PLN - Polski złoty
CHF
4,49
wtorek, 28 listopada, 2023

Prawomocne wyroki w sprawach o kredyty we frankach zapadają szybciej?

Już w końcówce 2021 roku dało się zaobserwować przyspieszenie w procedowaniu spraw frankowych przez sądy odwoławcze. Początek roku 2022 zwiastuje jeszcze więcej wyroków prawomocnych. Od stycznia zapadło już 329 prawomocnych wyroków, podczas gdy za cały miniony rok było ich 565. Prawomocne rozstrzygnięcia wydawane są przez sądy nierzadko w ekspresowym tempie jednego roku lub niewiele ponad rok. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Warunkiem powodzenia sprawy i krótkiego oczekiwania na wyrok jest trafny wybór sądu, dobrze skonstruowany pozew oraz odpowiednio dobrana argumentacja. Wiele zależy zatem od doświadczenia prawnika, któremu zostanie powierzona sprawa.  

  • Prawnicy przewidują, że Frankowicze będą w tym roku jeszcze bardziej aktywni. Niepewność wywołana wojną za wschodnią granicą skłoni ich do podjęcia prób pozbycia się zadłużenia, co spowoduje jeszcze większą falę pozwów przeciw bankom. 
  • Kurs CHF nieznacznie osłabił się w porównaniu do pierwszych dni po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy osiągnął poziom bliski 5 złotych. Nadal jednak jest bardzo wysoki (około 4,60 zł), co oznacza znaczący wzrost salda zadłużenia Frankowiczów.
  • Długoterminowe prognozy kursu franka nie są korzystne dla kredytobiorców. Niepewność na rynkach finansowych podsycają działania władz w Moskwie eskalujące konflikt na Ukrainie. Inwestorzy nadal będą kierować swój kapitał w stronę franka szwajcarskiego, jako waluty bezpiecznej, powodując aprecjację jego wartości.  
  • Kredytu w CHF można definitywnie i szybko się pozbyć, nawet w kilkanaście miesięcy. Prawomocne wyroki unieważniające umowy kredytowe zapadają w 2022 roku szybciej. Poniżej omówienia trzech z takich ekspresowych wyroków.
  • Kluczem do szybkiego sukcesu w sprawie frankowej jest doświadczony prawnik. Dobre kancelarie frankowe wiedzą do którego sądu najlepiej złożyć pozew, jak skonstruować roszczenia, jakich użyć argumentów, aby przekonać sąd.

Spraw frankowych będzie więcej, ale też wyroków prawomocnych

Wybuch wojny na Ukrainie wywołał panikę na rynkach finansowych. Przez chwilę powiało grozą, kiedy kurs franka szwajcarskiego osiągnął pułap bliski 5 złotych. Nastroje nieco się uspokoiły i cena franka zaczęła odrobinę spadać oscylując wokół poziomu 4,60 zł.

Jednak nic nie zwiastuje zakończenia konfliktu, a kolejne irracjonalne działania Kremla mogą skutkować wahaniami kursu. Jedynym sposobem na pozbycie się zadłużenia w CHF jest złożenie pozwu przeciwko bankowi i domaganie się w sądzie unieważnienia lub odfrankowienia kredytu.

Nawet najmniej zdecydowani Frankowicze zaczynają z tego zdawać sobie sprawę. Prawnicy przewidują, że w kolejnych tygodniach kredytobiorcy frankowi jeszcze mocniej będą szturmować sądy. Nie powinno to jednak obniżyć tempa wydawania prawomocnych wyroków. Sądy apelacyjne już nie wyczekują na uchwałę SN i wyroki zapadają sprawnie, nierzadko w błyskawicznym tempie.

Dobre kancelarie frankowe doprowadzają sprawy do prawomocnego rozstrzygnięcia nawet w rok

Szybkich prawomocnych wyroków przybywa, a uzyskują je głównie doświadczone kancelarie frankowe. Nie bez znaczenia dla czasu oczekiwania na wyrok jest dobrze skonstruowany pozew, prawidłowo wyliczone roszczenia oraz odpowiednio dobrana argumentacja. Najbardziej doświadczone kancelarie zajmują się prowadzeniem spraw frankowych od co najmniej kilku lat i mają na koncie kilkaset wygranych z bankami.

Wiedzą zatem do którego sądu najlepiej skierować pozew, tak aby skrócić czas oczekiwania na wyrok i zmaksymalizować szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Postępowania z zakresu kredytów waloryzowanych kursem CHF są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy z pogranicza prawa i ekonomii.

Zobacz: Jest zwolnienie z podatku od ugody z bankiem w 2022 r. Ale ugody ulgą dla Frankowiczów NIE są.

Do zakończenia sprawy w krótkim okresie potrzebne jest odpowiednie know-how. Dlatego na omówienie zasługują trzy ekspresowe prawomocne wyroki, uzyskane w ostatnich miesiącach przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski.

Unieważnienie umowy GE Money Bank w 14 miesięcy, wyrok prawomocny zaledwie po 5 miesiącach od apelacji

Sprawa o sygn. akt I ACa 1462/21 toczyła się w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zaledwie 5 miesięcy. W tak krótkim czasie udało się uzyskać prawomocne unieważnienie umowy kredytowej GE Money Bank. W dniu 22 lutego 2022 roku zapadł prawomocny wyrok w sprawie, a apelacja banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 9 czerwca 2021 roku do sprawy I C 566/20 została oddalona. Łącznie postępowanie w dwóch instancjach toczyło się 14 miesięcy.

Sąd uznał, że całość postanowień odnoszących się do przeliczania kredytu ma charakter abuzywny. Wnioskowane przez pozwany bank zachowanie w umowie średniego kursu NBP sąd ocenił za niedopuszczalne. W związku z tym, że klauzule abuzywne odnosiły się do głównych świadczeń stron, umowę należało unieważnić w całości. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, na rzecz kredytobiorców zasądzony został zwrot kwot zarówno w PLN, jak i w CHF, co oznacza dodatkową korzyść na umocnieniu się kursu szwajcarskiej waluty.

Prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank w nieco ponad rok

Innym przykładem błyskawicznie zakończonej sprawy przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski jest prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank po około roku od wniesienia pozwu.

Dotyczy to postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Legnicy pod sygn. akt  I C 530/20, która w drugiej instancji toczyła się przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu pod sygn. I ACa 1406/21. W ramach postępowania I instancji odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której sąd przesłuchał powodów na okoliczności zawarcia umowy kredytowej. Jednocześnie oddalił dowód z przesłuchania świadków banku, co wpłynęłoby tylko na przedłużenie postępowania.

W dniu 17 lutego 2022 roku umowa Deutsche Banku została prawomocnie unieważniona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po oddaleniu apelacji banku. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że niedopuszczalnym jest doprowadzenie przez bank do różnic pomiędzy wysokością wypłaconego kredytu, a sumą rat jakie zostałyby wpłacone po przeliczeniu według kursu CHF. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia kredytobiorcy zyskali około 300 tys. złotych i nie muszą już dalej spłacać rat kredytowych.

Nieważność kredytu GE Money Bank ustalona prawomocnie w Katowicach po 20 miesiącach

Szybkie rozstrzygnięcie zapadło w tym roku także przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. W dniu 21 stycznia 2022 r. wydał on prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 248/21, podzielając w pełni stanowisko Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, który w dniu 17 grudnia 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytowej GE Money Bank (sprawa o sygn. akt I C 469/20).

W ocenie sądu, przeliczanie przez bank kwoty kredytu przy wypłacie po kursie kupna, a następnie rat po kursie sprzedaży waluty prowadziło do obciążania kredytobiorców dodatkowym, ukrytym kosztem. Rażąco narusza to interes konsumenta, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i ustawą Prawo bankowe, która nakazuje naliczanie odsetek od kapitału, a nie kwoty powiększonej o dodatkowy koszt.

Sąd nie znalazł podstawy do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego (art. 358 par. 2), ustawy o NBP czy Prawa wekslowego w celu zastąpienia kursu przeliczeniowego średnim kursem NBP. Umowa została w całości unieważniona po 20 miesiącach od wniesienia pozwu, a w II instancji toczyła się niecały rok.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze