PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Frankowicze wygrywają tysiące spraw a sądy przyspieszają

Początek 2022 roku przyniósł kolejne przyspieszenie w sprawach frankowych. Widać to zarówno po liczbie wydanych w pierwszym kwartale wyroków, jak i po znaczącym skróceniu czasu oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Według danych zebranych przez Kancelarie Frankowe, w I kwartale 2022 roku zapadło przynajmniej 1.700 wyroków w sprawach dotyczących kredytów w CHF, z czego 1.655 spraw (tj. 97%) zakończyło się korzystnie dla kredytobiorców. Umacnia się trend orzeczniczy do unieważniania umów kredytowych – takie rozstrzygnięcia stanowiły około 96% spośród korzystnych wyroków, znacznie rzadziej zapadały wyroki odfrankowiające kredyty.

  • Frankowicze wygrywają tysiące spraw – reprezentujący ich prawnicy przewidują, że już niebawem w sądach zacznie zapadać po 1000 wyroków miesięcznie.
  • W I kwartale 2022 roku Frankowicze wygrali przynajmniej 1.655 spraw w sądach I instancji. W okresie tym zapadło także 313 prawomocnych korzystnych wyroków. Statystycznie rzecz ujmując, kredytobiorcy wygrali 97% postępowań w I instancji oraz zaliczyli 99% wygranych prawomocnych.
  • Tendencja do unieważniania wadliwych umów frankowych zdominowała zarówno linię orzeczniczą sądów I jak i II instancji. W pierwszym kwartale 2021 roku zaledwie 80% spośród korzystnych wyroków stanowiły unieważnienia, obecnie odsetek ten wynosi już 96%.
  • W sądach widoczna jest zwiększona dynamika w orzekaniu, co przekłada się na skrócenie czasu trwania postępowań. Wyrok prawomocny można uzyskać nawet w 14 miesięcy, a coraz więcej spraw kończy się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie około 2 lat. Na dowód przybliżamy trzy sprawy zakończone pozytywnie i w ekspresowym tempie.  

Nowy rekord wyroków w I kwartale 2022

Już pod koniec ubiegłego roku pojawiły się sygnały świadczące o przyspieszeniu sądów w procedowaniu spraw frankowych. Jednym z powodów było zakończenie oczekiwania na tzw. dużą uchwałę Sądu Najwyższego, która miała kompleksowo rozstrzygnąć wątpliwości prawne dotyczące sporów frankowych. Wiadomo, że do podjęcia uchwały w pełnym składzie Izby Cywilnej SN nie dojdzie w najbliższym czasie, ale SN wydał w minionym roku dwie uchwały w okrojonym składzie sędziowskim, które – w połączeniu z kolejnymi korzystnymi wyrokami TSUE – wzmocniły pozycję konsumentów w sporach z bankami.

Według danych rynkowych zebranych przez Kancelarie Frankowe, w I kwartale 2022 roku sądy wydały co najmniej 1.700 wyroków w sprawach frankowych. Dla porównania, w I kwartale 2021 wszystkich wyroków było zaledwie 224, z czego w 205 sprawach (tj. około 91,5%) wygrywali kredytobiorcy.

W pierwszym kwartale 2022 roku 1.655 spraw zakończyło się w I instancji wygraną Frankowiczów (97%), 43 sprawy wygrały banki (2,5%), a w 5 przypadkach wyroki sądów I instancji zostały uchylone przez sądy odwoławcze i przekazane do ponownego rozpoznania. Spośród 1.655 korzystnych wyroków, 1.584 stanowiły unieważnienia umów (96%), a w 70 sprawach doszło do odfrankowienia kredytu (4%). W porównaniu z orzecznictwem z analogicznego okresu minionego roku to duża zmiana – w I kwartale 2021 roku wyroki unieważniające umowy stanowiły około 80% spośród wszystkich pozytywnych rozstrzygnięć.

Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przyniosły także dużą liczbę wyroków prawomocnych. Szacuje się, że było ich ogółem 315, z czego aż 313 spraw zakończyło się prawomocną wygraną Frankowiczów, co daje skuteczność na poziomie 99%.

Przykłady ekspresowych prawomocnych wygranych

Sądy wyraźnie przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych, co widać nie tylko po zwiększonej liczbie wyroków, ale także po znaczącym skróceniu czasu oczekiwania na wyrok prawomocny.

Większa dynamika pracy sądów sprawia, że do rzadkości nie należą już wyroki prawomocne uzyskane w 2 lata. Zdarzają się nawet jeszcze bardziej błyskawiczne rozstrzygnięcia, jak w opisanej niżej sprawie dotyczącej kredytu GE Money Banku, gdzie prawomocny wyrok zapadł po zaledwie 14 miesiącach. Oto kilka przykładów szybkich prawomocnych wygranych z ostatnich dwóch miesięcy, które uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy dawnego GE Money Banku we Wrocławiu w 14 miesięcy

W dniu 22 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 1462/21, którym oddalił apelację banku BPH od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 9 czerwca 2021 roku do sprawy o sygn. akt I C 566/20. Spór toczył się w sprawie umowy frankowej dawnego GE Money Banku, zawartej w 2007 roku.

Sąd I instancji unieważnił przedmiotową umowę po zaledwie 6 miesiącach od wpłynięcia pozwu, z uwagi na zawarte w niej postanowienia abuzywne dotyczące mechanizmu przeliczania rat. Zarówno sąd w Legnicy, jak i rozpatrujący apelację banku SA we Wrocławiu podzieliły stanowisko Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski, że wadliwą klauzulę indeksacyjną należy z umowy usunąć w całości.

Nie jest możliwym pozostawienie w umowie średniego kursu NBP (po wyeliminowaniu marży kupna/sprzedaży), gdyż klauzula ta stanowi nierozerwalną całość, a art. 358 k.c., na który powoływał się bank, dotyczy zobowiązania wyrażonego w obcej walucie, co nie zachodziło w niniejszej sprawie.

Poza klauzulami abuzywnymi stanowiącymi główne świadczenia stron, sąd dopatrzył się w umowie nierównowagi kontraktowej. Umowa dawnego GE Money Banku została prawomocnie unieważniona w zaledwie 14 miesięcy, a postępowanie w II instancji trwało tylko 5 miesięcy.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium we Wrocławiu w 24 miesiące

W dniu 14 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w innej sprawie (sygn. akt I ACa 1291/21) prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski. Dotyczyła ona kredytu frankowego Banku Millennium i po zaledwie 24 miesiącach rozpoznawania sprawy w dwóch instancjach, zakończyła się prawomocnym unieważnieniem umowy.

Najpierw spór toczył się przed Sądem Okręgowym w Legnicy, który w dniu 30 czerwca 2021 roku wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok do sprawy o sygn. akt I C 457/20. Od wyroku tego pozwany bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, jednak ten oddalił apelację.

Zobacz: Dlaczego banki coraz szybciej przegrywają w sądach z Frankowiczami?

Wrocławski sąd w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji, że umowa zawiera klauzule abuzywne, po wyeliminowaniu których nie może być dalej wykonywana. Sąd nie poczuł się upoważniony do modyfikowania umowy poprzez zastąpienie niedozwolonych postanowień średnim kursem NBP. Takie rozwiązanie byłoby możliwe, gdyby istniał stosowny przepis dyspozytywny, ale takiego w polskim prawodawstwie nie ma.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w Gdańsku w 24 miesiące

W dniu 25 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 93/22, dotyczącej umowy frankowej mBanku. Gdański sąd rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 29 listopada 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 224/20, który unieważnił przedmiotową umowę.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu I instancji, tym samym umowa stała się prawomocnie nieważna. Według gdańskiego sądu, umowy mBanku obarczają kredytobiorców nieograniczonym ryzykiem kursowym, co jest niedopuszczalne. Sąd nie znalazł podstaw do podziału zawartej w umowie klauzuli abuzywnej na klauzulę ryzyka i klauzulę spreadu, ani też do zastosowania średniego kursu NBP.

W ocenie sądu, umowa była nietransparentna i niejednoznaczna, a takie wymogi wynikają z ostatnich wyroków TSUE. Natomiast zgodnie z najnowszymi uchwałami SN, nie ma możliwości odfrankowienia kredytu, a jedynie ustalenie nieważności umowy. Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 24 miesiące. Kredytobiorczynię reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze