PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 21 czerwca, 2024

Doświadczone Kancelarie Frankowiczów wygrywają z bankami prawie wszystkie sprawy

Kancelarie Frankowe na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych podsumowały rok 2021. Okazuje się, że był on bardzo dobry dla samych Kancelarii, jak i dla ich Klientów. Najbardziej Doświadczone Kancelarie w minionym roku uzyskały grubo ponad setkę korzystnych wyroków w sprawach frankowych, wśród których dominowały unieważnienia umów kredytowych. Wydanych zostało też sporo wyroków prawomocnych, zwłaszcza w końcówce roku. Kancelarie sygnalizują, że rok 2022 będzie rekordowy pod względem liczby rozstrzygnięć sądowych i zapadnie dużo więcej wyroków prawomocnych, bo w wielu sprawach wyznaczone już zostały terminy rozpraw apelacyjnych. Warto podkreślić, że skrócił się czas oczekiwania na wyrok – zdarzają się spektakularne wygrane w I instancji w 3 miesiące, jak i prawomocne unieważnienia umów w 8 miesięcy.

  • Dobre Kancelarie Frankowe w przejrzysty sposób podają informacje na temat rezultatów swoich działań w 2021 roku. Niektóre z nich informują szczegółowo jakie wyroki zapadły w konkretnych sprawach, podając ich sygnatury, datę rozstzrygnięcia i czas trwania postępowania.
  • Skuteczność działań Dobrych Kancelarii Frankowych pozostaje na poziomie bliskim 100%. Większość spraw zakończyła się unieważnieniem umów kredytowych. Wyroki odfrankowiające kredyty należą już do rzadkości, a przegrane niemal się nie zdarzają.
  • W 2021 roku zapadło sporo wyroków prawomocnych, ale rok 2022 zapowiada się pod tym względem jeszcze lepiej.
  • Skrócił się czas oczekiwania na wyrok. Uzyskanie korzystnego wyroku w 3-5 miesięcy nie jest już dzisiaj rzadkością. Całkiem możliwe jest także prawomocne unieważnienie umowy w okresie poniżej roku.
  • Najwięcej korzystnych wyroków w sprawach frankowych w roku 2021 uzyskała Kancelaria Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni – łącznie 177 pozytywnych wyroków, z tego 14 prawomocnych. Bardzo dobre wyniki osiągnęła także Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski – 143 korzystne wyroki, w tym 13 prawomocnych. Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz uzyskała w 2021 roku 141 korzystnych rozstrzygnięć, w tym 16 prawomocnych, a Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy zanotowała 119 wygranych, w tym 31 prawomocnie.

Kancelarie Frankowe w 2021 roku wygrały prawie wszystkie sprawy z bankami

Frankowicze reprezentowani przez Dobre Kancelarie Frankowe odnosili w 2021 roku jeden sukces za drugim. Sprawy w sądach przegrywały wszystkie banki, włącznie z tymi, których umowy były wcześniej uznawane za trudne do zakwestionowania (np. d. Fortis Bank, Deutsche Bank).

Większość postępowań kończyła się unieważnieniem umów kredytowych, znacznie rzadziej zapadały wyroki odfrankowiające kredyty. Przegrane kredytobiorców to dzisiaj rzadkość, chociaż oczywiście zdarzają się wyroki oddalające powództwo, np. ze względu na wątpliwości dotyczące przysługującego kredytobiorcy statusu konsumenta. Takie wyroki są zazwyczaj zmieniane w II instancji.

Podsumowanie roku 2021 – wyniki najlepszych Kancelarii

Najbardziej Doświadczone Kancelarie Frankowe opublikowały rezultaty prowadzonych przez siebie spraw. Niektóre z nich bardzo szczegółowo przedstawiły dane ze wskazaniem sygnatur spraw, daty wyroku i sposobu rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Można też na tej podstawie dowiedzieć się jak długo trwały poszczególne postępowania. Wniosek płynący z tych danych to nie tylko ogromna liczba zwycięstw Frankowiczów w 2021 roku, ale także wyraźne skrócenie czasu oczekiwania na wyrok. A oto wyniki uzyskane przez poszczególne Kancelarie Frankowe:

Kancelaria Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni – 177 korzystnych wyroków, 14 prawomocnych

Kancelaria Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała w 2021 roku łącznie 177 korzystnych wyroków w sprawach frankowych. 163 wyroki wydane zostały przez sądy I instancji, z czego 148 stanowiły unieważnienia umów kredytowych, a 14 odfrankowienia. Kancelaria uzyskała w minionym roku także 14 wyroków prawomocnych – wszystkie dotyczyły nieważności umów kredytowych takich banków jak Raiffeisen, BNP Paribas (Fortis Bank), PKO BP, mBank, BPH, Santander Bank Polska i Bank Millennium.

W podsumowaniu można prześledzić jak zakończyły się poszczególne sprawy w danym miesiącu, który sąd wydał wyrok i ile trwało postępowanie. Najszybsze wyroki w I instancji zapadały w 3 miesiące, a najbardziej ekspresowy wyrok prawomocny wydany został po 15 miesiącach.

Kancelaria Sosnowski poinformowała również o podejmowanych w 2021 roku skutecznych działaniach zmierzających do wyegzekwowania od banków prawomocnych wyroków (m.in. wykreślenie hipoteki po unieważnieniu umowy oraz uzyskanie w błyskawicznym tempie nowego harmonogramu spłat po odfrankowieniu kredytu).

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski – 143 korzystne wyroki, 13 prawomocnych

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w 2021 roku zanotowała 143 korzystne wyroki w sprawach frankowych. 130 wyroków zapadło w sądach I instancji. Były to wyroki ustalające nieważność umowy, ewentualnie wraz z roszczeniem o zapłatę lub samo roszczenie o zapłatę w związku z nieważnością umowy. Tylko jedna sprawa w I instancji zakończyła się odfrankowieniem kredytu. Kancelaria Borowski uzyskała w minionym roku także 13 prawomocnych unieważnień umów frankowych banków PKO BP, Deutsche Bank, Santander Bank Polska (Kredyt Bank), Getin Noble Bank, Bank Millennium, Raiffeisen (d. Polbank). Wszystkie prawomocne rozstrzygnięcia zapadły w bardzo dobrym czasie, niekiedy nawet błyskawicznym. Kancelaria może się pochwalić najszybszym prawomocnym unieważnieniem umowy w 8 miesięcy (sprawa dotyczyła kredytu BOŚ Bank i toczyła się przed sądami w Katowicach).

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz – 141 korzystnych wyroków, 16 prawomocnych

Jednym z liderów pod względem liczby korzystnych wyroków uzyskanych w 2021 roku była Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz. Na 141 korzystnych wyroków, 124 zapadły w I instancji, 16 było prawomocnych, a 1 został uchylony przez SN. Wśród rozstrzygnięć I instancji tylko 3 dotyczyły odfrankowienia umów kredytowych, a pozostałe wygrane obejmowały ustalenie nieważności oraz zasądzenie roszczenia lub samo zasądzenie roszczenia z powodu nieważności.

Warto odnotować, że 3 spośród unieważnień kredytów dotyczyły przedsiębiorców, co jest znacznie trudniejsze do osiągnięcia niż w przypadku konsumentów. Kancelaria poinformowała również o 5 przegranych sprawach, z czego 2 wynikały właśnie z wątpliwości co do przysługującego kredytobiorcom statusu konsumenta. Skuteczność Kancelarii w 2021 roku wyniosła 96%.

Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy – 119 korzystnych wyroków, 31 prawomocnych

W 2021 roku zapadło 126 wyroków sądów I i II instancji w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką dr Jacek Czabański i Partnerzy, z tego 94 wyroki nieprawomocne i 32 prawomocne. W 112 postępowaniach (tj.88,9%) zapadały wyroki stwierdzające nieważność umowy, 7 postępowań (5,6%) zakończyło się odfrankowieniem kredytu, a w 6 sprawach (4,8%) sądy oddaliły powództwo, ale od tych wyroków przysługuje apelacja. Warto zauważyć, że Kancelaria Czabański uzyskała w minionym roku najwięcej prawomocnych wyroków, a 97% z nich było korzystnych.

Na 32 prawomocne wyroki sądów apelacyjnych, w 30 przypadkach umowy kredytowe zostały prawomocnie uznane za nieważne, a w 1 doszło do odfrankowienia kredytu. Tylko 1 postępowanie zakończyło się prawomocną przegraną tj. sąd uznał, że umowa d. GE Money Bank może być dalej wykonywana w oparciu o średni kurs NBP z pominięciem marży.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze