PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Czy każdy kredyt we frankach PKO BP można unieważnić w sądzie?

Umowy kredytów frankowych banku PKO BP są masowo unieważniane w sądach. Jednak niektórych Frankowiczów nurtuje pytanie, czy każdy kredyt zaciągnięty w banku PKO BP da się unieważnić? Można zaryzykować stwierdzenie, że prawie każda umowa frankowa PKO BP oraz jego poprzednika prawnego tj. banku Nordea, jest możliwa do unieważnienia w sądzie. Dobre Kancelarie Frankowe raportują skuteczność w walce sądowej z PKO BP na poziomie 97-100%. Ubiegłoroczne statystyki wyroków zapadłych w sprawach przeciwko PKO BP są jeszcze bardziej optymistyczne. W 2021 roku PKO BP przegrał 99% spraw w I instancji (na 439 spraw dotyczących kredytów PKO BP i Nordei, wygrał tylko 4 postępowania) i zanotował 100% porażek prawomocnych (przegrał 42 sprawy, w tym 25 dotyczących umów PKO BP oraz 17 dotyczących umów Nordei, nie wygrał prawomocnie żadnego postępowania). 

  • Droga sądowa to jedyny skuteczny sposób na pozbycie się kredytu frankowego w PKO BP. Daje ona nieporównywalnie większe korzyści finansowe, niż oferowane przez bank ugody.
  • Z dużym dystansem należy podchodzić do informacji według których droga sądowa wiąże się z niepewnym wynikiem i jest kosztowna. Przedstawiona wyżej skuteczność Dobrych Kancelarii Frankowych w starciach z bankiem PKO BP pokazuje, że szanse na wygraną są bardzo duże. Proces sądowy wcale nie musi być długotrwały – można wskazać coraz więcej korzystnych wyroków, zapadłych w bardzo szybkim tempie. Dobre Kancelarie Frankowe dostosowują model i wysokość wynagrodzenia do sytuacji klienta oraz oferują możliwość rozłożenia honorarium na raty.
  • Ugody oferowane przez PKO BP nie stanowią alternatywy dla ścieżki sądowej, zwłaszcza w dobie wysokich i stale rosnących stóp procentowych. Ekonomiści i Prezes NBP zapowiadają dalsze drastyczne podwyżki stóp, co przełoży się na wysokie raty kredytowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że całość korzyści z ugody w krótkim czasie zostanie zwrócona do banku w postaci horrendalnie wysokich rat.
  • Proces sądowy przy wsparciu doświadczonego w sprawach frankowych pełnomocnika nie musi być trudny i długi. Poniżej przykłady szybkich i korzystnych wyroków w sprawach dotyczących umów kredytowych PKO BP i banku Nordea.

Ugoda z bankiem PKO BP teraz szczególnie niekorzystna

Bank PKO BP od 4 października 2021 roku oferuje szerokiej grupie kredytobiorców frankowych zawarcie ugody na warunkach zbliżonych do wariantu przedstawionego przez Szefa KNF. Założeniem jest przewalutowanie kredytu na złotówki, tak jakby został od początku zaciągnięty w PLN.

Dodatkowo, w miejsce dotychczasowej formuły oprocentowania LIBOR/SARON plus marża, pojawia się WIBOR powiększony o historyczną średnią marżę kredytów złotowych z okresu, kiedy była podpisywana umowa kredytowa. Krótko po uruchomieniu programu ugód pojawiły się doniesienia, że proponowane przez PKO BP marże, bazujące na pomocniczych wyliczeniach przeprowadzonych przez KNF, są znacząco zawyżone. Implementacja takiej nowej marży do umowy może oznaczać duże straty przy przeliczaniu kredytu.

Problem zawyżonych marż to nie jedyny mankament ugód oferowanych przez PKO BP. Inauguracja programu zbiegła się czasowo z pierwszą podwyżką stóp procentowych w październiku 2021 r. Nie wszyscy kredytobiorcy zdawali sobie sprawę, że to dopiero początek długiej serii podwyżek, której końca nie widać. Dlatego tylko w pierwszym okresie bank odnotowywał pewne zainteresowanie ugodami. Obecnie Frankowicze są już świadomi jak negatywnie WIBOR wpłynie na skalę korzyści z ugody.

Zobacz: Czy można NEGOCJOWAĆ ugodę z bankiem o kredyt we frankach?

Stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M są o 6,2-6,5% wyższe od wskaźnika SARON, który od stycznia zastąpił w umowach frankowych LIBOR i od dłuższego czasu przyjmuje wartości ujemne (obecnie około -0,7%). Tymczasem to nie koniec podwyżek stóp w Polsce. Wojna na Ukrainie oraz rosnąca inflacja wymusiły zacieśnienie polityki monetarnej banku centralnego. Już zapowiedziana została kolejna podwyżka stóp – przynajmniej do poziomu 5,5% (aktualnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 4,5%).

Dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się na ugodę z bankiem PKO BP oznacza to wysokie i stale rosnące raty kredytu, które w krótkim czasie pochłoną niewielkie – w porównaniu do drogi sądowej – korzyści z ugody. Za cenę pozbycia się ryzyka walutowego przejęli oni na siebie nieograniczone ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Umowy banku PKO BP w 97-100% przypadków są unieważnianie

Opisane wyżej wady ugód proponowanych przez PKO BP zniechęcają kredytobiorców do podejmowania mediacji z bankiem. Jak donoszą Frankowicze z PKO BP, konsultanci banku próbują przekonać ich do zawarcia ugody, m.in. przekazując informacje, że droga sądowa wiąże się z niepewnym wynikiem i jest bardzo kosztowna, więc lepszym wyjściem jest popisanie ugody.

Nie należy dawać pełnej wiary tego typu informacjom. Zarówno umowy frankowe PKO BP, jak i przejętego przez niego banku Nordea są unieważniane przez sądy w całym kraju. Skuteczność Dobrych Kancelarii Frankowych wynosi tu 97-100%. Nie warto decydować się na ugodę dającą wątpliwe korzyści, nawet jeżeli postępowanie ugodowe trwa krócej niż proces sądowy.

Ścieżka sądowa oznacza kilkukrotnie wyższe korzyści niż wynikające z zawarcia ugody i całkowite pozbycie się toksycznego zadłużenia. Z doświadczonym pełnomocnikiem można doprowadzić do unieważnienia umowy w kilka miesięcy, a prawomocny wyrok uzyskać w okresie 2 lat. Oto przykłady szybkich wygranych z bankiem PKO BP.

Prawomocne unieważnienie umowy PKO BP „Własny Kąt” w Kielcach w 23 miesiące

Dwuinstancyjne postępowanie przed sądami w Kielcach, dotyczące umowy kredytu frankowego banku PKO BP pn. „Własny Kąt”, trwało niespełna 2 lata. Pozew przeciwko bankowi PKO BP został złożony do Sądu Rejonowego w Kielcach, który w dniu 5 października 2020 r. w wyroku do sprawy o sygn. akt I C 2091/19 ustalił nieważność przedmiotowej umowy.

Po wniesieniu przez bank środka zaskarżenia, sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach, który w dniu 29 września 2021 r., podtrzymał wyrok sądu I instancji, oddalając apelację banku.

W ocenie sądu, strona powodowa reprezentowana przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, wykazała abuzywność kwestionowanych postanowień umownych. W związku z powyższym, umowę należało w całości unieważnić. Warto nadmienić, że pozwany bank próbował wszelkimi sposobami przedłużać postępowanie, m.in. wnioskując o jego zawieszenie do czasu wydania tzw. dużej uchwały SN.

Dodatkowo, pełnomocnik banku zaproponował kredytobiorcom ugodę polegającą na przeliczeniu kredytu na złotówki, z typowym dla kredytów w PLN oprocentowaniem. Kredytobiorcy odrzucili tę ofertę, gdyż dalece odbiegała ona od korzyści z nieważności umowy.

Unieważnienie umowy banku PKO BP (Nordea-Habitat) w Warszawie w 4 miesiące

Super ekspresowy wyrok w sprawie umowy frankowej Nordea-Habitat uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski, doprowadzając do unieważnienia umowy w 4 miesiące, w dodatku w mocno obłożonym sądzie w Warszawie. Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XXVIII C 1762/21, a korzystny wyrok zapadł 20 lipca 2021 roku. W ramach postępowania odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której postępowanie dowodowe zostało ograniczone do przesłuchania powodów.

Zobacz: Szanse na unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r. są DUŻE!

Sąd uznał, że kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania umowy, nie zostali zaznajomieni z mechanizmem denominacji, jak również nie była możliwa wypłata i spłata kredytu bezpośrednio w CHF. W ocenie sądu, umowa Nordea-Habitat była wadliwa, gdyż naruszała zasadę swobody umów (art. 353 (1) kc), a strona dominująca (bank) mogła jednostronnie kształtować zobowiązania drugiej strony.

Prawomocne unieważnienie umowy PKO BP „Własny Kąt” w Lubinie i Legnicy w 30 miesięcy

Bardzo szybko doszło także do unieważnienia umowy PKO BP „Własny Kąt” przed sądami w Lubinie i Legnicy. Sprawa o sygn. akt I C 1603/19 rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Lubinie nieco się wydłużyła w I instancji z powodu pandemii. Natomiast, Sąd Okręgowy w Legnicy w niecałe 8 miesięcy zakończył postępowanie apelacyjne o sygn. akt II Ca 145/21, wydając w dniu 14 października 2021 roku wyrok, w którym podtrzymał stanowisko sądu I instancji. Po niespełna 2,5 roku trwania postępowania w dwóch instancjach umowa frankowa banku PKO BP została prawomocnie unieważniona.

Sąd I instancji oparł swój wyrok na zawartych w umowie niedozwolonych postanowieniach, których nie dało się zastąpić przepisami dyspozytywnymi, ani odniesieniem do zwyczajów. Sąd Okręgowy w Legnicy zwrócił natomiast uwagę na zaniechanie przez bank obowiązku informacyjnego względem klientów.

Kredytobiorcy nie zostali uświadomieni, że na skutek zawartego w umowie mechanizmu odnoszącego się do kursów z tabeli banku, ich zobowiązanie może ulec podwojeniu, tak jak to się w istocie stało. Podobnie jak w wyżej omówionym przypadku, bank PKO BP zaproponował kredytobiorcom ugodę, która nie została przyjęta, gdyż jej warunki znacząco odbiegały od korzyści wynikających z wyroku unieważniającego umowę. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze