PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Frankowicze wygrywają w Gdańsku a sądy unieważniają kredyty we frankach

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafiło w I połowie 2022 roku 2.199 pozwów od Frankowiczów. To więcej niż w analogicznym okresie minionego roku, kiedy sąd ten zarejestrował 1.867 pozwów. Przyrost liczby pozwów złożonych w Gdańsku w wymiarze rok do roku wyniósł zatem prawie 18 proc. Pod względem ilości nowych spraw frankowych Gdańsk znalazł się na drugim miejscu po Warszawie. Powodem tak dużej popularności sądów gdańskich wśród kredytobiorców frankowych jest z pewnością korzystna linia orzecznicza. Frankowicze wygrywają w Gdańsku z wszystkimi bankami, a na pozytywny wyrok nie trzeba czekać długo. Niejednokrotnie prawomocne wyroki zapadają w gdańskich sądach po upływie zaledwie 2 lat od wniesienia pozwu, czego dowodzą zaprezentowane przez nas niżej sprawy.

  • Zarówno Sąd Okręgowy w Gdańsku, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku są nastawione przychylnie do Frankowiczów i wydają wyroki zgodne z orzecznictwem TSUE oraz dominującą w sądach powszechnych tendencją do unieważniania wadliwych umów frankowych.
  • Postępowania dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w CHF toczą się bardzo sprawnie w gdańskich sądach, a na wyrok nie trzeba już długo czekać. Z tego względu coraz więcej Frankowiczów decyduje się na pozwanie banku właśnie w Gdańsku.
  • Poniżej prezentujemy trzy sprawy zakończone prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy frankowe, które zapadły w sądach w Gdańsku.

Statystyki mówią same za siebie – w Gdańsku stale przybywa pozwów od Frankowiczów

Z danych statystycznych przekazanych przez 47 sądów okręgowych w kraju wynika, że liczba pozwów frankowych utrzymuje się na stałym poziomie. W pierwszej połowie roku 2022 sądy te odnotowały napływ 29,5 tys. nowych spraw frankowych, podczas gdy w analogicznym okresie roku minionego było ich 29,9 tys.

Wysoka tendencja do wkraczania przez Frankowiczów na ścieżkę sądową jest więc trwała. Jest to efekt coraz trudniejszej sytuacji kredytobiorców frankowych, którzy odczuwają skutki regularnego umacniania się franka szwajcarskiego wobec złotówki.

Z szacunków wynika, że we wszystkich sądach w kraju toczy się łącznie ok. 130-150 tys. spraw prowadzonych na kanwie sporów dotyczących kredytów frankowych.

Coraz większą popularnością wśród Frankowiczów cieszą się sądy w Gdańsku, do których trafiło w I połowie 2022 roku 2.199 pozwów frankowych, czyli najwięcej w kraju po Warszawie.

W minionym roku nowych spraw frankowych w sądach gdańskich zarejestrowano 1.867, co oznacza wzrost w wymiarze rok do roku na poziomie blisko 18 proc. Bez wątpienia tak duża liczba pozwów jest odbiciem znacznej ilości kredytów frankowych udzielonych na terenie podległym apelacji gdańskiej.

Ponadto w Gdańsku siedzibę ma bank BPH S.A., przeciwko któremu toczy się wiele spraw. Z pewnością jednak największy wpływ na tak duży przyrost nowych spraw w Gdańsku ma korzystna linia orzecznicza tamtejszych sądów oraz coraz sprawniejsze procedowanie spraw. Sędziowie w Gdańsku orzekają zgodnie z prokonsumencką tendencją do unieważniania umów frankowych, a wyroki zapadają w krótkim czasie od zainicjowania procesu.

Sądy w Gdańsku unieważniają kredyty w CHF

Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku stoją po stronie Frankowiczów. Sprawy frankowe na ogół kończą się tam wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe, które zapadają wyjątkowo szybko.

Prawomocny korzystny wyrok wydany w okresie 2 do 2,5 roku od wniesienia pozwu jest możliwy do uzyskania w Gdańsku, zwłaszcza jeśli dysponujemy wsparciem dobrego prawnika – specjalisty od unieważniania umów frankowych. Oto przykłady trzech spraw zakończonych w Gdańsku szybkimi prawomocnymi wyrokami.

Prawomocne unieważnienie umowy d. GE Money Bank/BPH w Gdańsku w niecałe 2,5 roku

Sprawa o sygn. akt V ACa 573/21 dotycząca umowy frankowej dawnego GE Money Banku (obecnie BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) zakończyła się w dniu 6 grudnia 2021 roku prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oddalającym apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2021 r. do sprawy o sygn. akt XV C 951/19, na mocy którego ustalona została nieważność umowy kredytowej.

Postępowanie w dwóch instancjach, zakończone prawomocnym wyrokiem unieważniającym umowę, toczyło się w gdańskich sądach niespełna 2,5 roku. Zwłaszcza Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozstrzygnął sprawę niezwykle szybko, bowiem w kilka miesięcy i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Zarówno sąd I, jak i II instancji uznał, że umowa kredytowa wypełnia przesłanki art. 385 (1) k. c. dotyczące abuzywności klauzul indeksacyjnych. Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła umowy dawnego GE Money Banku o specyficznej konstrukcji, gdzie klauzula indeksacyjna odwoływała się do średniego kursu NBP.

Ciekawe: Unieważnienie kredytu we frankach uzyskasz w sądzie we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie w mniej niż 2 lata

Gdańskie sądy, zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 9 kwietnia 2021 r. do sprawy C-19/20, uznały że nie da się utrzymać umowy w mocy, po wyeliminowaniu jedynie części nieuczciwego warunku w postaci marży i pozostawienia średniego kursu NBP. Sądy te w pełni podzieliły argumentację reprezentującej kredytobiorców Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni w zakresie nieważności przedmiotowej umowy.

Postępowanie apelacyjne dotyczące kredytu Banku Millennium zakończone w Gdańsku w 3 miesiące

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał ekspresowy prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 7/22 oddalając apelację Banku Millennium od wyroku unieważniającego umowę kredytową wydanego w dniu 19 października 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. akt I C 200/20). Klienci Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski na prawomocny korzystny wyrok czekali zaledwie 2 lata, przy czym  sąd w Gdańsku rozstrzygnął sprawę błyskawicznie po 3 miesiącach trwania postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił wcześniejsze stanowisko Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w zakresie nieważności umowy. W toku całego procesu przesłuchany został tylko kredytobiorca na okoliczności zaciągnięcia kredytu, a oddalone zostały wnioski banku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, co skróciło czas oczekiwania na prawomocny wyrok.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę mBanku w 2 lata w Gdańsku

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski (sygn. akt V ACa 143/21) zakończyła się prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który zapadł w dniu 2 marca 2022 roku po 2 latach od wniesienia pozwu.

Postępowanie dotyczyło kredytu mBanku, który wcześniej został uznany za nieważny na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27 listopada 2020 r. do sprawy o sygn. akt I C 868/20.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że pozwany mBank nie dopełnił obowiązku informacyjnego, który nakładają na banki m.in. przepisy unijnej Dyrektywy 93/13. Bank nie poinformował klientów jaką kwotę otrzymają w ramach kredytu i jaką będą musieli spłacić, nie zaprezentował symulacji rat, ani też nie określił w jaki sposób tworzone są tabele kursowe, na podstawie których kredyt będzie przeliczany.

Przeczytaj: Kredyt we frankach – co robić i kiedy najlepiej zacząć działać?

Kredytobiorcy nie mogli wiedzieć jakie będą raty kredytu, gdyż bank nie zaprezentował żadnych kryteriów ich ustalania. Co więcej, wprowadził ich w błąd podając informację, że kurs franka nie przekroczy 2,5 złotego.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze