PLN - Polski złoty
CHF
4,54
środa, 21 lutego, 2024

Czy każda kancelaria poradzi sobie z unieważnieniem kredytu we frankach PKO BP?

Bank PKO BP posiada najwięcej czynnych umów frankowych, tj. około 100 tys., ale wiele umów tego banku zostało już unieważnionych w sądach. Zarówno umowy frankowe samego banku PKO BP, jak i przejętego przez niego banku Nordea posiadają liczne wady prawne i zawierają niedozwolone postanowienia. Jednak nie każda Kancelaria Frankowa – zwłaszcza mniej doświadczona, a tym bardziej spółka z o.o. – potrafi poradzić sobie w sądzie z unieważnieniem kredytu PKO BP.

  • Umowy frankowe banku PKO BP i jego poprzednika prawnego – banku Nordea, na tle umów innych banków są dosyć trudne do podważenia w sądzie. Oba banki stosowały na przestrzeni lat kilka wersji umów, których wzorce często się zmieniały.
  • Tylko kancelarie z dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw przeciwko PKO BP są w stanie doprowadzić sprawę do szybkiego i korzystnego finału. Najlepiej rokują kancelarie, które posiadają udokumentowane sukcesy w unieważnianiu różnych wzorców umownych PKO BP i przeanalizowały dokładnie wszystkie typy umów. O doświadczeniu Kancelarii Frankowej świadczy także liczba wygranych spraw ogółem – najlepsze kancelarie mają ich na koncie ponad 200, z czego sporą część stanowią wyroki prawomocne.
  • Dobre Kancelarie posiadają wypracowaną przez lata argumentację, która przekonuje sędziów i pozwala uzyskać korzystny wyrok w szybkim tempie, nawet po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Co więcej, potrafią one zdobyć dla klienta zabezpieczenie roszczenia tj. wstrzymanie spłaty rat do czasu prawomocnego wyroku.
  • Sprawy o unieważnienie umowy PKO BP absolutnie nie należy powierzać nowym kancelariom oferującym pomoc Frankowiczom, a tym bardziej spółkom lub pośrednikom. Na rynku działa wielu amatorów próbujących przyciągnąć klientów niskimi kosztami prowadzenia postępowania oraz rzekomymi sukcesami w sprawach frankowych, których nie potrafią udokumentować.
  • Ugody oferowane przez bank PKO BP są niekorzystne dla Frankowiczów, zwłaszcza obecnie, kiedy stopy procentowe systematycznie idą w górę. Nie warto wierzyć ofertom kancelarii deklarujących możliwość wynegocjowania od banku lepszych warunków ugody. Bank podczas mediacji porusza się w ściśle określonych granicach i możliwości wywalczenia korzystniejszych warunków są minimalne.
  • Najbardziej doświadczone Kancelarie wygrywają z bankiem PKO BP w bardzo szybkim tempie – możliwe jest unieważnienie umowy nawet w 6 miesięcy. Wysoki stopień specjalizacji i duże doświadczenie w unieważnianiu różnych wersji umów banku PKO BP posiada Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Nie każda kancelaria radzi sobie dobrze z umowami banku PKO BP

Na ogromny portfel kredytów frankowych banku PKO BP składają się głównie umowy kredytów denominowanych kursem CHF. Charakteryzują się one tym, że wartość kredytu w umowie została określona w walucie szwajcarskiej, a wypłata i spłata następowała w PLN. Na przestrzeni lat oba banki zmieniały wzorce umowne, co stanowi dla prawników pewną trudność, bo konieczna jest wnikliwa analiza każdej z umów.

Najpopularniejszymi kredytami frankowymi PKO BP były umowy „Własny kąt hipoteczny”, natomiast bank Nordea oferował głównie kredyty mieszkaniowe pod nazwą „Nordea – Habitat”.

Najbardziej Doświadczone Kancelarie Frankowe przez lata przeanalizowały wszystkie wzorce umowne kredytów znajdujących się w portfelu PKO BP. Przynosi to dziś wymierne skutki w postaci masowego unieważniania umów kredytowych tego banku.

Trafna argumentacja i dobrze dobrana strategia pozwala uzyskiwać wyroki w kilka miesięcy od wniesienia pozwu, często po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy. Ponadto Dobre Kancelarie zdobywają dla klientów zabezpieczenia roszczeń, pozwalające legalnie zaprzestać płacenia rat do czasu uzyskania wyroku prawomocnego.

Zobacz: Prawomocny wyrok w sprawie o kredyt we frankach możesz uzyskać już w kilkanaście miesięcy

Takich efektów spraw nie można spodziewać się po mało doświadczonych kancelariach, które niedawno zaczęły zajmować się sprawami frankowymi. Kancelarie z najdłuższym stażem w tym obszarze zaczynały działalność już na przełomie roku 2013/2014 i na koncie mają co najmniej 200 wygranych z bankami.

Na rynku funkcjonują nie tylko kancelarie, ale także spółki (najczęściej z o.o.) i pośrednicy oferujący pomoc Frankowiczom. Ofert takich podmiotów trzeba bardzo mocno przemyśleć,  bo różnie sobie one mogą poradzić z tak trudnym przeciwnikiem jak bank PKO BP.

Niektóre kancelarie oferują także wsparcie podczas mediacji w celu wypracowania lepszych warunków ugody z bankiem PKO BP. Od dłuższego czasu wiadomo, że ugody oferowane przez PKO BP, jak i inne banki frankowe, są niekorzystne dla kredytobiorców, a możliwości negocjacyjne ograniczone są do minimum i są powszechnie znane.

Kancelarie Frankowe wyspecjalizowane w kredytach banku PKO BP

Niewiele Kancelarii Frankowych posiada liczne udokumentowane sukcesy w sprawach dotyczących kredytów banku PKO BP i Nordea. Niektóre kancelarie jednak publikują szczegółowe opisy sukcesów i wygranych spraw frankowych z bankiem PKO BP. Poniżej krótkie omówienie kilku spraw, które w ostatnich miesiącach zakończyły się unieważnieniem umów kredytowych banku PKO BP.

Unieważnienie umowy PKO BP „Własny Kąt” w 6 miesięcy w Katowicach, po 1 rozprawie

W dniu 16 grudnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt II C 828/21, unieważniający umowę kredytową banku PKO BP pn. „Własny Kąt”. Wyrok zapadł po 6 miesiącach od wniesienia pozwu, a w trakcie postępowania odbyła się tylko jedna rozprawa zdalna. Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni co do abuzywnego charakteru postanowień składających się na klauzulę denominacyjną. Zastosowany do przeliczeń kredytu kurs kupna i sprzedaży, zdaniem sądu prowadził do nieuzasadnionego wzrostu zobowiązań kredytobiorcy i dodatkowego zysku dla banku.

Prawomocne unieważnienie umowy PKO BP w Katowicach w 19 miesięcy

Kancelaria Sosnowski uzyskała przed sądami w Katowicach prawomocne unieważnienie umowy PKO BP „Własny Kąt” w 19 miesięcy. Najpierw sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt I C 367/20 i zakończyła unieważnieniem umowy kredytowej w dniu 18 grudnia 2020 roku, tj. po zaledwie 8 miesiącach od wniesienia pozwu oraz po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy, podczas której doszło do przesłuchania kredytobiorców.

W wyniku odwołania się banku PKO BP od korzystnego dla kredytobiorców wyroku, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie była prowadzona pod sygn. akt I ACa 124/21. W dniu 6 grudnia 2021 r. SA w Katowicach wydał wyrok, w którym podtrzymał stanowisko sądu I instancji, tym samym umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Postępowanie w dwóch instancjach trwało tylko 19 miesięcy.

Szybka prawomocna wygrana z PKO BP w Warszawie

Kolejnym przykładem sprawnie poprowadzonej przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni sprawy przeciwko PKO BP było postępowanie pod sygn. akt I ACa 671/21, do którego Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 23 listopada 2021 r. błyskawiczne rozstrzygnięcie, oddalając apelację banku w 3 miesiące.

Wcześniej w dniu 4 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w ramach sprawy o sygn. akt  I C 1257/19, unieważnił umowę kredytową PKO BP. Postępowanie w I instancji trwało 19 miesięcy, a łącznie w dwóch instancjach sprawa toczyła się 25 miesięcy. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii w kwestii niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy, głównie w zakresie ryzyka wiążącego się z zaciągnięciem tak szczególnego, długoterminowego zobowiązania. Bank przerzucił na kredytobiorcę całość ryzyka walutowego i nie zaproponował mu żadnego zabezpieczenia.

Unieważnienie umowy Nordea – Habitat w Katowicach w 5 miesięcy

W dniu 1 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach po zaledwie 5 miesiącach trwania postępowania unieważnił umowę frankową Nordea-Habitat. Sprawę przeciwko bankowi PKO BP o sygn. akt I C 310/21 prowadziła Kancelaria Sosnowski, która w toku procesu przedstawiła szereg trafnych argumentów przemawiających za nieważnością umowy.

Bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie sądu miał niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie banku Nordea. Bank w sposób dowolny kształtował wysokość kursu walutowego, poprzez co wpływał na wysokość głównych świadczeń stron. Ze względu na niemożność wskazania jednoznacznej wysokości zobowiązania kredytobiorców, umowa była sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe i musiała zostać uznana za nieważną.

Dobre Kancelarie uzyskują dla klientów zabezpieczenie roszczenia

Kancelaria Sosnowski nie tylko szybko doprowadza sprawy przeciwko bankowi PKO BP do korzystnego zakończenia, ale również zdobywa dla klientów postanowienia sądowe o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do prawomocnego wyroku.

Zobacz: Nie dajesz rady spłacać kredytu we frankach? Poproś sąd o wstrzymanie spłaty.

Takie postanowienie wydał w dniu 15 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie o sygn. akt I C 63/21 dotyczącej kredytu PKO BP. Postanowienie zapadło po 11 dniach od momentu wpłynięcia do sądu. Bank co prawda złożył zażalenie, jednak sąd w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2021 r. oddalił je i utrzymał w mocy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.

W wyniku tej decyzji sądu kredytobiorcy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie kredytu nie muszą płacić rat, a bank nie ma prawa wypowiedzieć im umowy, ani też wpisywać ich do rejestru dłużników BIK.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze