PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

mBank – Wyroki, Aktualne Orzecznictwo, Wygrane sprawy Frankowiczów

mBank zalicza się do grona banków posiadających największy udział kredytów walutowych w swoich aktywach. Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wartość ogółem kredytów walutowych tego banku wynosiła 19 mld zł, z czego 11 mld to kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, a 2,7 mld zł to równowartość kredytów udzielonych bezpośrednio w szwajcarskiej walucie. Pozostała część to kredyty powiązane z kursem Euro.

mBank jest także rekordzistą jeżeli chodzi o liczbę spraw sądowych wytoczonych przeciwko niemu przez kredytobiorców frankowych. Z tego względu zmuszony był utworzyć duże rezerwy na ryzyko prawne, opiewające na sumę 1,7 mld złotych, a i tak pokrywa to zaledwie połowę kwoty, którą musiałby wydać w razie przegrania wszystkich procesów z Frankowiczami. 

Oznacza to, że do kwestii sporów z Frankowiczami mBank podchodzi nader optymistycznie, bo statystyki wskazują że przegrywa ponad 90% spraw. Przykładowo, wg nieoficjalnych statystyk, w drugim kwartale 2021 r. Frankowicze wygrali 129 spraw z mBankiem, a przegrali tylko 2.

Spory Frankowiczów z mBankiem

Umowy kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, które znajdują się w portfelu mBanku to produkty pod nazwą „mPlan” oferowane przez dawny BRE Bank i kredyty pod nazwą „Multiplan” detalicznej marki BRE Banku – Multibanku.

Stosowane przez BRE Bank, którego następcą prawnym jest mBank, wzorce umów kredytów indeksowanych kursem CHF (zarówno „mPlan”, jak i „Multiplan”) zawierają szereg postanowień niedozwolonych, skutkujących nieważnością całej umowy lub bezskutecznością zapisów odnoszących się do mechanizmu przeliczania kredytu według kursu waluty obcej.

Postanowienia te zostały wpisane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 5743. Natomiast w dniu 28 maja 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do tego rejestru sześć klauzul przeliczeniowych mBanku, co unaocznia skalę wadliwości umów tej instytucji.

Ważne: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Bank jednostronnie i dobrowolnie ustalał wysokość zobowiązania kredytobiorców przy wypłacie kredytu oraz rat kredytowych przy spłacie. Umowy kredytowe oraz regulaminy mBanku nie zawierały informacji na temat sposobu określania kursu CHF, na podstawie którego dokonywano przeliczenia kwoty kredytu.

W treści umowy bank wskazywał wysokość kredytu w CHF wyliczoną według kursu kupna waluty z tabeli kursowej z zastrzeżeniem, że kwota ta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku. Kredytobiorcy w momencie zawierania umowy nie mieli zatem wiedzy jaka jest wysokość kredytu. Brak istotnego elementu umowy kredytowej skutkuje jej nieważnością.

mBank w swoich umowach frankowych dopuszczał się nie tylko naruszenia równowagi kontraktowej stron, ale jego działania były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interesy kredytobiorców. Daje to podstawy do kwestionowania w sądach umów kredytowych tego banku.

 

Wyroki sądów w sprawach przeciwko mBank

Orzecznictwo sądów w sprawach przeciwko mBank kształtuje się zdecydowanie na korzyść Frankowiczów. Sądy nie mają wątpliwości, że umowy kredytowe mBanku są jednymi z najbardziej wadliwych na rynku.

Jednocześnie zawierają one szereg klauzul abuzywnych skutkujących bezwzględną nieważnością całej umowy.

Statystyki obrazują, że większość spraw wytoczonych przeciwko mBank z powództwa Frankowiczów kończy się przegraną banku.

Sądy najczęściej orzekają nieważność umowy kredytowej od momentu jej zawarcia, stojąc na stanowisku, że kontynuowanie wykonania umowy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych jest niemożliwe.

Przykładów wyroków unieważniających umowy mBanku jest mnóstwo, także prawomocnych (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 427/20 prowadzonej przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni) .

Zdarzają się jednak także wyroki odfrankowiające umowy banku (np. wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia z 13.04.2021 r. w sprawie o sygn. akt XVIII C 356/20 prowadzonej przez Kancelarię Bochenek i Wspólnicy).

Obydwa rozstrzygnięcia – unieważnienie umowy oraz jej odfrankowienie są dla kredytobiorców korzystne. W obu wariantach kredytobiorcy odzyskują znaczne sumy pieniężne.

Przemawia to za koniecznością działania – nie warto zwlekać z pozwaniem mBanku. Jest to bowiem jedyny sposób na pozbycie się toksycznego zadłużenia.

Jak długo czeka się na wyrok w sprawie przeciwko mBank?

Zwykle szacuje się czas oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej na lata, zwłaszcza jeżeli mówimy o wyroku prawomocnym. Jest to warunkowane wieloma czynnikami, w tym stopniem obłożenia sędziów sprawami.

Postępowanie w I instancji jest zwykle dłuższe, bo wymaga od sądu wnikliwego zbadania okoliczności faktycznych i przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym przesłuchania stron i ewentualnie powołanych świadków.

Nieodosobnione są jednak przypadki wydania wyroku już po jednej rozprawie, w kilka miesięcy od złożenia pozwu.

W przypadku mBanku od dawna wiadomo, że skonstruowane przez ten bank umowy kredytowe obarczone są licznymi wadami prawnymi, a przede wszystkim zawierają klauzule abuzywne.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Fakt wpisu takich postanowień do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK znacznie usprawnia pracę sądów.

Sędziowie w przypadku zidentyfikowania takich zapisów w umowie, aneksach lub regulaminie mBanku nie muszą ponownie oceniać czy mają one charakter niedozwolony, ale przyjmują decyzję UOKiK jako wiążącą w tym postępowaniu.

O ile strony sporu nie mają wpływu na terminarz rozpraw, o tyle celowa i przemyślana argumentacja pełnomocników kredytobiorców może oddziaływać na czas trwania postępowania.

Coraz częściej więc wyroki I instancji w sprawach przeciwko mBank zapadają po jednej rozprawie.

Rekordem może być wyrok ustalający nieważność umowy mBank wydany do sprawy o sygn. akt XXV C 2284/19 przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24.02.2021 r. na pierwszej rozprawie, już po 30 minutach w sprawie prowadzonej przez prowadzonej przez Kancelarię Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Przykładem ekspresowego prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej mBanku w 2 lata od złożenia pozwu jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.03.2021 r. w sprawie o sygn. akt I ACa427/20 prowadzonej również przez Kancelarię adwokata Jacka Sosnowskiego.

Przykładowe korzystne wyroki Frankowicze z mBank

Potwierdzeniem faktu, że rozstrzygnięcia sądowe w sprawach przeciwko mBank zapadają naprawdę szybko, są również dwa opisane niżej wyroki unieważniające umowy kredytowe, uzyskane w 5 i 7 miesięcy od momentu wpłynięcia pozwów.

W dniu 15.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 348/21 ustalający nieważność umowy kredytowej „Multiplan” zawartej z poprzednikiem mBanku tj. BRE Bankiem w roku 2007 na refinansowanie kredytu złotówkowego zaciągniętego w innym banku z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.

W treści umowy BRE Banku znalazły się typowe niedozwolone postanowienia, które wielokrotnie były kwestionowane przez różne sądy krajowe. Postępowanie dowodowe zostało ograniczone do przesłuchania dwójki kredytobiorców. Sąd pominął jako nieistotne wnioski mBanku o powołanie świadka oraz biegłego.

Pozew przeciwko bankowi wpłynął do sądu w lutym 2021 r., a wyrok zapadł już 5 miesięcy później, po jednej merytorycznej rozprawie.

Innym przykładem unieważnienia umowy kredytowej „Multiplan” jest wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Adwokat Paweł Borowski do sprawy o sygn. akt I C 868/20 z dnia 27.11.2020 r., który z uwagi na obostrzenia pandemiczne zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu we frankach czy odfrankowienie co się bardziej opłaca?

W ramach tego postępowania przeprowadzono także tylko jedną rozprawę w 5 miesięcy od wytoczenia powództwa, a już po 7 miesiącach wydany został wyrok.

Sąd w Toruniu nie miał wątpliwości, że zawarte w umowie postanowienia dotyczące indeksacji mają charakter abuzywny.

Bank przyznał sobie prawo do swobodnego określania kursów walutowych, w rezultacie czego wysokość świadczenia kredytobiorców była ustalana jednostronnie. Doprowadziło to do rażącego naruszenia interesów konsumentów oraz pozostawało w sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Inne przykładowe wygrane Frankowiczów z mBank

XXVIII C 1281/21, Sądu Okręgowy w Warszawa, wyrok z dnia 31.05.2021 – Kancelaria Czabański 

I C 3328/17, Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, wyrok z dnia 31.05.2021 – OLC Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Artymionek

I C 1690/20, Sąd Okręgowy Szczecin, wyrok z dnia 31.05.2021 – Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Górski

I C 245/21, Sąd Okręgowy Katowice, wyrok z dnia 31.05.2021 – Kancelaria Prawna Lexnord Dorota Pilarczyk

I C 647/18, Sąd Okręgowy Warszawa, wyrok z dnia 31.05.2021 – Kancelaria Barbara Garlacz

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze