenia od banku wynagrodzenia za to, że obracał on przez lata środkami pochodzącymi z wpłacanych rat, waloryzacji świadczeń lub odszkodowania. W ten sposób na drodze sądowej kredytobiorcy będą prawdopodobnie mogli zyskać jeszcze więcej niż do tej pory.

Sprawy sądowe przeciwko PKO BP kończą się szybko i korzystnie dla kredytobiorców

Bank wciąż próbuje kreować w mediach obraz ugód jako szybkiego i bezkosztowego sposobu na pozbycie się problemu ryzyka walutowego, co przeciwstawiane jest rzekomo żmudnym i długotrwałym procesom sądowym. Tymczasem grubo ponad 95 proc. spraw sądowych kończy się wygraną Frankowiczów.

Z każdym miesiącem zapada coraz więcej wyroków prawomocnych, a postępowania wcale nie toczą się długimi latami.

Przy wsparciu doświadczonej kancelarii frankowej można unieważnić prawomocnie umowę banku PKO BP w 2 lata i całkowicie pozbyć się toksycznego zadłużenia we franku. Poniżej prezentujemy jeden z takich ekspresowych wyroków, które zdarzają się coraz częściej.

Prawomocna wygrana z PKO BP w Łodzi w 2 lata. Umowa Nordea nieważna, bank jest winny zwrócić nadpłatę w kwocie ponad 45 tys. zł

W dniu 4 października 2022 r. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 1791/21, w wyniku którego umowa Nordea-Habitat banku PKO BP została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota 45.595,00 zł tytułem zwrotu nadpłaty ponad kwotę kapitału wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Pozew został skierowany w styczniu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale sprawa została przekazana do rozpoznania w I instancji do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zarejestrowano ją we wrześniu 2020 roku pod sygn. I C 1280/20. Po upływie zaledwie roku, w dniu 30 września 2021 r. zapadł korzystny dla kredytobiorców wyrok, od którego bank później odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Jednak sąd II instancji podtrzymał stanowisko sądu w Piotrkowie Trybunalskim.

Po dwuinstancyjnym procesie trwającym zaledwie 2 lata umowa została prawomocnie unieważniona. Kredytobiorców reprezentowała w tej sprawie Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze