PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

BANK chce zaproponować BEZPIECZNE ugody dla Frankowiczów. Teraz banki proponują ugody NIEBEZPIECZNE?

Sektor bankowy próbował wmawiać Frankowiczom, że oferowane do tej pory ugody – zwłaszcza oparte na propozycji Szefa KNF – są rozwiązaniem sprawiedliwym społecznie i w pełni bezpiecznym. Tymczasem gigant polskiej bankowości PEKAO S.A. z początkiem października uruchomił swój program ugód pod nazwą „Bezpieczna ugoda 2%”, a wiceprezes tego banku przekonywał w mediach, że nie było w historii bankowości takiego rozwiązania. Ugody banku PEKAO mają być proste, czytelne, sprawiedliwe oraz bezpieczne i nie zawierać żadnych kruczków prawnych. Wielu kredytobiorcom frankowym z innych banków z pewnością dało to do myślenia. Zastanawiają się czy ugody, które już zawarli lub do których podpisania się przymierzają, są bezpieczne i czy banki nie przemyciły w nich niekorzystnych zapisów. Bank PEKAO próbuje reklamować program ugód hasłem zbliżonym do rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, który cieszy się ogromną popularnością. Czas pokaże czy ugody banku PEKAO rzeczywiście okażą się hitem, a korzyści dla Frankowiczów będą porównywalne do unieważnienia umowy w sądzie.

  • Bank PEKAO S.A. promuje w mediach swój program ugód dla Frankowiczów pod hasłem „Bezpieczna ugoda 2%”, co ma przywoływać pozytywne skojarzenia z rządowym programem kredytów na zakup pierwszego mieszkania lub domu pod nazwą „Bezpieczny kredyt 2%”.
  • Propozycję zawarcia z bankiem ugody mają otrzymać w ciągu najbliższego roku wszyscy posiadacze czynnych kredytów waloryzowanych kursem CHF. Ugoda ma polegać na przeliczeniu kredytu na złotówki, tak jakby od początku był zaciągnięty w PLN i oprocentowany na 2%.
  • Pozornie wydaje się, że oferta banku PEKAO jest uczciwa i atrakcyjna, ale już pojawiają się pierwsze wątpliwości, np. w kwestii tego czy do 2% doliczana będzie marża banku, tak jak dzieje się to w programie rządowym „Bezpieczny kredyt 2%”.
  • Bank zapewnia o swoich szlachetnych intencjach i woli sprawiedliwego oraz bezpiecznego rozwiązania problemu kredytów frankowych. Nie przewidział jednak ugód dla osób, które już w całości spłaciły swoje zobowiązania. Dla nich jedynym sposobem na sprawiedliwe rozliczenie umowy jest wniesienie pozwu do sądu.
  • PEKAO S.A. posiada portfel kredytów frankowych odziedziczony po dawnym banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowy te uznawane są powszechnie przez sądy za wadliwe i nieważne od początku. Niektóre sprawy Frankowiczów przeciwko bankowi PEKAO S.A. kończą się w rekordowo krótkim czasie. Prawomocnie unieważnić kredyt w CHF banku PEKAO można nawet w 11 miesięcy, na co dowód przedstawiamy w końcówce artykułu.

PEKAO S.A. rusza z „bezpiecznymi” ugodami

Bank PEKAO S.A. od dłuższego czasu zapowiadał w mediach, że pracuje nad atrakcyjnymi ugodami dla Frankowiczów. Bank ten prawie w ogóle nie udzielał kredytów powiązanych z kursem franka, ale odziedziczył portfel kredytów denominowanych wraz z przejęciem aktywów banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie.

Z aktualnych szacunków wynika, że PEKAO posiada na stanie kredyty w CHF o wartości 2 mld zł. To stosunkowo niewiele w porównaniu do krajowych „liderów”, takich jak PKO BP, gdzie wartość takich kredytów jest szacowana na 22 mld zł, czy mBank posiadający umowy frankowe warte 11 mld zł.

PEKAO S.A. już w ubiegłym roku podjął decyzję o wysokich odpisach na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF, a wskaźnik pokrycia portfela rezerwami sięga obecnie w tym banku prawie 100%.

Jest to ewenement w porównaniu do innych banków frankowych, które systematycznie powiększają rezerwy, ale do takiego poziomu jak w PEKAO S.A. ciągle im daleko. Trzeba tutaj zaznaczyć, że sytuacja finansowa PEKAO jest bardzo dobra – pierwsze półrocze bank zamknął zyskiem netto na poziomie 3,14 mld zł, zatem stać go na ustępstwa wobec Frankowiczów.

Wiceprezes PEKAO szumnie ogłosił w mediach start z początkiem października programu „Bezpieczna ugoda 2%”, który porównuje do rządowego programu kredytów na zakup pierwszego mieszkania lub domu pn. „Bezpieczny kredyt 2%” cieszącego się ogromną popularnością. Bank próbuje uszczknąć nieco z sukcesu tego programu i przekonać do ugód jak największą liczbę Frankowiczów.

Propozycję zawarcia ugody otrzymają od banku PEKAO w ciągu najbliższego roku wszyscy posiadacze czynnych kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. Chociaż bank przekonuje, że kieruje się czystymi intencjami i chce żeby ugody były sprawiedliwe, to podobnie jak pozostałe banki nie przewidział ugód dla osób, które spłaciły już całe zobowiązanie.

Bank ewidentnie próbuje ograniczyć koszty przegranych spraw sądowych i wyeliminować dodatkowe roszczenia Frankowiczów. Warunkiem zawarcia ugody jest bowiem rezygnacja obu stron z wzajemnych roszczeń. Bank nie będzie pozywał kredytobiorcy o waloryzację kapitału kredytu, a klient nie będzie wysuwał dodatkowych roszczeń.

Zapewne bank myśli perspektywicznie i zabezpiecza się przed ewentualnymi roszczeniami konsumentów np. o waloryzację kwoty wpłaconych przez nich rat lub o odszkodowanie, których nie wykluczył TSUE wydając w dniu 15 czerwca br. wyrok do sprawy C-520/21.

Czy ugody banku PEKAO S.A. będą opłacalne dla Frankowiczów?

Intencją banku było, żeby ugody były proste oraz czytelne dla każdego kredytobiorcy i nie zawierały kruczków prawnych czy informacji opatrzonych gwiazdką i napisanych drobnym drukiem. Ugoda polegałaby na przeliczeniu kredytu tak jakby od początku był zaciągnięty w złotówkach i oprocentowany na 2%.

Tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość, czy bank nie wprowadza Frankowiczów w błąd sugestią, że oprocentowanie kredytu wynosić będzie 2% bez dodania marży bankowej. W wypowiedziach dla mediów przedstawiciele banku porównują ugody do rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, gdzie kredyty na zakup pierwszego mieszkania lub domu są oprocentowane według formuły 2% plus marża. Zatem rzeczywiste oprocentowanie jest wyższe niż 2% o wysokość tej marży.

Bank poinformował, że zamierza wyliczyć ile wynosiłaby wysokość dotychczasowych spłat hipotetycznego kredytu zaciągniętego w złotówkach i oprocentowanego na 2% i zestawić tę kwotę z sumą wpłat dokonanych przez Frankowicza. Jeżeli kredytobiorca wpłacił już do banku w ratach więcej niż wynika z wyliczeń, bank zwróci mu nadpłatę oraz wykreśli hipotekę.

W sytuacji odwrotnej, czyli powstania niedopłaty, Frankowicz będzie mógł spłacać resztę zadłużenia w formie kredytu złotowego oprocentowanego przez najbliższe 5 lat także na poziomie 2%. Pojawia się kolejne pytanie, jakie będzie oprocentowanie kredytu po upływie tych 5 lat, jeśli całość pozostałego zadłużenia nie zostanie w tym czasie spłacona?

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Frankowicze powinni podchodzić do każdej propozycji ugody z dużą dozą ostrożności i nie brać za dobrą monetę wszystkiego co mówią banki. Nie można wykluczyć, że rzeczywiście ugody banku PEKAO S.A. będą dla Frankowiczów korzystne. Równie dobrze po przedstawieniu szczegółowych wyliczeń i zestawieniu ich z korzyściami z unieważnienia umowy w sądzie mogą okazać się całkowicie nieopłacalne.

Dlatego nie należy podejmować pochopnych decyzji. Najlepiej skonsultować się wcześniej z prawnikiem z dobrej kancelarii prowadzącej w sądach sprawy Frankowiczów lub przynajmniej wstępnie oszacować i porównać korzyści z różnych wariantów zakończenia sporu z bankiem za pomocą dostępnych online narzędzi typu Kalkulator Frankowicza, np. takich jak dostępny na stronie https://kalkulatorfrankowicza.pl/.

Bank PEKAO S.A. przegrywa w sądach sprawy frankowe bardzo szybko

Sądy nie mają dziś wątpliwości, że umowy kredytów denominowanych kursem CHF, znajdujące się aktualnie w portfelu banku PEKAO S.A., są bardzo wadliwe i zawierają abuzywne postanowienia, z powodu których są uznawane za nieważne. Właśnie w sprawie dwóch umów frankowych banku PEKAO padł absolutny rekord kraju – prawomocne unieważnienie tych umów zostało uzyskane w czasie 11 miesięcy od wniesienia pozwu. Poniżej omawiamy pokrótce przebieg tego postępowania oraz innej sprawy również zakończonej sukcesem kredytobiorcy, który wygrał prawomocnie z bankiem PEKAO S.A.

Prawomocne unieważnienie dwóch umów frankowych banku PEKAO S.A. (BPH) w Krakowie w 11 miesięcy!

Sąd Okręgowy w Krakowie, rozpoznający sprawę  o sygn. I C 2169/22 z powództwa Frankowiczów przeciwko bankowi PEKAO S.A., potrzebował zaledwie 8 miesięcy aby uznać dwie umowy frankowe dawnego banku BPH z roku 2004 i 2006 za nieważne oraz zasądzić na rzecz kredytobiorców kwoty 76.816,07 zł i 301.258,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu. Wyrok sądu I instancji zapadł w dniu 9 listopada 2022 r., a już w dniu 12 czerwca 2023 r. sprawa miała swój finał. Sąd Apelacyjny w Krakowie, wydając wyrok do sprawy o sygn. I ACa 540/23, oddalił apelację banku. Tym samym obie umowy kredytowe banku PEKAO S.A. stały się prawomocnie nieważne po dwuinstancyjnym procesie trwającym zaledwie 11 miesięcy. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocna wygrana z bankiem PEKAO S.A. we Wrocławiu w 2 lata

W dniu 19 kwietnia 2023 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1846/22, która dotyczyła umowy kredytu frankowego dawnego banku BPH, a toczyła się przeciwko bankowi PEKAO S.A. Sąd II instancji w zasadniczej części oddalił apelację banku, uwzględniając jedynie zgłoszony przez niego zarzut zatrzymania warunkujący zwrot zasądzonych na rzecz kredytobiorcy kwot zaofiarowaniem przez niego zwrotu do banku kapitału kredytu. Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 19 lipca 2022 r. do sprawy o sygn. I C 553/21 został utrzymany w mocy w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej, a także zasądzenia na rzecz powoda kwot 69.936 zł oraz 32.551 CHF i 1.325,14 CHF. Przesunięta została jedynie data końcowa płatności odsetek za opóźnienie, którą Sąd Apelacyjny ustalił na 05.10.2023 roku. Sprawa zakończona prawomocnym unieważnieniem umowy frankowej banku PEKAO S.A. trwała w dwóch instancjach sądowych łącznie 2 lata. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Aktualizacja 12.10.22 r.

Oto informacja otrzymana od działu komunikacji Departament Komunikacji Korporacyjnej Bank Pekao S.A.na temat programu „Bezpieczna ugoda 2%” po publikacji tego artykułu:

„Chcielibyśmy poinformować, że w programie Banku Pekao S.A. „Bezpieczna ugoda 2%” dla posiadaczy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, w przypadku podpisania ugody nowe saldo zadłużenia zostanie wyrażone w złotych i obliczone jako kwota kredytu wypłacona przez bank, powiększona o odsetki naliczone według stałej stopy procentowej 2 proc. w skali roku, oraz pomniejszona o wszystkie spłaty dokonane do momentu zawarcia ugody. Bank nie będzie za ten okres naliczał żadnych dodatkowych opłat, w tym żadnej dodatkowej marży.

Jeżeli nowe saldo zadłużenia okaże się ujemne, bank dokona zwrotu nadpłaconej kwoty na wskazany rachunek. W przypadku salda dodatniego, pozostała po zawarciu ugody kwota zadłużenia przez pierwsze 60 miesięcy zostanie oprocentowana według stałej stopy procentowej 2 proc. w skali roku. Również w tym wypadku jest to całkowita wartość oprocentowania kredytu, które nie zostanie powiększone o żadną dodatkową marżę.

Po upływie wskazanego okresu, oprocentowanie będzie ustalone zgodnie z aktualną ofertą banku – według oprocentowania stałego lub zmiennego (wyliczonego jako suma stopy bazowej kredytu mieszkaniowego opartej o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M oraz stałej marży), w zależności od decyzji posiadacza.

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku Bezpiecznego Kredytu w Banku Pekao S.A. w okresie występowania dopłat (czyli przez pierwsze 10 lat) całkowity koszt ze strony klienta wynosi jedynie 2%. W tym czasie bank nie dolicza żadnej dodatkowej marży.

Z wyrazami szacunku,

Departament Komunikacji Korporacyjnej

Bank Pekao S.A. „

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze