PLN - Polski złoty
CHF
4,54
sobota, 24 lutego, 2024

Kredyty we frankach PEKAO S.A (BPH S.A.) można ekspresowo unieważnić w sądzie

Bank PEKAO S.A. posiada stosunkowo niewielki – w porównaniu do liderów frankowych, takich jak PKO BP, Bank Millennium czy mBank – portfel kredytów w CHF o wartości około 2,6 mld zł. Są to głównie kredyty przejęte w wyniku procesu podziału banku BPH S.A., który nastąpił w 2007 roku i włączenia około 80% jego aktywów do PEKAO. Sam bank PEKAO S.A. prawie wcale nie udzielał kredytów frankowych, jednak obecnie to przeciwko niemu, jako następcy prawnemu banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, kierowane są pozwy Frankowiczów w związku z umowami kredytów denominowanych kursem CHF.

Na koniec III kwartału 2021 r. spraw z powództwa kredytobiorców frankowych przeciwko PEKAO S.A. było 1.337, ale bank ten zanotował dużą dynamikę przyrostu nowych pozwów w wymiarze kwartał do kwartału na poziomie 44,7%. Oznacza to, że Frankowicze coraz częściej pozywają bank PEKAO S.A. w związku z kredytami dawnego BPH S.A. Statystyki wyroków pokazują, że ponad 90% postępowań kończy się korzystnym dla kredytobiorców wyrokiem, co dowodzi że umowy frankowe banku PEKAO S.A. są wadliwe i można je w sądzie unieważnić.

  • Aktywa frankowe znajdujące się w portfelu banku PEKAO S.A. to umowy kredytów denominowanych kursem CHF, których udzielał w latach 2002-2006 bank BPH S.A. Sądy wielokrotnie już unieważniały te umowy na podstawie zamieszczonych w nich niedozwolonych postanowień odnoszących się do mechanizmu denominacji. W umowach tych sądy dostrzegają również szereg innych wad prawnych, takich jak sprzeczność z ustawą Prawo bankowe oraz naruszenie zasady swobody umów.
  • Posiadacze umów frankowych dawnego banku BPH S.A. (obecnie PEKAO S.A.) mogą samodzielnie i bez wychodzenia z domu dokonać wstępnej wersyfikacji czy umowa kredytowa i regulamin zawierają klauzule abuzywne, dające podstawy do unieważnienia umowy. Pomocnym narzędziem jest dostępny bezpłatnie online SKANER CHF, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wyszukiwania niedozwolonych postanowień.
  • Pomimo wielu podobieństw i stosowania przez bank tych samych wzorców umownych, każda sprawa jest inna ze względu na odmienne okoliczności faktyczne towarzyszące zaciągnięciu kredytu. Dlatego tak ważne jest indywidualne i kreatywne podejście do każdego przypadku, co gwarantują wyłącznie doświadczone kancelarie frankowe.
  • Umowy banku PEKAO S.A. są w sądach unieważniane, czego dowodzą dwie niżej opisane sprawy, które prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Wadliwość umów frankowych banku PEKAO S.A. (BPH S.A.)

Bank PEKAO S.A. jest pozywany przez kredytobiorców frankowych, którzy kilkanaście lat temu zawarli umowy kredytu denominowanego kursem CHF z bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie. Kredytów tych nie należy mylić z umowami banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, przeciwko któremu toczą się aktualnie sprawy dotyczące głównie umów indeksowanych do franka szwajcarskiego dawnego GE Money Banku. Są to umowy o odmiennej konstrukcji, chociaż podobna jest skala ich wadliwości.

Umowy kredytów denominowanych PEKAO S.A. (dawnego BPH) cechują się tym, że kwota kredytu została wyrażona w CHF, a wypłata i spłata następowała w złotówkach. Umowy te zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do przeliczania kredytu, pozwalające bankowi w sposób dowolny kształtować wysokość świadczeń kredytobiorców.

Sądy rozpoznające sprawy dotyczące tych kredytów dostrzegają, że ani w umowie, ani w regulaminie bank nie określił żadnych zasad ustalania wysokości kursów waluty. Zamieszczone w umowach dawnego BPH S.A. klauzule abuzywne to tylko jedna z wad prawnych tych kredytów.

Zobacz: Szanse na unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r. są DUŻE!

Umowy te są również sprzeczne z ustawą Prawo bankowe, gdyż nie określają kwoty kredytu, jak również naruszają zasadę swobody umów i stanowią przekroczenie zasad współżycia społecznego. Jak widać, argumentów za nieważnością umów PEKAO S.A. jest sporo, co daje duże szanse na ich unieważnienie w sądzie.

Warto przy tym wspomnieć, że wstępnej oceny czy dokumentacja kredytowa zawiera abuzywne postanowienia dające podstawę dochodzenia w sądzie nieważności umowy lub jej odfrankowienia, można dokonać samodzielnie. Pomocny będzie tu darmowy SKANER CHF, który już w kilka minut po wgraniu zeskanowanej wersji umowy kredytowej da odpowiedź czy zawiera ona klauzule abuzywne – usługa jest dostępna za darmo. Jakkolwiek występowanie w dokumentacji kredytowej abuzywnych postanowień oznacza duże szanse na powodzenie sprawy w sądzie, trzeba też wiedzieć że każda sprawa jest inna i o sukcesie przesądzają niejednokrotnie szczegóły.

Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, która podchodzi do każdego przypadku indywidualnie, dobierając argumentację w sposób nieszablonowy i kreatywny.

Dobre kancelarie frankowe wygrywają z bankiem PEKAO S.A.

Chociaż spraw przeciwko bankowi PEKAO S.A. jest relatywnie mniej niż w przypadku największych banków frankowych, umowy frankowe znajdujące się w portfelu tego banku są coraz częściej kwestionowane.

Opisane niżej dwie sprawy prowadzone przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni dowodzą, że dzięki zastosowaniu trafnej i kompleksowej argumentacji umowy te można z powodzeniem unieważnić. Oto przykłady takich spraw zakończonych unieważnieniem umowy PEKAO S.A. (BPH S.A.):

Unieważnienie kredytu frankowego PEKAO S.A. (umowy BPH S.A.) w Katowicach w 7 miesięcy

Sprawa o sygn. akt II C 1065/20 toczyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach przeciwko bankowi PEKAO S.A. i dotyczyła umowy kredytu hipotecznego dawnego banku BPH S.A., zawartej w 2005 roku. W dniu 30 marca 2021 r. sąd wydał wyrok, na mocy którego przedmiotowa umowa została uznana za nieważną.

Spór rozstrzygnięty został przez sąd ekspresowo, po zaledwie 7 miesiącach od wpłynięcia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Jest to bardzo dobry rezultat, bo pozwany bank wnioskował o zawieszenie postępowania oraz domagał się opinii biegłego w związku z oszacowaniem „rynkowej wartości udostępnionego stronie powodowej kapitału”. Oba wnioski zostały przez sąd oddalone. Oddalenie przez sąd wniosku o wyliczenie wartości kapitału można potraktować jako pogląd w sprawie braku podstaw do ewentualnych roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Sąd podzielił stanowisko Kancelarii Sosnowski co do abuzywności klauzul waloryzacyjnych, a dodatkowo uznał że umowa jest sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem, narusza zasadę swobody umów oraz ustawę Prawo bankowe, gdyż nie określa wysokości świadczenia.

Unieważnienie kredytu frankowego PEKAO S.A. (umowy BPH S.A.) w Warszawie po 1 rozprawie

Unieważnieniem umowy frankowej banku PEKAO S.A. / BPH S.A. zakończyła się także sprawa o sygn. akt III C 885/20, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd w pełni podzielił argumentację reprezentującej kredytobiorców Kancelarii Sosnowski i w dniu 7 grudnia 2021 roku unieważnił zakwestionowaną umowę, zawartą przez klientów kancelarii w roku 2006.

Sąd uznał, że umowa kredytowa jest sprzeczna z ustawą, ale także zawiera abuzywne postanowienia. W ocenie sądu, zapisy umowy odnoszące się do mechanizmu denominacji są nieważne i sprzeczne z art. 353 (1) k.c.

Pozwany bank zagwarantował sobie wyłączność w kształtowaniu wysokości zobowiązań kredytobiorców, co jest sprzeczne z naturą stosunku prawnego. Sąd dostrzegł także szereg innych podstaw do uznania umowy za nieważną, m.in. fakt, że umowa nie podlegała indywidualnym uzgodnieniom, a dodatkowo bank nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego wobec klientów w zakresie ryzyk wiążących się z zawarciem tego typu umowy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze