PLN - Polski złoty
CHF
4,35
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Jaka kancelaria do kredytu frankowego?

Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej to kwestia kluczowa dla powodzenia sprawy frankowej w sądzie. Spory na tle kredytów w CHF nie należą do postępowań łatwych, wprost przeciwnie – wymagają od prawnika wiedzy specjalistycznej z dziedziny bankowości i finansów, a także dużej praktyki. Z tego względu, decyzja o wyborze kancelarii powinna być poprzedzona solidnym rozpoznaniem i porównaniem poszczególnych ofert. Powierzenie obsługi sprawy frankowej pierwszej z brzegu kancelarii to nie najlepszy pomysł, który może skończyć się porażką w sądzie. Poniżej podpowiadamy, jakie kryteria trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze kancelarii do poprowadzenia sprawy frankowej.

 • Dobra kancelaria frankowa powinna mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w obsłudze spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF i specjalizować się wyłącznie w tej dziedzinie.
 • Cechą godnych rozważenia kancelarii jest transparentność w działaniu i szczegółowe omawianie rezultatów swoich działań. Najlepsze kancelarie mają na koncie ponad 200 udokumentowanych sukcesów w sprawach frankowych.
 • Najwięcej wygranych spraw w 2021 roku uzyskała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (177 zwycięstw). Na drugim miejscu pod tym względem uplasowała się Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski (143 wygrane sprawy), a kolejne lokaty zajęły Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz (141 korzystnych wyroków) oraz Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy (119 pozytywnie zakończonych postępowań).
 • Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe uzyskują korzystne wyroki w sprawach przeciwko różnym bankom, także uznawanym za trudniejszych przeciwników. Doprowadzają postępowania do prawomocnych wyroków często w ekspresowym tempie kilkunastu miesięcy. Kluczem do sukcesu jest dobre poprowadzenie sprawy, właściwie dobrana argumentacja i trafna strategia procesowa.

Najważniejsze kryteria przy wyborze kancelarii do obsługi sprawy frankowej

Wiele podmiotów kusi Frankowiczów z pozoru atrakcyjnymi ofertami poprowadzenia sprawy frankowej. Decyzję o wyborze kancelarii trzeba jednak poprzedzić wnikliwą analizą i porównaniem danych prezentowanych w internecie. Warto prześledzić wpisy na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, tak aby ustalić od kiedy kancelaria zajmuje się tego typu sprawami i jakie sukcesy ma na koncie. Dobra kancelaria frankowa powinna być:

 • doświadczona w sprawach frankowych (przynajmniej 5 lat stażu w tym obszarze)
 • wyspecjalizowana w 1 dziedzinie
 • transparentna w działaniu
 • z dużą liczbą wygranych spraw na koncie (co najmniej 200 korzystnych wyroków)

Zasadniczą kwestią przemawiającą za wyborem kancelarii jest posiadane przez nią doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Dobrze jeśli kancelaria posiada co najmniej 5 lat stażu w obsłudze spraw sądowych dotyczących kredytów w CHF. Najlepsze kancelarie mogą pochwalić się nawet większym doświadczeniem, a swoją aktywność w tym obszarze zaczynały nierzadko około roku 2013/2014.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, aby kancelaria była ściśle wyspecjalizowana w jednej dziedzinie tj. w kredytach frankowych. Sprawy frankowe należą do trudniejszych postępowań i – poza wiedzą specjalistyczną z zakresu finansów i bankowości – wymagają także stałego monitorowania orzecznictwa, a także dostosowywania na bieżąco argumentacji i taktyki do zmieniającej się strategii banków. Tylko kancelarie wyspecjalizowane w kredytach frankowych mają czas, aby skupić się na tych zadaniach. Dobrze sprawy frankowej nie poprowadzi kancelaria o szerokim spektrum działania, czy prawnik „od rozwodów”.

Cechą dobrych kancelarii frankowych jest przejrzyste omawianie rezultatów podjętych działań tj. publikowanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych dokładnych opisów spraw wraz z sygnaturami oraz danymi prawników (adwokatów lub radców prawnych), którzy je prowadzili. Na tej podstawie można ocenić, jakie udokumentowane sukcesy posiada na koncie dana kancelaria. Aktualnie najlepsze z nich mogą się pochwalić co najmniej 200 wygranymi sprawami frankowymi.

Kancelarie Frankowe z największą liczbą wygranych spraw

Oto zestawienie kancelarii posiadających na ten moment najwięcej wygranych spraw frankowych:

 • Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni – 268 wygranych ogółem, 177 zwycięstw w 2021 roku
 • Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski – 230 wygranych ogółem, 143 zwycięstwa w 2021 roku
 • Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz – deklarowane 278 wygranych ogółem, 141 zwycięstw w 2021 roku
 • Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy – 183 wygrane w ciągu dwóch ostatnich lat, 119 zwycięstw w 2021 roku

Przykłady szybkich prawomocnych wyroków w sprawach frankowych

Tym co wyróżnia dobre kancelarie frankowe na tle innych jest m.in. szybkie tempo prowadzenia spraw. Nierzadko prawomocny wyrok udaje im się uzyskać w kilkanaście miesięcy.

Dotyczy to także spraw przeciwko bankom uznawanym za trudniejszych przeciwników (np. Fortis Bank, Deutsche Bank), a także spraw z pozoru rokujących nie najlepiej (np. takich, gdzie kwestionowany jest status konsumenta). Poniżej prezentujemy kilka przykładów szybkich prawomocnych wyroków.

Prawomocne unieważnienie umowy Santander Bank Polska w Katowicach w 17 miesięcy

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała prawomocne unieważnienie umowy frankowej Santander Bank Polska w sądach w Katowicach w 17 miesięcy. Najpierw sprawa była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który w dniu 25 marca 2021 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 759/20, ustalając nieważność przedmiotowej umowy.

Pozwany bank wniósł od tego wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sprawa o sygn. akt I ACa 587/21), który w dniu 27 stycznia 2022 roku podtrzymał wyrok sądu I instancji. W ten sposób umowa stała się prawomocnie nieważna po zaledwie 17 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach.

Sprawa zakończyła się wyjątkowo szybko biorąc pod uwagę fakt, że bank próbował ją wszelkimi sposobami przedłużać (m.in. wnioskował o zawieszenie postępowania oraz wystąpił z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału).

Dzięki umiejętnemu poprowadzeniu sprawy przez reprezentującą kredytobiorców kancelarię, wszelkie wnioski banku wymierzone w wydłużenie postępowania zostały przez sądy oddalone, a sprawa doprowadzona szybko do korzystnego finału.

Prawomocne unieważnienie kredytu Fortis Bank zaciągniętego przez byłego pracownika banku

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni osiągnęła niewątpliwy sukces doprowadzając do prawomocnego unieważnienia kredytu dawnego Fortis Banku, zaciągniętego przez byłego pracownika tego banku, w dodatku pełniącego przez pewien okres funkcję dyrektora oddziału.

Najpierw sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Lublinie, który w dniu 29 października 2020 roku unieważnił przedmiotową umowę w ramach sprawy o sygn. akt I C 10/19. Następnie Sąd Apelacyjny w Lublinie w dniu 18 listopada 2021 roku podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji, oddalając apelację banku wyrokiem do sprawy o sygn. akt I ACa 123/21.

Omawiana sprawa zasługuje na szczególną uwagę ze względu na to, że dotyczyła byłego pracownika pozwanego banku, co pełnomocnicy banku BNP Paribas (następcy prawnego Fortis Banku) próbowali wykorzystać kwestionując przysługujący kredytobiorcy status konsumenta. Ponadto, spór toczył się na tle kredytu dawnego Forts Banku, którego umowy uchodzą wśród prawników za trudniejsze do zakwestionowania.

Dzięki szerokiej argumentacji zaprezentowanej przez prowadzącą sprawę kancelarię, sąd jednoznacznie ocenił że kredytobiorcy należy się ochrona konsumencka. Umowa kredytowa została uznana za nieważną z uwagi na bezwzględną przyczynę nieważności, tj. brak wszystkich niezbędnych elementów umowy wymaganych art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Prawomocne unieważnienie umowy GE Money Bank we Wrocławiu w 14 miesięcy

Wyśmienity rezultat uzyskała także Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski doprowadzając w 14 miesięcy do prawomocnego unieważnienia umowy dawnego GE Money Bank. Sprawa przeciwko następcy prawnemu GE MB tj. bankowi BPH toczyła się najpierw przed Sądem Okręgowym w Legnicy, który po zaledwie 6 miesiącach od wpłynięcia pozwu w dniu 9 czerwca 2021 roku unieważnił przedmiotową umowę, wydając wyrok w sprawie o sygn. akt I C 566/20.

Pozwany bank BPH wniósł apelację od korzystnego dla kredytobiorców wyroku do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który po zaledwie 5 kolejnych miesiącach oddalił ją w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 1462/21.

Tym samym umowa kredytowa została prawomocnie unieważniona w ciągu 14 miesięcy. To jeden z najszybszych wyroków prawomocnych w kraju. Umowa kredytowa dawnego GE Money Bank została uznana za nieważną w związku z zawartymi w niej abuzywnymi postanowieniami odnoszącymi się do klauzul indeksacyjnych.

Sąd we Wrocławiu uznał, że niemożliwe jest utrzymanie umowy w mocy po wyeliminowaniu marży kupna/sprzedaży i pozostawieniu średniego kursu NBP.

Prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w Warszawie w 2 lata

Umowy Deutsche Banku zaliczane są przez prawników do bardziej problematycznych. Dlatego unieważnienie takiej umowy w 2 lata, w dodatku w mocno obłożonych sprawami sądach warszawskich, to bardzo dobry wynik, który osiągnęła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Najpierw spór rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie w ramach postępowania o sygn. akt II C 2006/20, które w dniu 22 kwietnia 2021 roku zakończyło się unieważnieniem umowy. Natomiast w dniu 4 listopada 2021 roku zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt V ACa 484/21, na mocy którego – po oddaleniu apelacji banku – umowa stała się prawomocnie nieważna.

Sąd ocenił, że umowa Deutsche Banku jest sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe, gdyż nie określa wysokości zaciągniętego kredytu w walucie PLN. Kwota kredytu w złotówkach była znana dopiero w momencie uruchomienia, ale nie została oznaczona w umowie, co skutkowało stwierdzeniem jej nieważności.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze