PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Kredyty zaciągnięte w złotówkach i przewalutowane na frankowe Sądy uznają za nieważne!

  • Sądy unieważniają kredyty zaciągnięte w złotówkach i przewalutowane na frankowe.
  • Wyroki w tych sprawach zapadają coraz częściej, w artykule opiszemy ciekawe wyroki zapadłe w tego typu sprawach
  • Kwestia jest szczególnie interesująca dla kredytobiorców z PKO BP, gdyż do nich bank nie kieruje propozycji zawarcia ugody

Swoją popularność kredyty frankowe zawdzięczały bardzo atrakcyjnym dla kredytobiorców warunkom, kredyty te były bowiem o wiele tańsze niż kredyty złotówkowe, a więc mając wybór, klienci banków wybierali kredyt frankowy, zwłaszcza, że o ryzyku z nim związanym banki już nie wspominały.

Zdecydowana większość frankowiczów, która dziś walczy o unieważnienie zawartej umowy, od początku posiada zobowiązanie odnoszące się do franka szwajcarskiego, zdarzało się jednak, że osoby, które pierwotnie zaciągnęły kredyt w złotówkach, skuszone korzystnymi warunkami kredytów frankowych, decydowały się na przewalutowanie swojego kredytu na kredyt odnoszący się do waluty obcej, dziś więc również ci kredytobiorcy borykają się z wysokim kursem franka i płacą co miesiąc do banku zdecydowanie więcej niż powinni.

Na szczęście jednak dla wszystkich frankowiczów, sądy orzekające w sprawach frankowych nie traktują w sposób odrębny osób, które od początku były związane kredytem frankowym, od osób które w międzyczasie zdecydowały się na przewalutowanie, unieważnić można zatem każdą umowę o kredyt frankowy, nawet jeżeli pierwotny kredyt był udzielony w złotówkach.

Kredy frankowy pracownika banku również można unieważnić.

W niecodziennej wręcz sprawie orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Katowicach, gdyż nie dość, że zakwestionowana przez kredytobiorcę umowa pierwotnie dotyczyła kredytu złotówkowego (została w trakcie jej wykonywania przewalutowana na kredyt frankowy), to kredytobiorczyni była pracowniczką banku, a więc była to osoba, która na temat kredytów frankowych powinna mieć szerszą wiedzę, co w procesie stanowiło dodatkową trudność.

Wyrok w przedmiotowej sprawie prowadzonej przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni został wydany w dniu 6 grudnia 2021 r., sygn. akt: I C 390/21, jednak mimo wszystkich niesprzyjających okoliczności, Sąd Okręgowych w Katowicach stwierdził nieważność zawartej umowy kredytowej. Zakwestionowana umowa została zawarta z bankiem BZW BK, więc pozwanym w sprawie był bank Santander, zaskakujący jest jednak również przebieg tego postępowania, gdyż Sądowi Okręgowemu wystarczyło zaledwie dziewięć miesięcy by przeprowadzić proces, a w sprawie została wyznaczona tylko jedna rozprawa, do unieważnienia umowy doszło więc w ekspresowym tempie.

Prawnicy reprezentujący kredytobiorców w toku procesu wskazywali, iż w związku z zawartym aneksem do umowy kredytowej, który kredyt złotówkowy przewalutowywał na kredyt frankowy, wprowadzone zostały zapisy stanowiące niedozwolone postanowienia umowne. W aneksie opisane bowiem zostały zasady ustalania kursów według których miało dochodzić do przeliczania wysokości comiesięcznych rat kredytu, jak to jednak w przypadku kredytów frankowych bywa, zasady te były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interesy kredytobiorców.

Przeczytaj: Kredyty we frankach i ugody nie zdają egzaminu w 2022 r.

Na mocy owych zapisów bank mógł dowolnie wpływać i kształtować kryteria służące do ustalania kursów waluty, które były konieczne do dokonywania przeliczeń, tym samym więc, pomiędzy stronami umowy powstała rażąca dysproporcja praw i obowiązków, a kredytobiorcy zostali tak naprawdę „skazani” na łaskę i niełaskę banku. Zawartym aneksem frankowicze ucierpieli podwójnie, gdyż nie dość, że bankowi pozostawiona została bardzo duża swoboda w kształtowaniu kursów wymiany, to dodatkowo tylko kredytobiorcy obciążeni zostali ryzykiem kursowym, w żadnym wypadku taka umowa nie mogła więc być zgodna z prawem.

Z argumentacją frankowiczów nie zgodził się oczywiście bank, który domagał się oddalenia zgłaszonych roszczeń, Sąd jednakże w całości podzielił stanowisko prezentowane przez kredytobiorców i ich pełnomocnika.

Przede wszystkim Sąd uznał, że chociaż pierwotnie umowa kredytowa dotyczyła kredytu złotówkowego, to zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, możliwe jest stwierdzenie nieważności takiej umowy w brzmieniu nadanym jej przez aneks, przez który zaciągnięty kredyt stał się kredytem frankowym. Zawarty aneks, oraz całą umowę, Sąd ocenił w świetle przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących nieważności czynności prawnej i bez najmniejszych wątpliwości uznał, iż w przedmiotowej sprawie zostały przez bank naruszone zasady współżycia społecznego. Do zawarcia aneksu, na mocy którego kredyt złotówkowy zmienił się w kredyt frankowy, doszło bowiem z inicjatywy i za namową pracownika banku, kredytobiorcy nie byli pierwotnie zainteresowani przewalutowaniem kredytu.

Ponadto, kredytobiorcy nie świadomości jakie ryzyko wiąże się z kredytem frankowym, i okoliczności tej nie zmienia fakt, że kredytobiorczyni pracowała w banku, gdyż do jej zakresu obowiązków nigdy nie należało zawieranie oraz obsługa umów kredytowych, więc z racji samego zatrudnienia w banku nie można wywodzić, że posiadała ona wiedzę na temat ryzyka związanego z kredytami frankowymi. Z uwagi więc na naruszenie przez bank zasad współżycia społecznego, Sąd unieważnił zawartą umowę.

Odfrankowienie kredytu pierwotnie złotówkowego też jest możliwe.

W sądach frankowicze najczęściej domagają się unieważnienia zawartej umowy kredytowej,  lecz nie jest to jedyne roszczenie z jakim mogą względem banku wystąpić, gdyż dopuszczalne jest również odfrankowienie zawartego kontraktu. Odfrankowienie polega na usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul walutowych, kredyt frankowy staje się więc kredytem złotówkowym oprocentowanym według stawki LIBOR, co jednak ciekawe, taka zmiana kredytu jest możliwa również w przypadku kredytów pierwotnie złotówkowych, które następnie zostały przewalutowane na kredyty frankowe, po odfrankowieniu taki kredyt znów staje się więc kredytem złotówkowym, tyle tylko, że oprocentowanym według stawki LIBOR, a nie WIBOR.

Wyrok, którym dokonano odfrankowienia umowy kredytowej pierwotnie udzielonej w złotówkach, został wydany w dniu 14 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, sygn. akt: I C 3552/19 w sprawie również prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Kredytobiorcy od początku domagali się odfrankowienia, więc ich roszczenie zostało uwzględnione w całości, a od banku na ich rzecz została zasądzona kwota ponad 43 tysięcy złotych.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach czy odfrankowienie co się bardziej opłaca?

W pozwie skierowanym przeciwko bankowi kredytobiorcy domagali się zwrotu nadpłaconych kwot, będących świadczeniami nienależnymi, a to z uwagi na fakt, iż w aneksie, którym dokonano przewalutowania kredytu, zawarte zostały niedozwolone postanowienia umowne. W ocenie kredytobiorców za sprzeczne z obowiązującymi przepisami były klauzule na mocy których dokonywano przeliczeń, a ponadto, bankowi zarzucono, iż podczas przewalutowania zastosował zawyżoną marże, więc kredytobiorcy również z tego powodu ponieśli stratę.

Proces sądowy w tym przypadku nie należał do prostych, przeprowadzono kilka rozpraw, przesłuchano świadków banku oraz samych kredytobiorców, Sąd jednak nie zdecydował się na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Finalnie jednak Sąd zgodził się z argumentami podnoszonymi przez kredytobiorców i uznał, że umowa zawierała niedozwolone klauzule przeliczeniowe oraz, że bank dokonał nieprawidłowego wyliczenia marży podczas przewalutowania, umowa została więc odfrankowiona, a kredytobiorcy ponownie będą spłacać kredyt złotówkowy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze