PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 21 czerwca, 2024

Wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku unieważniającego umowę o kredyt we frankach

Po fiasku tzw. „dużej” uchwały SN w sprawie kredytów frankowych, Sąd Najwyższy w dniu 8 września 2021 r. wydał w składzie trzech sędziów ważną dla Frankowiczów uchwałę nr III CZP 28/21. Uchwała ta sankcjonuje możliwość wykreślenia hipoteki banku na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt we frankach.

Niektórym kancelariom reprezentującym Frankowiczów udawało się tego dokonać już wcześniej. Przykładem jest wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz mBank na podstawie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy w 16 dni od złożenia wniosku. Dotyczy to sprawy prowadzonej przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, która zakończyła się prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 10 marca 2021 r. (sygn. akt I ACa 427/20).

Prawomocny wyrok w 6 miesięcy od wniesienia apelacji

Opisywana sprawa przeprowadzona została sprawnie i szybko. Wyrok I instancji stwierdzający nieważność umowy „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF mBanku zapadł w dniu 20.07.2020 r. już na drugiej rozprawie, natomiast wyrok prawomocny oddalający apelację banku został wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 10.03.2021 r., zaledwie po 6 miesiącach od wniesienia przez bank apelacji.

Wkrótce po uprawomocnieniu się wyroku kredytobiorca wraz z reprezentującą go kancelarią prawną przystąpił do rozliczenia z bankiem. Kwota udzielonego przez mBank kredytu wynosiła w tym przypadku 253.000,00 zł, a na dzień uprawomocnienia się wyroku kredytobiorca wpłacił do banku raty kapitałowo-odsetkowe na sumę 218.199,35 zł.

Tym samym do spłaty nominalnej kwoty kredytu pozostało mu 34.800,65 zł. Kwotę tę kredytobiorca zwrócił bankowi, dokonując ostatecznego rozliczenia kredytu. Warto wspomnieć, że finalnie oddał bankowi wielokrotnie mniej niż, gdyby wadliwa umowa kredytowa była kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Zobacz: Czy wszystkie umowy frankowe są wadliwe?

Pomimo dokonania rozliczenia, bank nie wydał kredytobiorcy tzw. listu mazalnego tj. dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności, stanowiącego jednocześnie zgodę banku na wykreślenie wpisu hipoteki z ksiąg wieczystych.

Nie przeszkodziło to jednak w błyskawicznym wykreśleniu wpisu hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową.

Wykreślenie hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku

Wiele wydziałów wieczystoksięgowych uznawało dotychczas, że niezbędna do wykreślenia hipoteki jest zgoda banku. Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych uznał jednak, że wystarczający do dokonania takiej czynności jest prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytowej. Wpis w kształcie żądanym przez kredytobiorcę dokonany został w rekordowym tempie 16 dni od momentu złożenia wniosku.

W opisywanej sprawie zabezpieczeniem kredytu była hipoteka łączna kaucyjna ustanowiona na rzecz mBank na dwóch odrębnych nieruchomościach, w tym zakupionej ze środków pochodzących z kredytu. Kredytobiorca musiał złożyć dwa odrębne wnioski o wykreślenie wpisu hipoteki, ponieważ prowadzone dla nich były odrębne księgi wieczyste.

Wniosek, na podstawie którego wpis hipoteczny został wykreślony już po 16 dniach wpłynął do Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 27 lipca 2021 r., natomiast już 12 sierpnia 2021 r. księga wieczysta nieruchomości została „wyczyszczona” z wpisu obciążającego hipotekę.

Przeczytaj: PKO BP zaczął wysyłać do kancelarii frankowych propozycje ugód. Sprawdź czy są korzystne.

Podobny wniosek w sprawie drugiej nieruchomości obciążonej hipoteką został złożony w tym samym sądzie, co dobrze rokuje na rychłe dokonanie wpisu wykreślającego hipotekę także w odniesieniu do tej nieruchomości. W ten sposób zakończony zostanie definitywnie proces rozliczenia kredytobiorcy z bankiem we wszystkich płaszczyznach.

Przedmiotowa sprawa obrazuje, że wykreślenia wpisu hipoteki można dokonać pomimo negatywnego stanowiska banku i braku listu mazalnego. Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej stanowi wystarczający tytuł do wykreślenia hipoteki, bez odrębnego, skomplikowanego i długotrwałego postępowania sądowego, prowadzonego na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Potwierdziła to uchwała SN nr III CZP 28/21 z dnia 08.09.2021 r.

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze